PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 133(1) | 185--195
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej - przykład Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku

Warianty tytułu
Sustainable Development in Regional Policy - Based on the Strategy for Western Pomeranian Region UP to 2030
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dla sformułowania zasadniczych celów polityki rozwoju istotne jest uporządkowanie rozlicznych działań organów samorządowych w relacjach z polityką unijną i krajową, sferą regulacyjno-prawną, czy też redystrybucyjną. Podejmując działania w tym zakresie, władze samorządowe powinny mieć zawsze na uwadze paradygmat rozwoju uwzględniającego równolegle płaszczyznę społeczną, gospodarczą, przestrzenną, czyli rozwoju zrównoważonego. Artykuł przedstawia przykłady dokumentów programowych opracowywanych na szczeblu krajowym oraz regionalnym, których celem jest wskazanie głównych założeń rozwojowych, a w szczególności wskazuje na ich stopień spójności w kontekście realizacji założeń paradygmatu rozwoju zrównoważonego. Głównym zamierzeniem badawczym opracowania jest przedstawienie istoty i zakresu strategii rozwoju o charakterze krajowym i regionalnym oraz dokonanie próby oceny korzyści związanych z ich wdrożeniem. (abstrakt oryginalny)
EN
Pursuing various policies by self-governmental institutions or agencies needs an orderly approach and co-ordination with European and national policies in order to set essential goals for the overall development strategy within the existing legal and organizational framework. When talking actions in this respect, self-governmental agencies should always have in mind the paradigm of the well-balanced economic, social and urban development. The paper introduces examples of core documents prepared at the national and regional levels, whose aim is to indicate the main assumptions for rational development, as well as the paper stresses the level of their cohesion in the context of pursuing the paradigm of sustainable development. The main research objective of the paper is to introduce the essence and scope of national and regional development strategies and to asses advantages and limitations related to their implementation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
185--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarzadzania i Ekonomiki Usług
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Bibliografia
 • Batabyal, A.A., Nijkamp, P. (2008). Sustainable Development and Regional Growth. RIT Economics Department Working Paper. 8.03. Pobrane z: https://ssrn.com/abstract=1088041 (1.05.2018).
 • Batabyal, A.A., Nijkamp, P. (2009). Sustainable Development and Regional Growth. [W:] R. Capello, P. Nijkamp (red.), Handbook of regional growth and development theories (s. 282-301). Chaltenham/Northampton: Edward Elgar.
 • Borusiak, B., Pająk, K. (2015). Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce. Warszawa: CeDeWu.
 • Borys, T., Czaja, S. (2009). Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych. [W:] D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju (s. 51-74). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Borys, T. (2012). Trwały i zrównoważony rozwój. [W:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność (s. 477-479). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Brundtland, G. (1987). Our Common Future-Call for Action. Environmental Conservation, 4, 291- 294. DOI:10.1017/S0376892900016805.
 • Caratti, P., Locascio, G. (2006). Sustainable Development Policies in Europe. FEEM Working Paper, 152. Pobrane z: https://ssrn.com/abstract=952936; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.952936 (1.05.2018).
 • Giaoutzi M., Nijkamp, P. (1994). Models for Regional Sustainable Development. Avebury: Ashgate.
 • Gutman, P. (2007). Ecosystem Services: Foundations for a New Rural-Urban Compact. Ecological Economics, 62, 383-387.
 • Kłos, A. (2017). Instrumenty finansowe w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, 319, 94-103.
 • Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, Warszawa: CeDeWu.
 • Renda, A. (2017). How can Sustainable Development Goals be 'mainstreamed' in the EU's Better Regulation Agenda? CEPS Policy Insights, 12, 1-16.
 • Šabić, D., Vujadinović S. (2017). Regional development and regional policy. Collection of Papers - Faculty of Geography at the University of Belgrade, 65, DOI: 10.5937/zrgfub1765463V (1.05.2018).
 • Ustawa z 6.12. 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. Nr 227 poz. 16580; tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1376 z późn. zm.
 • Wallis, A., Richards, A., O'Toole, K., Mitchell, B. (2007). Measuring Regional Sustainability: Lessons to be Learned, International Journal of Environment and Sustainable Development, 6, 193-207.
 • Wołczek, P. (2011). Strategia a CSR. [W:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena (s. 275-289), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 156.
 • Wołczek, P. (2014). The concept of corporate social responsibility and sustainable development. Problems of Sustainable Development, 1, 157-166.
 • Zacher, L.W. (2008). Trwały rozwój - utopia czy realna możliwość? Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development, 2, 157-166.
 • SOR (2020). Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pobrane z: https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/ informacje-o-strategii/ (1.05.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171583380

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.