PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 133(1) | 273--286
Tytuł artykułu

Zwrotne instrumenty zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
Returnable Financial Instruments of Self-Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego, realizując swoje zadania, wykorzystują różne zwrotne źródła finansowania. Wynika to z niedostosowania źródeł dochodów do zakresu realizowanych przedsięwzięć, a także z podejmowania zadań mających na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych. Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania finansowe w postaci kredytów bankowych, pożyczek lub emitować obligacje komunalne. Wybór właściwego źródła finansowania zależy od wielu czynników i powinien być poprzedzony dokładną analizą ekonomiczną. Limity zadłużenia obowiązujące w jednostkach samorządu terytorialnego są ściśle określone przepisami prawa. Celem artykułu jest przedstawienie zewnętrznych, obcych źródeł finansowania potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz identyfikacja czynników determinujących wybór instrumentu finansowego i wielkość zadłużenia(abstrakt oryginalny)
EN
Units of local governments, in order to realize their tasks, use various returnable sources of financing. It results from inadequacy of sources of revenues to the scope of realized projects and taking tasks aimed at meeting the needs of local communities. Public finance sector units may incur liabilities in the form of bank loans, loans or issue municipal bonds. Choosing the property sources of financing depends on many factors and should always be preceded by an economic analysis. Debt limits which are in force for territorial self-government units are strictly determined by law. The aim of the article is to present external, foreign sources of local government's financing needs and to identify factors determining a choice of a financial instrument and a size of an indebtedness (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
273--286
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Bibliografia
 • Borodo, A. (2008). Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Filipiak, B. (2008). Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gonet, W. (2007). Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 • Jastrzębska, M. (2009). Wybór instrumentu zwrotnego finansowania w celu realizacji inwestycji samorządowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 31 (2), 45-46.
 • Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kopańska, A. (2003). Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 • Kosek-Wojnar, M., Surówka, K. (2007). Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krzemińska, A. (2011). Dług jednostek samorządu terytorialnego w świetle limitów zadłużenia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 36, 173-185.
 • Łękawa, Z. (2011). Zadłużenie gmin województwa dolnośląskiego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 167, 183-194.
 • Majszczyk, H. (2010). Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 8008 w sprawie zmian sposobu obliczania wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/ main/04DE86E3 (23.06.2012).
 • Patrzałek, L. (2010). Kryteria wyboru i uwarunkowania wykorzystania zwrotnych źródeł finansowania jednostki samorządu terytorialnego. [W:] L. Patrzałek (red.), Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane (s. 210-213). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 • Piotrowska-Marczak, K. (2011). Zagrożenia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - aspekt finansowy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 76, 191-202.
 • Poniatowicz, M. (2005). Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Projekt (2018). Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustawach wraz z uzasadnieniem i OSR. Pobrane z: http://www.sgipw.wlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/05/MIN-SEK-ST0105.28-09.50.45.94123.pdf (10.06.2018).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.03.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 • Sierak, J. (2010). Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce. Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza.
 • Sierak, J. (2011). Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu. [W:] S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu (s. 387-388). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
 • Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: PWE. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.
 • Walczak, P. (2015). Relacja spłaty zobowiązań i relacja części operacyjnej budżetu. [W:] P. Walczak (red.), Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi (s. 198-206). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Walczak, P. (2017). Uchwała budżetowa. [W:] P. Walczak (red.), Ustawa o finansach publicznych.
 • Komentarz dla jednostek samorządowych (s. 730). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Zioło, M. (2011). Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru. Zeszyty Naukowe PTE, 10, 283-298.
 • Zioło, M. (2012). Finansowanie inwestycji komunalnych przez banki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 46 (4), 913-923.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171583438

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.