PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1-2 | 126--150
Tytuł artykułu

Podział kompetencyjny w zakresie likwidacji zdarzeń losowych oraz sytuacji kryzysowych pomiędzy organem wykonawczym gminy a podmiotami ochrony przeciwpożarowej

Warianty tytułu
Division of Responsibilities Regarding the Elimination of Accidents and Crisis Situations between the Municipality's Executive Body and the Firefighting Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zadanie z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy jest zagadnieniem złożonym z uwagi na nieprzewidywalność możliwych kierunków rozwoju potencjalnych zagrożeń. Artykuł ma na celu dokonanie możliwie najbardziej precyzyjnego podziału kompetencji pomiędzy organem wykonawczym gminy a podmiotami ochrony przeciwpożarowej w zakresie likwidacji zdarzeń losowych oraz sytuacji kryzysowych. Autor wskazuje ponadto ogólny zamysł ustawodawcy w zakresie umiejscowienia zadania z zakresu bezpieczeństwa, którego składową jest ochrona przeciwpożarowa, w ramach polskiego systemu prawnego. Dzięki temu czytelnik może uzyskać wiedzę, która umożliwi samodzielną interpretację podziału zadań pomiędzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a podmiotami ochrony przeciwpożarowej także w toku dynamicznie rozwijających bądź zmieniających się zagrożeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The task of ensuring safety and firefighting in the municipality is a complex issue because of the unpredictability of the possible directions of development of potential threats. The objective of the article is to make the most precise division of responsibilities possible between the municipality's executive body and the firefighting entities regarding the elimination of accidents and crisis situations. The author also mentions the general intention of the lawmakers to locate the task of safety, which includes fi re safety, under the Polish legal system. Consequently, the reader can obtain knowledge enabling him to independently interpret the demarcation of tasks between the mayor and the firefighting entities, including in the course of the rapidly developing or changing threats. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
126--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Urząd Miasta w Mikołowie
Bibliografia
 • Bubiło J., Rola administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego w polskim porządku prawnym - wybrane aspekty praktyczne [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009.
 • Dańczak P. [w:] Ustawy samorządowe. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Warszawa 2018.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 1999.
 • Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym. Teoria i praktyka, Warszawa 2015.
 • Grobicka-Madej K., Mażewskiego L., Pawlik K., Sobolewska A., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Łączkowski W., Problemy samorządu terytorialnego w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego [w:] Gospodarka. Administracja. Samorząd, red. H. Olszewski, B. Popowska, Poznań 1997.
 • Miemiec M., Stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej) w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Prawa i Administracji" 2016/106.
 • Moll T., Zadania samorządu terytorialnego a zadania terenowej administracji rządowej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2012/7-8.
 • Organizacja prawna administracji publicznej, red. L. Zacharko, Katowice 2013.
 • Pawełczyk M., Sokal P., Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008.
 • Płonka-Bielenin K., Instytucja zarządzania kryzysowego w Polsce - założenia i rzeczywistość, "Przegląd Prawa Publicznego" 2017/7-8.
 • Prokop K., Zarządzanie kryzysowe [w:] M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk, K. Prokop, Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.
 • Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego, red. D. Wróblewski, Józefów 2015.
 • Ręcławowicz S., Wrzesiński J.A., Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa [w:] Powszechna ochrona ludności w zadaniach terenowej administracji publicznej, red. T. Kocowski, M. Błażewski, M. Raduła, Wrocław 2016.
 • Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii. Analiza porównawcza, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Pawłowski, Warszawa 2002.
 • Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016.
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171584374

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.