PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 2 Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości = The Role of Education in Entrepreneurship Development | 95--105
Tytuł artykułu

Kompetencje społeczne a możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy

Warianty tytułu
Social Competences for Professional Activation on the Open Labour Market of People with Intellectual Disabilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wymieniono przyczyny i skutki niskiego poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI). Na podstawie sondażu przeprowadzonego z pracownikami otwartego rynku w Krakowie w 2018 r. zidentyfikowano bariery i szanse współpracy zawodowej osób w normie intelektualnej i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaproponowano model edukacji i kontaktu młodzieży w normie intelektualnej z młodzieżą z NI, zwiększający szanse na otwarcie się rynku pracy na zatrudnianie osób z NI. Wykorzystując obserwację uczestniczącą zajęć przedsiębiorczości we wspólnej grupie, zaproponowano podejście integracyjne, tzw. inkluzji społecznej, w którym zasadniczą rolę podczas lekcji pełni trening kontaktów międzyludzkich (poznawczo-behawioralny) oraz nauczanie praktyczne - zewnętrzne (w rzeczywistych sytuacjach). Obserwacji poddani byli uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie oraz studenci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article lists the causes and effects of the low level of professional activity of people with intellectual disabilities (NI). On the basis of a survey with service employees, identified were barriers and chances of professional cooperation between people in the intellectual norm and people with intellectual disability. The paper presents a new model of education of young people with intellectual disabilities, to improve employment opportunities. Using the participant observation of entrepreneurship activities in a joint group, an integrative approach was proposed, i.e. social inclusion, in which training in interpersonal contacts (cognitive-behavioural) and practical teaching - external (in real situations) - play an essential role during the lesson. The study was conducted with the participation of middle school students with moderate and significant intellectual disability from the Special Education and Training Centre No 3 in Krakow (SOSW 3). Co-participants in the study were students from the Institute of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian University. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Abramowska, B.E., Tłoczowska, D. (2007). Nauka i praca osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kołobrzeg: PSOUU. Pozyskano z: http://niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/edukacja/nauka%20i%20praca%20osob%20z%20niepelnosprawnoscia%20intelektualna.pdf
 • Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej. (2011). Warszawa: FISE na zlecenie FEBEA. Pozyskano z: http://www.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/korespondenci/portal_ekonomiaspoleczna/AE.pdf
 • Babbie, E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Burgea, P., Ouellette-Kuntz, H., Lysagh, R. (2007). Public views on employment of people with intellectual disabilities. Journal of Vocational Rehabilitation, 26, 29-37. Pozyskano z: https://pdfs.seman-ticscholar.org/bf81/f7f482d523c38bf24fc12189fa1bdc269197.pdf
 • Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość polityka rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 • Diament, M. (2015, 21 kwietnia). Program Looks to Turn People with Disabilities into Entrepreneurs. Pozyskano z: https://www.disabilityscoop.com/2015/04/21/program-entrepreneurs/20233/
 • Entrepreneurship Education (2018). European Commission. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/education_en
 • Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego. Broszura informacyjna i standardy jakości. (2013). Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Pozyskano z: https://www.pfon.org/images/dodatki/20131114_broszura.pdf
 • Frączek, P. (2003). Determinanty aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Polityka Społeczna, 11/12, 10-14.
 • GUS. (2012). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r. Warszawa: Pozyskano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/osoby-niepelnosprawne-na-rynku-pracy-w-2011-r-,5,1.html
 • Hamond, B., Haccou, R. (2013). Zdobywanie i ewaluacja kompetencji społecznych. Projekt ATLAS. Warszawa: PFON. Pozyskano z: https://www.pfon.org/images/dodatki/20131114_kompetencje.pdf
 • Jan Paweł II. (1981). Encyklika: O pracy ludzkiej Laborem Exercens. Castel Gandolfo. Pozyskano z: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.html
 • Klajs, K., Lipman, L. (2011). Terapia Ericksonowska. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik Akademicki. Warszawa: ENETEIA, 283-297.
 • Kościelska, M. (1984). Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Kościelska, M. (1995). Oblicza upośledzenia. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Mstowski, A. (2019, 10 stycznia). Centrum DZWONI - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Pozyskano z: http://inkubator.powiat.bedzin.pl/?p=2124
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (2018). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Warszawa: Pozyskano z: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/niepelnosprawnosc-w-liczbach/rynek-pracy/Osoby%20niepelnosprawne%20na%20rynku%20pracy.pdf
 • GUS. (2017). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017. Warszawa - Wrocław. Pozyskano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20162017,1,12.html
 • Rymsza, M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Ryś, G. (2018, 16 kwietnia). Wystąpienie abpa Grzegorza Rysia otwierające konferencję "Polonia Restituta" pod hasłem: Praca - Przedsiębiorczość - Społeczna Gospodarka Rynkowa. Pozyskano z: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=QjLv7khRCik
 • Szafranek, A., Halicki, J. (2016). Wybrane aspekty inkluzji społecznej. W: M. Halicka, J. Halicki, K. Czykiera (red.), Niepełnosprawność. Poznać, przeżyć, zrozumieć. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 151-164.
 • Urbańska, K. (2013; 2019, 10 marca). Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pozyskano z: http://www.ocwip.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Praca-i-zatrudnienie-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna
 • Yang, A. (2016; 2019, 10 marca). Why Entrepreneurship Education Does Not Work. Pozyskano z: https://www.forbes.com/sites/andrewyang/2016/02/25/entrepreneurship-education-does-not-work
 • Vornholt, K., Villotti, P., Muschalla, B., Bauer, J., Colella, A., Zijlstra, F., Van Ruitenbeek, G., Uitdewilligen, S., Corbière, M. (2018). Disability and employment - overview and highlights. European Journal of Work and Organizational Psychology, 27(1), 40-55.
 • Wapiennik, E. (2005). Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia. Raport 2005. Warszawa: Open Society Institute, PSOUU. Pozyskano z: https://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Report_ID_PolishVersion.pdf
 • Włodarska-Zoła, L. (2017; 2018, 17 stycznia). Aktywność zawodowa jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Edukacja - Technika - Informatyka, 2(20). Pozyskano z: http://www.eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_2.pdf
 • Woźniak, Z. (2007). Główne bariery aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością. W: A. Brzezińska, Z. Woźniak, K. Maj (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Warszawa: Academica Wydawnictwo WSPW, 69-84.
 • Zaorska, M. (2017). Osoba z niepełnosprawnością na/w drodze aktywizacji zawodowej - wybrane problemy a realia współczesnej rzeczywistości społecznej. W: B. Antoszewska, I. Myśliwczyk (red.), Jest człowiek z niepełnosprawnością - pola refleksji. Poznań: Wydawnictwo naukowe SILVA RERUM, 37-48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581344

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.