PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1-2 | 19--31
Tytuł artykułu

Uwarunkowania prawne wojewódzkich programów opieki nad zabytkami

Warianty tytułu
Legal Conditions of Voivodship Monument Care Programmes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł traktuje o wojewódzkich programach opieki nad zabytkami. Od 2003 r. do zadań samorządu województwa należy opracowywanie i przyjmowanie wojewódzkich programów opieki nad zabytkami. Autor rozważył zagadnienia koncepcji zabytku w wojewódzkich programach opieki nad zabytkami. W opinii autora wiele problemów pozostało nadal nierozwiązanych, co znajduje również odzwierciedlenie w zróżnicowanej terminologii i wątpliwości, czy rzeczywiście chodzi tylko o "zabytki", skoro programy te używają również innych terminów, np. "dziedzictwo", "dziedzictwo kulturowe", "dziedzictwo materialne", "dziedzictwo niematerialne". Autor zauważył, że w większości programów brakuje precyzji w rozróżnianiu pojęć "opieki nad zabytkami" i "ochrony zabytków". Ponadto znaczna część ustaleń programu pełni funkcje koordynacyjne, głównie w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego (w tym ochrony zabytków), a nie w związku z rzeczywistymi problemami opieki nad zabytkami. Zdaniem autora podstawy prawne sporządzania wojewódzkich programów opieki nad zabytkami stanowią ramy dla tworzenia dokumentów mających istotne znaczenie dla kultury. Jednakże programy te nie mają precyzyjnie określonego charakteru, co powoduje poważne problemy praktyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the legal conditions of voivodship monument care programmes. The voivodship self-government's tasks have included the development and acceptance of voivodship monument care programmes since 2003. The author considered the matter of the concept of a monument in the voivodship monument care programmes. According to the author, numerous problems remain unresolved, which is also reflected in the varied terminology and doubts as to whether it is really only about 'monuments', as these programmes also use other terms, such as 'heritage', 'cultural heritage', 'tangible heritage' and 'intangible heritage'. The author noted that most programmes are lacking precision in making a distinction between the concepts of 'care for monuments' and 'protection of monuments'. Additionally, a substantial part of the programme's arrangements have coordination functions, mainly with regard to the protection of cultural heritage (including monument protection) instead of the actual problems of monument care. According to the author, the legal basis for preparing voivodship monument care programmes is the framework for creating documents of particular importance to culture. However, these programmes are not of a precisely specified nature, which creates serious practical problems. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--31
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Dobosz R, Znaczenie pojęcia dziedzictwa kulturowego dla działań polskiej administracji publicznej wobec integracji europejskiej [w:] Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, red. J. Sługocki, Szczecin 2003.
  • Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 1, Kraków 2001.
  • Purchla J., W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, "Zarządzanie Publiczne" 2010/2.
  • Schmidt E, Program opieki nad zabytkami jako forma polityki administracji samorządowej [w: ] Województwo -region - regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, red. J. Korczak, Wrocław 2013.
  • Sługocki J., Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne, Warszawa 2017.
  • Sługocki J., Samorząd terytorialny a kultura: zagadnienia administracyjnoprawne, Bydgoszcz 1998.
  • Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171584246

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.