PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 2 Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości = The Role of Education in Entrepreneurship Development | 264--276
Tytuł artykułu

Spółdzielczość jako forma integracji środowisk gospodarczych (perspektywa prawna)

Warianty tytułu
Cooperation as a Form of Integration of Economic Circles (Legal Point of View)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ideą artykułu jest realizacja celu poznawczego, którym jest zbadanie, czy w Ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.) znajdują się rozwiązania prawne sprzyjające integracji środowisk gospodarczych przez spółdzielczość, oraz celu praktycznego, zmierzającego do sformułowania pod adresem prawodawcy postulatów dotyczących spółdzielczości. Hipoteza badawcza artykułu stanowi, że wspomniana wyżej ustawa zawiera rozwiązania prawne sprzyjające integracji środowisk gospodarczych przez spółdzielczość, choć rozwiązania te posiadają luki ustawodawcze. Zastosowana metoda badawcza to metoda dogmatyczna. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że spółdzielczość jest formą prawną integrującą środowiska gospodarcze. Realizacja celu poznawczego nasunęła określone wnioski. Przede wszystkim, odrębne kategorie spółdzielni pomagają w integracji różnych środowisk gospodarczych. Ponadto organizacja organów spółdzielni sprzyja integracji ich członków. Co więcej, elementem integrującym środowiska gospodarcze jest działalność związków spółdzielczych i samorządu spółdzielczego. Z kolei realizacja celu praktycznego pozwoliła sformułować postulaty dotyczące polityki ustawodawczej w zakresie spółdzielczości. Przede wszystkim należy stworzyć więcej kategorii spółdzielni w celu integracji kolejnych środowisk gospodarczych. Ponadto, należy zmodyfikować funkcjonowanie organów spółdzielni w taki sposób, aby lepiej uwzględniać w uchwałach interes wszystkich członków spółdzielni. Realizacja celów artykułu potwierdziła słuszność hipotezy badawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The idea of the article is realisation of a cognitive goal which consists in examining whether there are legal solutions favouring the integration of economic circles by cooperation in the Cooperative Act of September 16, 1982 (consolidated text: Journal of Laws of 2018 item 1285 with later amendments), and a practical goal aiming at formulating postulates for the lawmaker referring to cooperation. The research hypothesis of the article ascertains that the above-mentioned act contains legal solutions favouring the integration of economic circles by cooperation, though these solutions have legislative gaps. The applied research method is a dogmatic method. Realised examination allows to ascertain that cooperation is the legal form integrating economic circles. Realisation of the cognitive goal brought definite conclusions. First of all, separate categories of cooperatives help in the integration of various economic circles. Moreover, organisation of bodies of cooperative favours integration of their members. What is more, the element which integrates economic circles is the activity of cooperative associations and cooperative self-government. Whereas, realisation of the practical goal allowed to formulate postulates referring to legislative policy in the field of cooperation. First of all, one should create more categories of cooperatives in order to integrate additional economic circles. Moreover, one ought to modify the functioning of cooperative's bodies in such a way as to take into consideration the interest of all the cooperative's members in resolutions. Realisation of the goals confirmed the research hypothesis. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292).
 • Bielski, P. (2010). Zasady stosowania kodeksu cywilnego w sprawach ze stosunków prawnych spółki handlowej i spółdzielni (cz. 1). Prawo Spółek, 9, 58-67.
 • Borucka-Arctowa, M., Woleński, J. (1997). Wstęp do prawoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Grzesiok, P. (2005). Pojęcie i charakter prawny uchwały organu spółdzielni. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1, 165-215.
 • Ehrlich, S. (1964). Kilka uwag w sprawie metodologii nauk prawnych. Państwo i Prawo, 11, 641-653.
 • Kowalski, J. (1986). W: J. Kowalski, W. Lamentowicz, P. Winczorek, Teoria państwa i prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kuniewicz, K. (1995). Kilka uwag o nowelizacji prawa spółdzielczego. Radca Prawny, 1, 26-29.
 • Niedbała, Z. (2005). Spółdzielnie osób prawnych i niektóre szczególne rodzaje spółdzielni w świetle obowiązującej i projektowanej ustawy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 91-104.
 • Pietrzykowski, K. (1991). Spółdzielnia a spółka handlowa (I). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 65-73.
 • Radwański, Z., Olejniczak, A. (2015). Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Stefaniuk, K. (2001). Podział spółdzielni (zmiany wprowadzone ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych). Rejent, 9, 117-127.
 • Tobor, Z. (1997). W: J. Nowacki, Z. Tobor. Wstęp do prawoznawstwa. Katowice: Naukowa Oficyna Wydawnicza.
 • Trzebiatowski, M. (2005). Sytuacja prawna spółdzielni przed rejestracją (z uwzględnieniem stowarzyszenia i fundacji przed rejestracją). Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1, 93-164.
 • Wrzołek-Romańczuk, M. (1995). Podział spółdzielni. Palestra, 11/12, 26-32.
 • Zakrzewski, P. (2005). Cel spółdzielni. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1, 49-91.
 • Zakrzewski, P. (2004). Z zagadnień konstrukcji prawnej spółdzielni. Rejent, 9, 121-141.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581960

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.