PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1-2 | 69--78
Tytuł artykułu

Stosowanie milczącego załatwienia sprawy administracyjnej w ramach realizacji kompetencji jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
The Application of Tacit Settlement of Administrative Matters Within the Framework of Implementing the Competence of Territorial Self-Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stosowane w polskim prawie administracyjnym niejednolite instytucje oparte na milczeniu władzy przez niemalże wiek funkcjonowały rozproszone w wielu ustawach z zakresu materialnego prawa publicznego. Począwszy od 1.06.2017 r. milczące załatwienie sprawy administracyjnej jest rozwiązaniem kodeksowym, które w zamiarze ustawodawcy ma stanowić alternatywny dla decyzji administracyjnej sposób załatwienia sprawy administracyjnej. Ponieważ jednak nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego nie towarzyszyły zmiany wielu aktów prawa materialnego, powstaje istotne pytanie o relację nowych przepisów proceduralnych do norm odnoszących się do skutków milczenia administracji, rozsianych po ustawach materialnoprawnych. Co więcej, z uwagi na ograniczenie zastosowania tej instytucji wyłącznie do spraw, gdy ustawa wyraźnie tak stanowi - autor stawia pytanie o to, na ile nowe przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego należy stosować odnośnie do istniejących w prawie materialnym przypadków milczącej zgody. (abstrakt oryginalny)
EN
The non-uniform institutions applied in Polish administrative law, which are based on the silence of the authority, functioned for almost a century, distributed in many acts of substantive public law. Since 7 June 2017, the tacit settlement of an administrative matter is a solution contained in the Administrative Procedures Code, which, according to the intention of the lawmakers, is to constitute an alternative method of settling an administrative matter to an administrative decision. However, as the amendment to the Administrative Procedures Code was not accompanied by changes to many acts of substantive law, an important question arises about the relationship of the new procedural regulations to the norms related to the effects of the silence of the administration, scattered overacts of substantive law. Furthermore, due to the limitation on the application of this institution to only cases for which the act clearly provides - the author asks the question of the extent to which the new provisions of the Administrative Procedures Code should be applied to cases of tacit consent which exist under substantive law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--78
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Bibliografia
  • Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów W i Mila KPA, Legalis 2018.
  • Kmieciak Z., Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o milczącym załatwieniu sprany, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2019/5.
  • Knysiak-Sudyka H., Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, o milczącym załatwieniu sprawy - problemu interpretacyjne [w:] Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej, red. Z. Kmieciak, M. Gajda-Durlik, Warszawa 2019.
  • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, R. Hauser, Legalis 2018 Kumaniecki K., Zarys austryackiego prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem galicyjskiego ustawodawstwa, Kraków 1914.
  • Lewicki M., Zakres stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy [w:] Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej, red. Z. Kmieciak, M. Gajda-Durlik, Warszawa 2019.
  • Seiller B., Quand les exceptions infirment (heureusement) la règle: le sens du silence de l'administration, RFDA 2014.
  • Staniszewska L., Milczenie organów administracji jako instytucja materialnego i procesowego prawa administracyjnego, "Studia Prawa Publicznego" 2018/2.
  • Wasiutyński B., Milczenie władz administracyjnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1926/6.
  • Wróbel A., Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX 2019 Wróblewski J., Wstęp do prawoznawstwa, Łódź 1978.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171584256

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.