PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1-2 | 118--125
Tytuł artykułu

Proces wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych na podstawie przepisów ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w jednostkach samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
The Process of Introducing Employee Equity Plans Based on the Provisions of the Act of 4 October 2018 on Employee Equity Plans in Territorial Self-Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki sektora finansów publicznych od początku 2021 r. będą miały obowiązek tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). To duże wyzwanie organizacyjne stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami, samorządowymi zakładami budżetowymi oraz niektórymi samorządowymi osobami prawnymi. Wprowadzanie PPK jest procesem wysoce sformalizowanym, dlatego warto skorzystać z pierwszych doświadczeń zebranych podczas wdrażania PPK u pracodawców spoza sektora finansów publicznych, którzy byli zobowiązani do utworzenia PPK w IV kwartale 2019 r. W artykule zawarto najistotniejsze informacje o PPK, które mogą stanowić pomoc w dobrym przygotowaniu się do wyzwania wdrożenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych. Przed kierownikami jednostek sektora finansów publicznych oraz osobami odpowiedzialnymi w nich za sprawy zatrudnieniowe oraz przeprowadzanie postępowań na dostawy usług stanie w niedługim czasie poważne wyzwanie w zakresie wprowadzenia PPK w ich zakładach pracy, w szczególności w zakresie zgodnego z prawem wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Wskazane w artykule niektóre zagadnienia prawne składają się na proces tworzenia PPK w przypadku jednostki sektora finansów publicznych, mimo że pierwsze wpłaty do PPK będą dokonywane dopiero w 2021 r., i powodują, że już teraz należy rozpocząć przygotowania oraz zaplanować ten proces. Warto też skorzystać z doświadczeń dużych pracodawców sektora niepublicznego po to, żeby proces ten przebiegł nie tylko sprawnie i zgodnie z prawem, ale także w najlepszym interesie uczestników PPK oraz samej jednostki sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
From the beginning of2021, public finance sector units wilt be required to establish employee equity plans (EEP). This is a major organizational challenge for territorial self-government units and their unions, self-government budget establishments and certain self-government legal entities. The introduction of the EEP is a highly formalized process, which is why it is worth taking advantage of the first experiences obtained during the implementation of the EEP at employers from outside the public finance sector, who were obliged to create the EEP in the fourth quarter of2019. The article contains the most important information about EEP, which can help properly prepare for the challenge of implementing the EEP in the public finance sector unit. The managers of the public finance sector units and the people responsible for employment issues and for handling proceedings for the provision of services will shortly become a serious challenge to the introduction of an EEP at their places of work, in particular with regard to the lawful choice of financial institution managing the EEP. Certain elements specified in the article make up the process of creating an EEP in the case of a public finance sector unit, even though the first payments to the EEP will only be made in 2021 and mean that preparations and the planning of this process need to start now. It is also worth taking advantage of the experience of large non-public sector employers to ensure that this process runs not only efficiently and lawfully, but also in the best interest of the participants of the EEP and the public finance sector unit itself. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
118--125
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Emerytalny
  • Instytut Emerytalny
Bibliografia
  • Jakubowski S., Prusik A., Pracoumicze plany kapitałowe. Komentarz, Warszawa 2019.
  • Kolek A., Prusik A., Sobolewski O., Wojewódka M., Pracownicze plany kapitałowe. Kompendium dla pracodawców, Warszawa 2019.
  • Kolek A., Sobolewski O., System emerytalny 2020, Warszawa 2019.
  • Kolek A., Sobolewski O., Wojewódka M., Pracownicze plany kapitałowe - kompendium dla podmiotów zatrudniających, Warszawa 2018.
  • Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W Misiąg, Warszawa 2019.
  • Wojewódka M., Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy 2019, Warszawa 2018.
  • Wojewódka M., Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz, Warszawa 2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171584364

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.