PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1-2 | 49--68
Tytuł artykułu

Wysokość stawek i ulgi podatkowe w podatkach lokalnych a zachowania podatników prowadzących działalność gospodarczą

Warianty tytułu
Tax Rates and Tax Relief in Local Taxes Compared with the Behavior of Taxpayers Doing Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena roli i znaczenia preferencji podatkowych w podatkach majątkowych (tj. podatku od nieruchomości i środków transportu) w determinowaniu decyzji podatników w zakresie lokalizacji (lub zmiany lokalizacji) miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowym celem jest ocena roli i znaczenia strategii podatkowej gminy w kształtowaniu zachowań konkurencyjnych podatników podatku od nieruchomości i środków transportowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to assess the role and significance of tax preferences in property taxes (i.e. property tax and vehicle tax) in determining taxpayers' decisions regarding the place (or change of place) of doing business. An additional objective is to assess the role and significance of the municipality's tax strategy in shaping the competitive behaviour of taxpayers of property tax and vehicle tax. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Bibliografia
 • Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Opracowanie analiz zawierających rekomendacje dotyczące pożądanych działań dla zwiększania atrakcyjności gospodarczej regionu, projekt "Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego" [POKL.08.01.04-02-003/08] współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wrocław 2010.
 • Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów: w poszukiwaniu nowych miar, red. H. Godlewska-Majkowska, Warszawa 2008.
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 2008, red. T. Kalinowski, Gdańsk 2008.
 • Bassanini A., Scarpetta S., The Driving Forces of Economic Growth: Panel Data Evidence for the OECD Countries, "OECD Economic Studies" 2001/2.
 • Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Warszawa 1998.
 • Cashin P., Government Spending, Taxes, and Economic Growth, "IMF Working Papers. International Monetary Fund" 1994/92.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Warszawa 2000.
 • Engen E., Skiner J., Taxation and Economic Growth [w:] Tax Policy in the Real World, Cambridge 1999.
 • Felis P., Rosłaniec H., The Application of Tax on Means of Transport in Local Tax Policy in Poland. Evidence of City Counties, "Journal of Management and Financial Sciences" 2017/28.
 • Fiedoruk B., Władztwo podatkowe organów stanowiących w zakresie stawek podatku od nieruchomości w miastach na prawach powiatu województwa mazowieckiego [w:] Podatki i opłaty w samorządzie terytorialnym. Aspekty prawne i finansowe - wybrane zagadnienia, red. P. Chojnacki, S. Fundowicz, P. Możyłowski, T. Smietanka, Radom 2017.
 • Filipiak B.Z., Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016/5.
 • Filipiak B.Z., Strategie podatkowe wobec podatków lokalnych jako element optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014/68.
 • Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2003.
 • Fliegier M., Źródła przewagi konkurencyjnej gmin warunkujące rozwój gospodarki lokalnej: studium przypadku, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2010/58.
 • Folster S., Henrekson M., Growth and the public sector: a critique of the critics, "European Journal of Political Economy" 1999/2.
 • Galiński P., Znaczenie preferencji podatkowych w podatku od nieruchomości dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Podatki i Opłaty Lokalne" 2016/11.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004 Grodzka D., Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego, "Studia Biura Analiz Sejmowych" 2008/16.
 • Jamroży M., Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw, "Studia Biura Analiz Sejmowych" 2008/16.
 • Kamiński R., Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Warszawa 2003.
 • Kohut-Jaworska M., Modele stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego oparte na finansowym instrumentarium samorządu gminnego, "Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN" 2009/1.
 • Leach G., The negative Impact of taxation on Economic Growth, New Edition, REFORM, 2003.
 • Leibfritz W., Thornton J., Bibbee A., Taxation and Economic Performance, "OECD Working Papers" 1997/176.
 • Levine R., Renelt D., A Sensitivity Analysis of Cross - Country Growth Regressions, "The American Economic Review" 1992/4.
 • Mendoza E., Milesi-Feretti G.M., Asea P., On the ineffectivness of tax policy in altering long-run growth: Herberger's superneutrality conjecture, "Journal of Public Economics" 1997/66.
 • Mickiewicz T., Rodzinka J., Skica T., Lokalne i regionalne czynniki wsparcia przedsiębiorczości. Klasteryzacja, promocja, doradztwo i lokalny kapitał społeczny, Warszawa 2015.
 • Mickiewicz T., Zbierowski P., Inglot-Brzęk E., Rodzinka J., Skica T., Dzyuma-Zaremba U., Harysym R., Wielowymiarowa ocena skuteczności działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Wnioski na tle stosowanych rozwiązań oraz zalecenia służące zwiększeniu skuteczności stosowanych przez JST instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, projekt finansowany ze środków NCN (DEC-2013/11/B/HS4/01022), Rzeszów 2016.
 • Morawski W., Ulgi i zwolnienia podatkowe [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Toruń 2009.
 • Nowak I., Umorzenie zaległości podatkowych jako ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w województwie świętokrzyskim, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2014/3.
 • Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002.
 • Ociesa M., Zarządzanie podatkami lokalnymi gminie na przykładzie podatku od nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej" 2016/24.
 • Okraszewska A., Brzeziński I., Kwiatkowski J., Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia Polskido Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Podatek od nieruchomości 25 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Warszawa 2016.
 • Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa 2010.
 • Raszkowski A., Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów - wybrane zagadnienia, "Ekonomia" 2011/5.
 • Skica T., Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin woj. Podkarpackiego), "Samorząd Terytorialny" 2008/1-2.
 • Skica T., Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Rzeszów 2009.
 • Skica T., Bem A., Rola samorządu terytorialnego w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Studia Regionalne i Lokalne" 2014/1.
 • Skica T., Bem A., Daszyńska-Żygadło K., The role of local government in the process of entrepreneurship development, "e-Finanse" 2013/4.
 • Skica T., Inglot-Brzęk E., Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy, "Samorząd Terytorialny" 2017/6.
 • Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., Czy redukcja stawek w podatku od środków transportowych realizuje stymulacyjną funkcje opodatkowania?, "Samorząd Terytorialny" 2011/7-8.
 • Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., Jakie działania winien podjąć Prezydent Miasta Rzeszowa, jako organ podatkowy, aby zwiększyła się w Rzeszowie liczba podatników podatku od środków transportowych, Rzeszów 2010.
 • Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2011/2.
 • Skica T., Rodzinka J., Harasym R., Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters [w:] Contemporary Trends and Challenges in Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. red. K. Jajuga, L. Orlowski, K. Staehr, Amsterdam 2017.
 • Słomińska B., Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny" 2007/3.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa w latach 2010-2018. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, Warszawa 2019.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., Local Tax Competition in Poland?, "Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development" 2016/3.
 • Wołowiec T., Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005/1.
 • Wołowiec T., Formy i sposoby aktywizacji gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych a rozwój regionalny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002/3.
 • Wołowiec T., Podatkowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości w powiecie nowosądeckim i limanowskim, badania statutowe Zakładu Ekonomii WSB-NLU w 2008 r., niepubl.
 • Wołowiec T., Ahmed-Skrzypek S., Skuteczność działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości, badania statutowe Zakładu Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w latach 2016-2017, niepubl.
 • Zalewski A., Ekonomika rozwoju lokalnego (wybrane zagadnienia) [w:] Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. M. Majchrzak, A. Zalewski, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171584252

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.