PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 2 Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości = The Role of Education in Entrepreneurship Development | 184--199
Tytuł artykułu

Działalność wybranych polskich biur podróży w Greater Toronto Area

Warianty tytułu
Activities of Selected Polish Travel Agencies in the Greater Toronto Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powstanie i rozwój biur podróży należy wiązać z żywiołowym rozwojem ruchu turystycznego w pierwszej połowie XIX w. Pod wpływem postępującego w tym czasie uprzemysłowienia, postępu technicznego i organizacyjnego sprzyjającego wzrostowi wydajności pracy i stopniowemu skracaniu czasu pracy, ustawowego wprowadzenia płatnych urlopów i wzrostu dochodów ludności, doszło do zmian w strukturze konsumpcji ludności, czego wyrazem było ujawnienie się nowych potrzeb w zakresie wypoczynku i turystyki. Intensywność zainteresowania oraz możliwości finansowe potencjalnych turystów spowodowały powstanie biur podroży, które zajęły się zaspokajaniem nowych potrzeb, polegającym na tworzeniu ofert dotyczących turystyki i wypoczynku (Cook, 2008). W artykule omówiona została działalność polskich biur podróży w Greater Toronto Area. Przedstawione zostały dane zebrane od 18 z 23 biur podróży działających na terenie objętym badaniem. Badania prowadzone były w latach 2016, 2017 oraz 2018. Głównym celem było ukazanie specyfiki funkcjonowania polskich biur podróży w Greater Toronto Area oraz pokazanie oferty turystycznej wybranych biur. Dzięki uzyskanym informacjom opisane zostały: destynacje najczęściej wybierane przez Polaków, liczba klientów oraz ilość wydawanych przez nich pieniędzy. Jak wykazały badania, głównymi zagranicznymi kierunkami podróży Polonii korzystającej z polskich biur podróży w Greater Toronto Area są: Kuba, Meksyk, Karaiby oraz USA. W artykule dokonana została charakterystyka największych i najprężniej działających polskich biur podróży w Toronto: Piast Travel Inc., Orbis Vacations & Travel LTD., Polimex Travel oraz Queen Syrena Travel, ich specyficzne formy organizacji podróży (zwłaszcza do Polski) oraz oferowane przez nie wyjazdy pielgrzymkowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Establishment and development of travel agencies should be associated with the vigorous development of tourist traffic in the first half of the 19th century. Under the influence of progressing industrialisation, technical and organisational progress supporting increased labour productivity and gradual shortening of working time, statutory introduction of paid leaves and higher incomes of the population, changes in the structure of population consumption took place, which manifested in the emergence of new needs in terms of relaxation and tourism. Intensity of the interest and financial possibilities of potential tourists resulted in the formation of travel agencies that dealt with satisfying newly created needs, consisting in providing offers regarding tourism and leisure (Cook, 2008). The article discusses the activities of the Polish travel agencies in the Greater Toronto Area which undoubtedly influence selected tourist destinations of the residents of this city. Data that was collected from 18 out of 23 travel agencies operating in the area covered by the research was presented. The research was carried out in 2017 and 2018, and thanks to the data from travel agencies, destinations that are most frequently chosen by Poles, the number of clients, the amount of money spent by them, as well as the specificity of functioning of Polish travel agencies in Toronto were described. The article presents the characteristics of the largest and most-active Polish travel agencies in Toronto, such as: Piast Travel Inc., Orbis Vacations & Travel LTD., Polimex Travel, and Queen Syrena Travel, their specific forms of travel organisation (especially travel to Poland) and pilgrimage trips offered by travel agencies. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Alejziak, W. (2008). Metodologia badań w turystyce. W: R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 140-164.
 • Alejziak, W. (2005). Aktualny stan i perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką. W: R. Winiarski, W. Alejziak (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Kraków: AWF, Rzeszów: WSIZ, 275-299.
 • Anisef, P., Lanphier, M. (2003). The World in the City. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press.
 • City of Toronto: Toronto Facts, Toronto's racial diversity Ethnocultural Portrait of Canada, Census 2001 (2019, 20stycznia). Pozyskano z: https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/97F0010X
 • Cook, S., Perry, T., Ward, G. (2001). USA - część zachodnia, praktyczny przewodnik. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal.
 • Fish, S. (1997). Boutique multiculturalism or why liberale are incapable of thinking about hale speech. Critical Inquiry, 23(2).
 • Hays, D. (2003; 2018, 19 listopada). Wielokulturowość w Kanadzie. Gazeta Uniwersytecka UŚ, 7(107). Pozyskano z: http://gazeta.us.edu.pl/node/216721
 • Jasiński, M., Kowalski, M. (2007). Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa?. W: A. Haber (red.), Ewaluacja ex post. Teoria i praktyka badawcza. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 97-114.
 • Kijewska-Trembecka, M. (2013). Współczesne wieloetniczne społeczeństwo Kanady. W: M. Gabryś, M. Kijewska-Trembecka, R. Rybkowski, T. Soroka (red.), Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Marczuk-Karbownik, M. (2016). Stosunki polsko-kanadyjskie - problemy i wyzwania w XXI wieku. W: M. Pietrasiak, M. Stelmach, K. Żakowski (red.), Polityka zagraniczna Polski 25 lat doświadczeń. Uniwersytet Łódzki, 161-180.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych. https://astana.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/polonia/definicje_pojecia/ (2016). Definicje, pojęcia dotyczące spraw polonijnych.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2015). Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020. Pozyskano z: http://www.iz.poznan.pl/en/file,download,22,de7f2be-1509373c68e28f63156d77dc6/1268-Nowy-Program-Rzadowy.pdf
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Konsularny (2014; 2018, 27 grudnia). Raport polskiej służby konsularnej za 2013 rok. Pozyskano z: https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/raporty_konsularne/raport_konsularny_2013.
 • Mamzer, H. (2003). Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Reczyńska, A. (2014). Polska emigracja do Kanady w drugiej połowie XX w. i jej wpływ na przemiany polskiej grupy etnicznej w tym kraju. W: A. Branach-Kallas (red.), Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 15-36.
 • Reczyńska, A. (2010). Historyczne uwarunkowania kultury kanadyjskiej. W: E. Sojka, M. Buchholtz (red.), Państwo - naród - tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady. Kraków: Universitas, 17-40.
 • Reczyńska, A. (2006). Przemiany w społeczności polonijnej w Kanadzie pod koniec XX wieku. W:G. Babiński, H. Chałupczak (red.), Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań. Kraków: Grell, 161-175.
 • Reczyńska, A. (2001). Polska diaspora w Kanadzie. W: A. Walaszek (red.), Polska diaspora. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 30-50.
 • Reczyńska, A., Soroka, T. (2013). Polska emigracja do Kanady na przełomie wieków XX i XXI w kontekście kanadyjskiej polityki imigracyjnej. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 3, 5-18.
 • Statistics Canada (2017; 2018, 23 grudnia). Census of Population, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dppd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=PR&Code1=01&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=canada&SearchType=Begin s&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=1
 • Statistics Canada (2006a). Immigration in Canada: A Portrait of the Foreign-born Population: Census 2006: Findings (2019, 14 stycznia). Pozyskano z: https://www12.statcan.gc.ca/census-recense-ment/2006/as-sa/97-557/index-eng.cfm
 • Statistics Canada (2006b; 2019, 3 stycznia). Census, Ethnic Origins. Pozyskano z: https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/rt-td/eth-eng.cfm
 • Statistics Canada (2019, 12 stycznia). 2001 Census. Pozyskano z: http://www12.statcan.ca/english/cen-sus01/home/index.cfm
 • Ziółkowska-Weiss, K. (2016). Znaczenie działalności polskich biur podróży w Chicago. Annales Universitatis Paedagogicae CracoviensisStudia Geographica, X, 66-82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581688

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.