PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1-2 | 79--92
Tytuł artykułu

Dom jednorodzinny na wsi - dopuszczalność lokalizowania zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej a zasada dobrego sąsiedztwa

Warianty tytułu
Single-Family House in the Countryside - Admissibility to Set a Location for a Single-Family Development and Farm Buildings and the Principle of Good Neighbourliness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zachowanie ładu przestrzennego stanowi kluczową zasadę planowania i zagospodarowania przestrzennego, toteż w pierwszej kolejności ustawodawca uzależnił wydanie decyzji o warunkach zabudowy od spełnienia przesłanki polegającej na tym, aby co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej była zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie tzw. zasady dobrego sąsiedztwa. Dotychczasowa praktyka sądów administracyjnych oraz organów administracji właściwych w sprawach ustalania warunków zabudowy wskazuje natomiast wyraźnie na niejednolitość orzeczniczą w okolicznościach konkretnej sprawy, gdy w obszarze oddziaływania mamy do czynienia - na działkach sąsiednich - z typową zabudową zagrodową, gdzie większość zabudowań to budynki o przeznaczeniu rolniczym (inwentarskie, gospodarskie itp.), prowadzona jest tam działalność stricte rolnicza (hodowla, uprawy itp.), a inwestor ma zamiar uzyskać warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domu jednorodzinnego. W artykule autor stawia pytanie o słuszność lokalizowania zabudowy jednorodzinnej wśród dominującej zagrodowej (i odwrotnie), a tym samym podejmuje próbę wykazania, czy takie lokalizowanie będzie odpowiadało zasadzie dobrego sąsiedztwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The preservation of spatial order is a key principle of spatial planning and development, so, in the first instance, the lawmakers made issuing the planning permission decision contingent on satisfying the condition that at least one neighbouring plot of land, which is accessible from the same public road, is developed in such a way as to enable the specification of the requirements regarding new developments in the so-called principles of good neighbourliness. The practice to date of the administrative courts and administrative bodies which have the competence for determining the conditions for development, however, clearly indicates the non-uniformity of case law in the circumstances of a particular case, when, in terms of the impact, we are dealing - on neighbouring plots - with typical farm buildings, where most of the buildings are agricultural buildings (livestock, utility buildings, etc.), where strictly agricultural activities (rearing, cultivation, etc.) is conducted, while the investor intends to obtain planning permission for a project involving the construction of a single-family house. In the article, the author asks the question of the correctness of setting the location of a single-family house among the dominant homestead (and vice versa), and therefore attempts to demonstrate that such a location will comply with the principle of good neighbourliness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--92
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet w Białymstoku; Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku
Bibliografia
  • Fogel A., Instytucja "dobrego sąsiedztwa" przy ustalaniu warunków zabudowy - ewolucja poglądów doktryny i orzecznictwa, "Człowiek i Środowisko" 2010/34.
  • Izdebski H., Zachariasz I., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, LEX 2013.
  • Judecki T., Ochrona gruntów rolnych w procesie ustalania warunków zabudowy, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2010/6.
  • Jurek M., Odpowiedź na pytanie: Rolnik będący podatnikiem VAT, chce wykonywać usługi dla innych rolników np. kombajnowe i suszenie zboża. Czy może wykonywać to na dotychczasowych zasadach jako działalność rolniczą, czy musi otworzyć działalność gospodarczą?, https://sip.lex.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171584258

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.