PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 133(1) | 197--206
Tytuł artykułu

Bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
Banking Service of Territorial Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego realizują ważne zadania ukierunkowane przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Realizując tak szeroki wachlarz zadań, jednostki samorządu terytorialnego niejednokrotnie dysponują zbyt ograniczonymi środkami finansowymi. Dzięki regulacjom prawnym mogą one korzystać z dostępnych na rynku finansowym instrumentów finansowych, z pewnymi ograniczeniami i z zastosowaniem metod ostrożniościowych. Do najczęściej wykorzystywanych instrumentów finansowych zaliczyć należy kredyty i pożyczki bankowe. Ponadto w ramach współpracy z bankami jednostki samorządu terytorialnego korzystają z innych oferowanych im usług bankowych, przede wszystkim banki prowadzą ich rachunki bankowe. Zgodnie z wolą ustawodawcy bank, który taką obsługę zapewnia, wybierany jest w myśl zasad uregulowanych prawem zamówień publicznych. Do usług świadczonych przez banki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć można także udzielanie gwarancji bankowych i wykonywanie przez bank czynności zleconych w zakresie emisji samorządowych papierów wartościowych. Podstawowym celem niniejszego opracowania była analiza ustawodawstwa w zakresie regulacji odnoszących się do szeroko rozumianego zakresu bankowej obsługi jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazanie cech charakterystycznych tej obsługi. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w niniejszej pracy była metoda analityczna. Analizie poddano ustawodawstwo oraz dorobek literatury.(abstrakt oryginalny)
EN
Local government units carry out important tasks, primarily focused on satisfying the needs of the local community. By implementing such a wide range of tasks, local government units often have too limited financial resources. Thanks to legal regulations, they can use financial instruments available on the financial market, with some limitations and with the use of prudential methods. The most frequently used financial instruments include bank loans and borrowings. In addition, as part of cooperation with banks, local government units use other banking services offered to them, primarily banks run their bank accounts. According to the will of the legislator, the bank that provides such service is chosen in accordance with the principles governed by public procurement law. The services provided by banks for local government units also include the provision of bank guarantees and the performance of tasks ordered by the bank with respect to the issue of local government securities. The main purpose of this study was to analyze legislation in the field of regulation relating to the broadly understood banking scope for the service of local government units and to indicate the characteristics of this service. The basic research method used in this work was the analytical method. The legislation and the achievements of literature were analyzed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
197--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji
Bibliografia
 • Doll, R., Pietraszewski, M., Stawicki, B. (2000). Finanse. Poznań: Wydawnictwo eMPI.
 • Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2008). Banki komercyjne i spółdzielcze. [W:] B. Filipak, S. Flejterski (red.). Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego (s. 85-88). Warszawa: CeDeWu.
 • Granecki, P. (2012). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997. Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Kosikowski, C. (2011). Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 • Leńczuk, J. (2014). Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. [W:] P. Smoleń (red.). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (s. 1199-1230 ). Warszawa: C.H. Beck.
 • Lipiec-Warzecha, L. (2011). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Srokosz, W. (2009). Czynności bankowe jako instytucja prawa bankowego. [W:] E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe (s. 189-240). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Srokosz, W. (2012). Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, 5, 32-39.
 • Trykozko, R. (2010). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: TEXPRESS.
 • Ustawa z 23.04.1964. Kodeks cywilny. Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 1025.
 • Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 994 ze zm.
 • Ustawa z 29.08.1997. Prawo bankowe. Tekst jedn. Dz.U. 2018 r., poz. 62 ze zm.
 • Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie powiatowym. Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 995.
 • Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie województwa. Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 913.
 • Ustawa z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 847 ze zm.
 • Ustawa z 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zm.
 • Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 2077 ze zm.
 • Ustawa z 15.01.2015 o obligacjach. Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 483.
 • Wójtowicz, W. (red.) (2017). Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Zachorowska, A., Wójcik-Mazur, A. (red.) (2006). Funkcjonowanie banków komercyjnych. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Zdebel, M. (2005). Obsługa bankowa jednostek samorządu terytorialnego. [W:] L. Patrzałek (red.), Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane (s. 379-390). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171583388

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.