PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 2 Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości = The Role of Education in Entrepreneurship Development | 106--124
Tytuł artykułu

Wpływ reklamy społecznej na deklarowane zachowania odbiorców na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Warianty tytułu
The Influence of Social Advertising on the Recipients' Declared Behaviour Based on the Example of Students of the Cracow University of Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz bardziej popularnym trendem w marketingu staje się marketing społeczny. W treści niniejszego artykułu zawarto najważniejsze informacje na temat reklam społecznych oraz przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących znajomości zagadnienia kampanii społecznych, a także oddziaływania reklam społecznych na ich odbiorców. Zasadniczym celem artykułu było zbadanie wpływu wybranych reklam społecznych na deklarowane zmiany w zachowaniu odbiorców. W badaniach zastosowano następujące metody badawcze: deskresearch, ankietę oraz metody: statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego. Jak wynika z przeprowadzonych badań, studenci mają dość powierzchowną wiedzę na temat kampanii społecznych, a zaprezentowane reklamy społeczne nie wpłynęły znacząco na ich deklarowane zachowania. Pożądane postawy i zachowania społeczne powinny być zatem kształtowane przez bardziej intensywne sposoby perswazji. Oprócz reklamy społecznej należy wykorzystywać także inne instrumenty marketingu społecznego oraz podejmować różne dodatkowe działania, np. edukacyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
Social marketing is becoming a more and more popular marketing trend. The article contains the most important information about social advertising and presents the results of the author's own research on the knowledge of the issue of social campaigns, as well as the impact of social advertising on their recipients. The main purpose of the article was to examine the impact of selected social advertising on declared changes in consumer behaviour. The following research methods were used: desk-research, questionnaire and methods of descriptive statistics and statistical inference. As results from the research, students have quite a superficial knowledge of social campaigns, and the presented social advertising did not significantly affect the declared behaviour of the respondents. The desirable attitudes and social behaviours should therefore be shaped by more intense forms of persuasion. In addition to social advertising, other social marketing instruments should also be used and various additional activities should be undertaken, e.g. educational ones. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Chaves, W., Valle, D., Monroe, M., Wilkie, D., Sieving, K., Sadowsky, B. (2018). Changing Wild Meat Consumption: An Experiment in the Central Amazon, Brazil. Pozyskano z https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12391
 • Czubała, A., Jonas, A., Wojnarowska, H. (2017). Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Dmitruk, J., Krzyżanowska, K. (2008). Skuteczność reklam społecznych w oddziaływaniu na system aksjonormatywny. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 69, 99-107.
 • Doliński, D. (2011). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Domański, T., Kowalski, P. (2000). Marketing dla menedżerów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dudziak, A. (2013). Rola kreowanych sytuacji antropologicznych w kształtowaniu aksjosfery audiowizualnej reklamy społecznej. Przegląd Wschodnioeuropejski, 4, 317-328.
 • Falkowski, A. (2002). Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Herbuś, I. (2016). Działania reklamowe - od komercji do kampanii społecznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 22, 93-100.
 • Karwacka, M. (2007). Marketing społeczny w służbie biznesu i społeczeństwa. Kultura i Edukacja, 2, 22-36.
 • Kicińska, M. (2012). Równość płci w polskich kampaniach społecznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kotler, Ph., Zaltman, G. (1971). Social Marketing. An Approach to Planed Social Change. Journal of Marketing, 35(3), 3-12.
 • Kotler, Ph., Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Limański, A., Drabik, I. (2007). Marketing w organizacjach non profit. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Maison, D., Wasilewski, P. (2002). Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.
 • Matuszewska, A. (2013). Oddziaływanie reklam społecznych a system wartości jej odbiorców. Polityki Europejskie. Finanse i marketing, 9(58), 318-327.
 • McGuire, W.J. (1985). Attitudes and attitude change. In: G. Lindzey, E. Aronson (red.), Handbook of social psychology. New York: Random House, 233-346.
 • Olson, J.M., Zanna, M.P. (1993). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 44, 117-154.
 • Osmólska, I., Pruchniak, J. (2017). Wpływ kampanii społecznych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na przykładzie prewencyjnego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej". Security, Economy & Law, 4(XVII), 195-217.
 • Parlicki, M. (2011). Reklama społeczna jako jedna z form komunikowania wartości rodzicielstwa i rodziny oraz wartości rodzinnych w marketingu społecznym. Państwo i Społeczeństwo, 3, 141-161.
 • Petrykowska, J. (2013). Sposoby wywierania wpływu na adresatów reklamy społecznej. Acta Universitatias Nicolai Copernici, 413, 39-46.
 • Piątek, K. (2015). Kampanie społeczne jako narzędzia zmiany postaw wobec osób z niepełnosprawnością. Media i Społeczeństwo, 5, 136-149.
 • Piekutowska, S., Kanicka, M., Pogorzelska, P., Charkiewicz, A.E., Kanicki, T., Szpak A. (2013). Rola kampanii społecznych w promowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu wśród studentów białostockich uczelni. Hygeia Publlic Health, 48(4), 500-504.
 • Postek, A. (2016). Od adopcji ze schroniska do wegetarianizmu. Reklamy społeczne wobec praw zwierząt. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, XXX, 2-16.
 • Ross, G., McDermott, L., Stead, M., Angus, K. (2006). The effectiveness of social marketing interventions for health improvement: what's the evidence?. Public Health, 120(2), 1133-1139.
 • Tarczydło, B. (2013). Kampania społeczna w teorii i praktyce. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 157, 225-234.
 • Tucker, C. (2019, 13 lipca). Social Advertising: How Advertising Hat Explicitly Promotes Social Influence Can Backfire. Pozyskano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1975897
 • Winiarska, A., Wojnarowska, A., Wesołowska, J. (2012). Siła przyciągania gwiazd, czyli wykorzystanie wizerunku osób publicznych w marketingu społecznym. Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, 30, 245-259.
 • Wójciuk, A. (2016). Perswazja w reklamach społecznych. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne, 13(2), 109-125.
 • Wójciuk, A. (2017). Reklama komercyjna i reklama społeczna - różnice i podobieństwa. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, 16(1), 27-43.
 • Wróblewska, M. (2018). Kampanie reklamowe społecznie pożyteczne, pożądane i potrzebne. Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2(28), 25-29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581558

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.