PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 192
Tytuł artykułu

Kreatywność językowa w ekonomii i zarządzaniu : Wybrane problemy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszej publikacji jest w związku z tym podjęcie próby zbadania przejawów kreatywności (i w opozycji do niej - rutyny) językowej w wybranych obszarach praktyki gospodarczej oraz teorii odnoszącej się do nauk ekonomicznych. Założono, iż na obecnym etapie rozwoju rynku, określanym rynkiem doznań, kreatywne środki językowe w większym stopniu niż "wytarte", "wyświechtane", "skostniałe" trafiają do wyobraźni i emocji nabywców na tym rynku. Ponadto harmonizują one z funkcjonowaniem w gospodarce kreatywnej oraz z upodobaniami językowymi pokolenia milenialsów. Kreatywne (innowacyjne) środki językowe nie powinny być, jak się wydaje, wyłącznie przedmiotem zainteresowania językoznawców, gdyż twórczość (kreatywność) jest zarówno cechą osoby (a więc zatrudnionego stanowiącego przedmiot zainteresowania ekonomii, a także zarządzania), jak i cechą wytworu pracy (także będącego obszarem naukowej eksploracji m.in. wymienionych dyscyplin).(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
192
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abby FineReader (2003), Podręcznik użytkownika, Abby Software Ltd.
 • Astley W.G., Ven A.H. van de (1983), Central perspectives and debates in organization theory, "Administrative Science Quarterly", Vol. 28, No. 2.
 • Banaszek M. (2019), Kolokacje w języku polskich i włoskich forów internetowych dla mam małych dzieci jako przykład kreatywności językowej [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bańko M. (2002), Peryfrazy w naszym życiu, "Poradnik Językowy", nr 9.
 • Bańko M. (2006), Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bańko M. (2009), Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Baza usług rozwojowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorstwa, https://uslugi rozwojowe.parp.gov.pl/ [dostęp: 23.09.2019].
 • Becker M.C. (2004), Organizational routines: A review of the literature, "Industry and Corporate Change", No. 13(4).
 • Biela A. (2015), Treningi kreatywności: jak pobudzić twórcze myślenie, Edgard, Warszawa.
 • Boczek N. (2019), Nazwy blogów kulinarnych jako przejaw kreatywności językowej w internecie [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bogdanienko J. (2018), Personifikacja organizacji, "Problemy Zarządzania", vol. 15, nr 2(68), cz. 2.
 • Borkowski I. (2019), Aluzje i stylistyczne powinowactwa nagłówków prasowych lat 80. i 90. [w:] M. Kita, I. Loewe (red.), Język w prasie. Antologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Bralczyk J. (2004), Język na sprzedaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Brzeziński M. (2009), Kreatywna organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Brzyszcz A. (2017), Przykłady kreatywności językowej w procesie feminizowania współczesnej polszczyzny [w:] K. Burska, R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Brzyszcz A. (2019), Kreatywność leksykalna w zakresie tworzenia form feminatywnych przez użytkowniczki portalu Facebook komentujące najpopularniejsze feministyczne fanpage'e [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Buczek P. (2019), Wpływ CMC na kreatywność językową polskich internautów [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Burska K. (2016), Wartościowanie w katalogach reklamowych biur podróży [w:] L. Kuras, G. Majkowski, A. Fadecka (red.), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Burska K. (2019), Prezentowanie kolorów na stronach internetowych firm kosmetycznych (na przykładzie lakierów hybrydowych Semilac) [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Burska K., Cieśla B., Jachimowska K., Kudra B. (2016), Kreatywność językowa w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Burska K., Cieśla B., red. (2019), Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Burska K., Zarębski R., red. (2017), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C. (2008), Kreatywna reklama, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cameron K.S., Quinn R.E. (2006), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Chubin D.E., Hackett E.J. (1990), Peerless science. Peer review and U.S. Science Policy, State University of New York Press, New York.
 • Chyrzyński T. (2012), Język w Internecie, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Cierpich A. (2019), Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków.
 • Cieśla B. (2017), Autoprezentacja firm copywritterskich [w:] B. Cieśla, M. Pietrzak (red.), Kreatywność językowa w literaturze i mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Cieśla B., Pietrzak M., red. (2017), Kreatywność językowa w literaturze i mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Creative economy report. The challenge of assessing the creative economy: Towards informed policy-making (2008), UNCTAD, Geneva.
 • Creative industries. Mapping document (2001), Department for Culture, Media and Sport, London.
 • Czerniachowicz B. (2016), Wybrane problemy budowania organizacji uczącej się [w:] C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska (red.), Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa.
 • Czym jest HoReCa? Co to jest i co znaczy HoReCa? (2019), Portal HORECA, 11 lutego, https://portalhoreca.pl/czym-jest-horeca [dostęp: 2.10.2019].
 • Czym jest kreatywność?, Instytut Kreatywności, https://online.vistula.edu.pl/ [dostęp: 9.09.2019].
 • Czym jest storytelling i dlaczego jest tak skuteczny? (2017), Chcę na Wczoraj, 8 maja, https://chcenawczoraj.pl/komunikowanie/czym-jest-storytelling-i-dlaczego-jest-tak-skuteczny [dostęp: 2.10.2019].
 • Dąbała J. (2006), Horyzonty komunikacji medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B. (1999), Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Draaisma D. (2009), Machina metafor. Historia pamięci, Aletheia, Warszawa.
 • Dubisz S., red. (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dusza K., Skowerski S., Tomilicz P., Paruszewska D., Moś M., Kalbarczyk-Leonczuk M. (2019), Inspiracje i zachwyty copywritterów, "Marketing w Praktyce", nr 7(257).
 • Dyduch W., Bratnicki M. (2016), Charakterystyka organizacji inteligentnej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 149, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/ [dostęp: 12.10.2019].
 • Fazlagić J. (2015), Kreatywni w biznesie, Poltext, Warszawa.
 • Feldman M.S. (2000), Organizational routines as a source of continuous change, "Organizational Science", No. 11(6).
 • Feldman M.S., Pentland B.T. (2003), Reconceptualizing organizational routines as a source of flexibility and change, "Administrative Science Quarterly", No. 48.
 • Fisk P. (2014), Geniusz biznesu: kreatywne podejście do rozwoju firmy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Fołtyn H. (2007), Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Key Text, Warszawa.
 • FoxitReader, https://www.dobreprogramy.pl/Foxit-Reader [dostęp: 8.10.2019].
 • Gajda S. (1987), Społeczne determinacje nazw własnych tekstów (tytułów), "Socjolingwistyka", nr 6.
 • Głodziński E. (2017), Efektywność w zarządzaniu projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Głowacki J. (2013), Przemysły kreatywne i ich wpływ na gospodarkę [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. (2000), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Goban-Klas T. (2015), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grabias S. (1981), O ekspresywności języka, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 • Gruber H.E., Wallace D.B., eds. (1992), Creative people at work: Twelve cognitive case studies, Oxford University Press, New York.
 • Grzegorczyk S., Mierzejewska W., red. (2016), Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Grzegorczykowa R. (1984), Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Guilford J.P. (1950), Creativity, "American Psychologist", No. 4.
 • Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Gwóźdź A., red. (2010), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Hardt V. (2013), Sztuka kreatywnego myślenia: podnieś umysł na wyższy poziom, Biocybernaut Press, Santa Clara.
 • Homonim [w:] Internetowy słownik języka polskiego, https://sjp.pl/homonim [dostęp: 9.10.2019].
 • Howkins J. (2001), The creative economy. How people make money from ideas, Penguin Books, London.
 • Hughes M.J. (2015), Do we still need peer review? An argument for change by Thomas H.P. Gould. Portal: libraries and the academy, Vol. 15, The Scarecrow Press, Lanham, MD.
 • Jaworski S. (2001), Podręczny słownik terminów literackich, Universitas, Kraków.
 • Kacperska B. (2019), Przejawy kreatywności w prywatno-publicznych rozmowach ze sportowcami (na podstawie wideobloga Igłą szyte) [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Karpacz J. (2013), Procedury jako narzędzia utrwalania rekurencyjnych wzorów zachowań pracowników, "Zarządzanie i Finanse", vol. 4, iss. 2.
 • Karpacz J. (2014), Orientacja organizacji na uczenie się a zmiana rutyn, "Prace Nauko-we Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 340, Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Karpacz J. (2018), Zdolności dynamiczne i rutynizacja, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(183).
 • Kasprzak R. (2013), Przemysły kreatywne w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy, Kamon Consulting, Warszawa.
 • Klasik A., red. (2009a), Kreatywne miasta i aglomeracje: studia przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • Klasik A., red. (2009b), Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • Klasik A., red. (2012), Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Kopaliński W. (2000), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa.
 • Korolko M. (1998), Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kostera M. (2010), Organizacje i archetypy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Wa-szawa.
 • Kostera M., Śliwa M. (2010), Zarządzanie w XXI wieku. Jakość. Twórczość. Kultura, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kozielecki J. (1997), Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Kozielecki J. (2007), Psychotransgresjonizm: nowy kierunek psychologii, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Krupski R. (2006), Elastyczność organizacji - elementy teorii, "Zeszyty Naukowe Wał-brzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Refleksje Społeczno-Gospodarcze", nr 9, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Krupski R., red. (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-micznego, Wrocław.
 • Krysztofowicz D., Krupniewicz Z. (2017), Krajobraz językowy ul. Ratajczaka oraz ul. Garbary w Poznaniu [w:] K. Burska, R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Krzyworzeka P. (2011), W obronie rutyny w zarządzaniu. O zachowaniach rutynowych, rytualnych i performatywnych w sytuacjach niepewności, "Management and Business Administration. Central Europe", nr 19(3).
 • Kudra B. (2007), Grafizacja w nagłówkach prasowych [w:] A. Mikołajczuk, R. Pawelec (red.), Na językoznawczych ścieżkach, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 • Kujawiak A. (2017), Kreatywność językowa a nazwy blogów parentingowych [w:] K. Burska, R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kurkowska H., Skorupka S. (2001), Stylistyka polska. Zarys, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kurzowa Z., red. (2008), Słownik synonimów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • KZiS - Klasyfikacja zawodów i specjalności, http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/ 6,0.html [dostęp: 9.09.2019].
 • Lakoff G., Johnson M. (1988), Metafory w naszym życiu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Lakoff G., Johnson M. (2010), Metafory w naszym życiu, Aletheia, Warszawa.
 • Lamb S. (1999), Pathways of the brain: Neurocognitive basis of language, John Benja-mins Publishing, Amsterdam-Philadelphia.
 • Landry Ch. (2013), Kreatywne miasto: zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Landry R., Bourhis R.Y. (1997), Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality an empirical study, "Journal and Language and Social Psychology", No. 16(1).
 • Lin H., Chen M., Su J. (2017), How management innovations are successfully imple-mented? An organizational routines' perspective, "Journal of Organizational Change Management", Vol. 30, No. 4.
 • Lipka A. (2017), Luka kreatywności (Creativity Gap), "Ekonomia XXI wieku" nr 2(14), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Lipka A., Król M., Winnicka-Wejs A. (2011), Kreatywność i rutyna w działalności per-sonalnej: granice HR-owego kreacjonizmu, Difin, Warszawa.
 • Lipka A., Waszczak S. (2017), Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście stereotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR, CeDeWu, Warszawa.
 • Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A. (2013), Aktywność twórcza a pracoholizm: jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników?, Difin, Warszawa.
 • Lipka A., red. (2012), Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagad-nienia), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Ludwiński M. (2019), Wypromujemy badawczo... szkołę językową, "Marketing w Praktyce", nr 7(257).
 • Maćkowiak R. (2017), Kreatywność językowa konsolowców na przykładzie nagłówków z czasopisma "PSX Extreme" [w:] K. Burska, R. Zarębski (red.), Kreatywność ję-zykowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Madapusi A., Miles G. (2011), Routines in enterprise application systems, "Management Research Review", Vol. 34, No. 1.
 • Majchrzak O. (2015), Anglicyzmy w polskim dyskursie naukowym, "Kształcenie Języko-we", nr 13(23), "Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 3672, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Marciniak S., red. (2001), Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnic-two Naukowe PWN, Warszawa.
 • Markowski A. (2012), Wykłady z leksykologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-wa.
 • Markowski A. (2018), Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matuszczyk B. (2017), Dziedzictwo czy nowatorstwo współczesnych pism młodzieżo-wych? [w:] B. Cieśla, M. Pietrzak (red.), Kreatywność językowa w literaturze i me-diach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Milewski R., Kwiatkowski E., red. (2005), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Morgan G. (2013), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Myszewski J.M. (2005), Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 • Nagórka P. (2017), Kreatywność a język lingwistyki [w:] K. Burska, R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Nalepka A., Kozina A. (2007), Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnic-two Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Nasiłowski M. (2000), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa.
 • Nelson R.R., Winter S.G. (1982), An evolutionary theory of economic change, Harvard University Press, Cambridge.
 • Nęcka E. (2001), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Nęcka E. (2003), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Nęcka E. (2012), Psychologia twórczości, wyd. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Nowak P., Tokarski R. (2007), Medialna wizja świata a kreatywność językowa [w:] P. Nowak, R. Tokarski (red.), Kreowanie światów w języku mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Nowak P., Tokarski R., red. (2007), Kreowanie światów w języku mediów, Wydawnic-two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Obuchowski K. (2004), Kody umysłu i emocje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.
 • Ochmann D. (2019), Prasowe kontaminacje leksykalne (analiza strukturalna) [w:] M. Kita, I. Loewe (red.), Język w prasie. Antologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Oferta Egzotyka 2019/2020 biura podróży Rainbow Tours "Zwiedzanie i wypoczynek": cz. I - Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, "Wakacje po pięćdziesiątce", Wyspy Kanaryjskie, "Zwiedzamy Europę", "Zakochani w..."; cz. II - Azja, Australia, Afryka, Mauritius i Madagaskar, Seszele; cz. III - Rejsy, Bliski Wschód, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Karaiby, Ameryka Południowa.
 • Oferta Zima 2019/2020 biura podróży Itaka: Malediwy, Nose Be, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zanzibar, Kuba, Tajlandia, Wyspy Zielonego Przylądka.
 • Okraj Z. (2019), Bez szablonu. Twórcza praca dydaktyczna w doświadczeniach nauczy-cieli akademickich, Difin, Warszawa.
 • Olak A. (2019), Organizacja zwinna - wyznaczniki oraz kierunki strategii prowadzące do zwinności przedsiębiorstwa, "E-mentor", nr 1(68), http://www.e-mentor.edu.pl/ [dostęp: 11.10.2019].
 • Patora-Wysocka Z. (2019), Rutyny organizacyjne w zarządzaniu z perspektywy procesualnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Penc J. (1977), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Penc J. (2000), Kreatywne kierowanie: organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. (1999), The experience economy: Work is theater and every business a stage, Harvard Business School Press, Boston.
 • Pisarek W. (2012), Podstawy retoryki dziennikarskiej [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, Universitas, Kraków.
 • PMBOK® guide. A guide to the Project Management Body of Knowledge (2017), 6th ed., Project Management Institute, Pensylwania.
 • Pocztowski A. (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje - praktyki - wyzwania, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Ptak A. (2017), Humor językowy na koszulkach [w:] K. Burska, R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Puzynina J. (1990), O pojęciu kultury języka, "Poradnik Językowy", z. 3.
 • Rahman A.I., Guns M.J., Rousseau R.R., Engels T.C.E. (2017), Cognitive distances between evaluators and evaluees in research evaluation: A comparison between three informetric methods at the journal and subject category aggregation level, "Frontiers in Research Metrics and Analytics", Vol. 2(August).
 • Robbins S.P., Judge T.A. (2004), Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Romanowska M., red. (2004), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Rozkosz E.A. (2017), Ewaluacja osiągnięć naukowych w postępowaniach habilitacyjnych. Kryteria oceny a praktyki ewaluacyjne w naukach humanistycznych i społecznych, https://www.academia.edu [dostęp: 7.06.2019].
 • Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia dok-tora habilitowanego (Dz.U. z 2011 r., nr 196, poz. 1165).
 • Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w prze-wodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nada-nie tytułu profesora (Dz.U. z 2011 r., nr 204, poz. 1200 z późn.zm.).
 • Rutyna - doświadczenie [w:] Wielki Słownik Języka Polskiego, https://www.wsjp.pl/ index.php?id_hasla=4770&id_znaczenia=4904852&l=22&ind=0 [dostęp: 12.07.2019].
 • Rutyna - schematyzm [w:] Wielki Słownik Języka Polskiego, https://www.wsjp.pl/index. php?id_hasla=4770&id_znaczenia=4904853&l=22 &ind=0 [dostęp: 12.07.2019].
 • Rybarkiewicz D. (2017), Metafora w działaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sajdak A. (2008), Edukacja kreatywna, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Schultz R. (1990), Twórczość - społeczne aspekty zjawiska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Sienkiewicz Ł. (2018), Optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego. Perspektywa przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Sikorski C. (2002), Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Simonton D.K. (2004), Creativity in science. Chance, logic, genius and zeitgeist, Cam-bridge University Press, Cambridge.
 • Skorupka S., Auderska H., red. (1974), Mały słownik języka polskiego, Państwowe Wy-dawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Smak E., Włoch S., red. (2010), Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Smoleńska J. (2019), Najlepsze programy do przeglądania PDF, Komputer Świat, 26 sierpnia, https://www.komputerswiat.pl/ [dostęp: 8.10.2019].
 • Sobczak J., Gołda-Sobczak M. (2014), Poszukiwanie modelu dziennikarstwa [w:] J. Sobczak (red.), O profesjonalizacji dziennikarstwa, Scriptorium Wydawnictwo Naukowe, Opole.
 • Sobol E., red. (1997), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sobol E., red. (2003), Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sokół A. (2015), Zarządzanie twórczością w organizacji. Koncepcje, metody i narzędzia, CeDeWu, Warszawa.
 • Stachowiak K. (2017), Gospodarka kreatywna i mechanizmy jej funkcjonowania: per-spektywa geograficzno-ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Stanisławska M. (2019), Kreatywna rachunkowość a manipulacja danymi, Wydawnic-twa Drugie, Warszawa.
 • Stańczyk S. (2014), Kulturowe manifestacje rutyn organizacyjnych, "Management Forum" nr 5, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 363, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Stańczyk S. (2019), Organizational routines, practices and artefacts. At the intersection between the evolutionary and the cultural approach, "Problemy Zarządzania", vol. 17, nr 2(82).
 • Stańczyk-Hugiet E. (2015a), Dyskontynuacja, ewolucja i rutyny relacyjne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 64, nr 7, Wydawnictwo Wyż-szej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2015b), Rutyna relacyjna w świetle podejścia ewolucyjnego i relacyjnego, "Marketing i Rynek", nr 9.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2016), Rutyny organizacyjne a relacje współdziałania. Logika zależności, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Stańczyk-Hugiet E., Piórkowska K., Stańczyk S. (2014), Selekcja rutyn - perspektywa wewnątrzorganizacyjna, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Stańczyk-Hugiet E., Piórkowska K., Stańczyk S. (2017), Demystifying emergence of organizational routines, "Journal of Organizational Change Management", vol. 30, nr 4.
 • Stawnicka J. (2013), Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych: między rytuałem, ruty-ną a kreatywnością, Wydawnictwa i Szkolenia Opcjon, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Gliwice-Katowice.
 • Stene E. (1940), An approach to the science of administration, "American Political Science Review", No. 34.
 • Sternberg R.J., Kaufman J.C., Pretz J.E. (2001), The propulsion model of contributions applied to the arts and letters, "Journal of Creative Behavior", No. 2(35).
 • Strączek M. (2012), Kreatywność: jak ją rozwijać w sobie i w organizacji? EdisonTeam, Warszawa.
 • Strużyna J. (2010), Znaczenie rutyny dla innowacji [w:] H. Bieniok, T. Kraśnicka (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publiczne-go. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Ada-mieckiego, Katowice.
 • Strużyna J. (2012a), Efektywność organizacji w cieniu rutyn, "Organizacja i Kierowa-nie", nr 1A.
 • Strużyna J. (2012b), Wybrane założenia polityki wynagrodzeń wspartej na relacji "dynamiczne zdolności - rutyny", "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 • Strużyna J. (2013), Ewoluująca organizacja - pole starcia rutyn i nowości, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 • Strzałecki A. (2001), Wybrane zagadnienia psychologii twórczości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Suska D. (2013), Językowe właściwości nazw blogów kulinarnych (rekonesans badawczy), "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo", z. IX, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa.
 • Suszyński C., Leśniak-Łebkowska G., red. (2016), Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Syrek M. (2019), Kreatywność językowa użytkowników jeździeckich forów internetowych [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szara K. (2017), Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackie-go, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Szara K. (2019), Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Szczepaniak E. (2019), Sztuka projektowania tekstów. Jak tworzyć treści, które podbiją Internet, Helion, Gliwice.
 • Szempruch J. (2013), Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M. (2015), Metody taksonomiczne z programem STATISTICA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Szmidt K.J. (2003), Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich [w:] K.J. Szmidt (red.), Dydaktyka twórczości: koncepcje - problemy - rozwiązania, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • Szmidt K.J. (2013), Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Szmidt K.J. (2019), ABC kreatywności. Kontynuacje, Difin, Warszawa.
 • Szymczak M., red. (1981), Słownik języka polskiego, t. 3: R-Ż, PWN, Warszawa.
 • The economy of culture in Europe (2006), https://keanet.eu/publications/the-economy-of-culture-in-europe/ [dostęp: 20.09.2019].
 • Tomczyk M., red. (2008), Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
 • Torr G. (2013), Zarządzanie kreatywnymi pracownikami: naucz się wykorzystywać ich talent, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Trocki M. (2016), Inteligencja procesowa, czyli inteligentne zarządzanie procesowe, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 149, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Trompenaars F., Champden-Turner Ch. (2005), Zarządzanie personelem w organiza-cjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Trout J., Rivkin S. (2000), Wyróżniaj się lub zgiń. Jak przetrwać w erze morderczej konkurencji, IFC Press, Kraków.
 • Turek D. (2019), Destruktywny kontekst organizacyjny a wykonywanie pracy, Wydaw-nictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Turner J.R. (2016), Gower Handbook of Project Management, Routlege, Oxon.
 • Urbaniec E. (2009), Product placement: medioznawstwo a marketing kreatywny, Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia.
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 1999 r., nr 90, poz. 999 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r., nr 65, poz. 595 z pózn.zm.).
 • Vogt T. (2010), Kalkulierte Kreativität. Die Rationalität kreativer Prozesse, VS Verlag, Heidelberg.
 • Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K. (2004), Kierowanie zespołem projektowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Wachowiak P., Grzegorczyk S., red. (2018), Organizacja kreatywna: teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głownej Handlowej, Warszawa.
 • Wallace D.B. (1992), Studying the individual: The case study method and other genres [w:] H.E. Gruber, D.B. Wallace (eds.), Creative people at work: Twelve cognitive case studies, Oxford University, New York.
 • Warchala J. (2019), Formy perswazji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowi-ce.
 • Wawrzynek Ł. (2009), Elastyczność organizacji, jako źródło przewagi konkurencyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 34, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Wąsowski W. (2010), Kreatywna rachunkowość: fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Więckiewicz M. (2012), Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Wiszniakowa N. (2003a), Akmeologia kreatywna: psychologia kreatywności i osiągania szczytowej dojrzałości twórczej człowieka dorosłego, Wydawnictwo Instytutu Postępowania Twórczego, Łódź.
 • Wiszniakowa N. (2003b), Akmeologia kreatywna: psychologia rozwoju ludzkich możli-wości twórczych, Wydawnictwo Instytutu Postępowania Twórczego, Łódź.
 • Wiszniakowa-Zelinskiy N. (2016), Psychologia rozwoju kreatywnego potencjału człowieka, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Wiśniakowska L., red. (2008), Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Witczak O. (2013), Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-cach", nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Wlaźlak G. (2017), Pomiędzy kreatywnością a produktywnością morfologiczną: rola analogii w języku [w:] K. Burska, R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wrzosek W. (1998), Funkcjonowanie rynku, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wyrozębski P. (2016), Zwinne modele zarządzania przedsiębiorstwem inteligentnym [w:] S. Grzegorczyk, W. Mierzejewska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlo-wej, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2016), Ambidextrous organization jako przykład przedsiębiorstwa inteligentnego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 148, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Zawadzki K. (2016), Praca i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej: uwarunkowania, specyfika, ewolucja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Zbiegień-Maciąg L. (2002), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zofi Y. (2012), A managers guide to virtual teams, American Management Association.
 • Zwolińska E.A., red. (2005), Edukacja kreatywna, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Żydek-Bednarczuk U. (2005), Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Universitas, Kraków.
 • [www 1] http://www.infodoradca.edu.pl/ [dostęp: 9.10.2019].
 • [www 2] https://cedewu.pl/ [dostęp: 16.09.2019].
 • [www 3] https://difin.pl/ [dostęp: 16.09.2019].
 • [www 4] https://ksiegarnia.pwn.pl/ [dostęp: 15.09.2019].
 • [www 5] https://www.profinfo.pl/ [dostęp: 17.09.2019].
 • [www 6] https://www.pwe.com.pl/ [dostęp: 17.09.2019].
 • [www 7] https://www.naukowa.pl/ [dostęp: 15.09.2019].
 • [www 8] https://www.ck.gov.pl/ [dostęp: 8.06.2019].
 • [www 9] https://www.dobreprogramy.pl/ [dostęp: 8.09.2019].
 • [www 10] https://www.booking.com/ [dostęp: 28.09.2019].
 • [www 11] https://restaurantica.pl/ [dostęp: 28.09.2019].
 • [www 12] https://pl.tripadvisor.com/ [dostęp: 28.09.2019].
 • [www 13] https://www.google.pl/ [dostęp: 28.09.2019].
 • [www 14] https://www.google.pl/maps/search/kawiarnie/ [dostęp: 28.09.2019].
 • [www 15] https://www.google.pl/maps/search/pensjonaty/ [dostęp: 28.09.2019].
 • [www 16] https://www.google.pl/maps/search/restauracje/ [dostęp: 28.09.2019].
 • [www 17] https://pracuj.pl [dostęp: 8.10.2019].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581214

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.