PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 2 Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości = The Role of Education in Entrepreneurship Development | 83--94
Tytuł artykułu

Wpływ kwalifikacji właścicieli na sposób zarządzania małymi i średnimi firmami rodzinnymi

Warianty tytułu
Impact of Owners' Qualifications on the Management Style of Small and Medium Family Businesses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie związku pomiędzy poziomem wykształcenia formalnego właścicieli firm rodzinnych, ich doświadczeniem zawodowym, pracą zgodną z wyuczonym zawodem, pracą na stanowisku kierowniczym i udziałem w szkoleniach a sposobem zarządzania i finansowania ich firm. Sposób zarządzania charakteryzują cele działalności, przeznaczenie wypracowanego zysku, liczba godzin pracy w firmie oraz delegowanie zadań. Pod uwagę wzięto także stopień wykorzystania kredytów, aplikowanie o środki z funduszy UE oraz ogólne wyniki finansowe firmy. W opracowaniu wykorzystano materiał empiryczny zebrany za pomocą kwestionariusza ankietowego na celowo dobranej próbie 135 firm rodzinnych z terenu południowej Wielkopolski, reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone przez studentów drugiego roku studiów licencjackich z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu w ramach zajęć z przedsiębiorczości. Badanie zostało przeprowadzone w roku 2017, natomiast pozyskane informacje o działalności firm dotyczyły lat 2014-2016. Zgromadzony materiał empiryczny opracowano za pomocą metod statystyki opisowej, korelacji rang gamma oraz testu niezależności chi-kwadrat. Uzyskane wyniki wskazują na istotny statystycznie wpływ udziału przedsiębiorcy w różnych formach szkoleń na sposób zarządzania i finansowania badanych firm rodzinnych oraz uzyskiwane przez nie wyniki finansowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to diagnose the relationship between the level of formal education, professional experience, having a job matching the learned profession, working on a managerial position and participation in training of family business owners and their method of management. The way of management is characterised by business goals, profit allocation, number of work hours in the company and delegation of tasks. The degree of using credits and loans, applying for and using EU funds, as well as the company's financial results were also considered. Empirical material collected in a targeted manner using a survey method from 135 family companies representing the sector of small and medium-sized enterprises in southern Wielkopolska was used in the work. The survey was carried out by students of the second year of undergraduate studies at the State Higher Vocational School in Kalisz as part of a course in entrepreneurship. The research was carried out in 2017 and the information about companies concerns the years 2014-2016. The empirical material was processed by the analysis of descriptive statistics and interdependencies were examined by the gamma correlation method and the Chi-square test. The research has shown a significant impact of both industry-related and broad-based training on the way of management and financing, as well as the financial results of the surveyed family businesses. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bublitz, E., Nielsen, K., Noseleit, F., Timmermans, B. (2018). Entrepreneurship, human capital, and labor demand: a story of signaling and matching. Industrial and Corporate Change, 27(2), 269-287.
 • Cooper, M., Upton, N., Seaman, S. (2005). Customer relationship management: a comparative analysis of family and nonfamily business practices. Journal of Small Business Management, 43(3), 242-256.
 • Fernandez, Z., Nieto, M. (2005). Internationalization strategy of small and medium- sized family businesses: some influential factors. Family Business Review, 18(1), 77-89.
 • Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluver Polska.
 • IBR (2019, 4 kwietnia). Firma rodzinna to marka. Raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu "Statystyka firm rodzinnych". Poznań. Pozyskano z: https://www.sig.org.pl/edc_media/List/Item-477/TinyFiles/Firma-rodzinna-to-marka.pdf
 • Kamińska, A. (2011). Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Korpysa, J. (2013). Kompetencje przedsiębiorcze właścicieli MŚP. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV(3), 169-178.
 • Leszczewska, K. (2016). Przedsiębiorstwo rodzinne: specyfika modeli biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Lisowska, R. (2013). Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Litz, R.A. (1995). The family business: toward definitional clarity. Family Business Review, 8(2), 71-81.
 • Man, T., Lau, T., Snape, E. (2008). Entrepreneurial Competencies and the Performance of Small and Medium Enterprises: An Investigation through a Framework of Competitiveness. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 21(3), 257-276.
 • Mączyńska, M. (2016). Firmy rodzinne. Nowa odkryta siła polskiej gospodarki. Raport sektora o stanie MSP w Polsce, Warszawa: PARP.
 • Millan, J.E., Congregado, E., Roman, C. (2014). Entrepreneurship persistence with and without personnel: The role of human capital and previous unemployment. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(1), 187-206.
 • Mitchelmore, S., Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16(2), 92-111.
 • Morris, M.H., Webb, J.W., Fu, J., Singhai, S. (2013). A Competency-Based Perspective on Entrepreneurship Education: Conceptual and Empirical Insights. Journal of Small Business Management, 51(3), 352-369.
 • Motylska-Kuźma, A. (2019). Logika finansowa firm rodzinnych. W: K. Safin, I. Koładkiewicz (red.), Zarządzanie firmą rodzinną: kluczowe wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 231-248.
 • Murphy, D. (2005). Understanding the complexities of private family firms: an empirical investigation. Family Business Review, 18(2), 123-133.
 • Parker, S.C., van Praag, C.M. (2006). Schooling, capital constraints, and entrepreneurial performance. Journal of Business and Economic Statistics, 24(4), 416-431.
 • PARP (2018). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa.
 • Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracja w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 364-376.
 • Sharma, P. (2004). An overview of the fields of family business studies: Current Status and Directions for the Future. Family Business Review, 17(1), 1-36.
 • Tehseen, S., Ramayah, T. (2015). Entrepreneurial Competencies and SMEs Business Success: The Contingent Role of External Integration. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(1), 50-61.
 • Unger, J.M., Rauch, A., Frese, M., Rosenbusch, N. (2011). Human capital and entrepreneurial success: a meta-analytical review. Journal of Business Venturing, 26(3), 341-358.
 • Winnicka-Popczyk, A. (2008). Specyficzne problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwach rodzinnych - wnioski ze studiów literaturowych oraz dotychczasowych badań. Przegląd Organizacji, 3, 39-43.
 • Zahra, S. (2005). Entrepreneurial risk taking in family firms. Family Business Review, 18(1), 23-40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581190

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.