PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1-2 | 161--169
Tytuł artykułu

Uzupełnianie braków formalnych odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym : glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 marca 2017 r. (II OSK 3088/15)

Warianty tytułu
Supplementing Formal Shortcomings of Appeals in General Administrative Proceedings : Critical Commentary on the Ruling of the Supreme Administrative Court of 1 March 2017 (II OSK 3088/15)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Komentowane orzeczenie dotyczy zagadnienia uzupełniania braków formalnych odwołania w postępowaniu administracyjnym. Zdaniem sądu do uzupełniania braków formalnych odwołań nie ma zastosowania art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, a nieuzupełnienie braku formalnego odwołania powinno skutkować wydaniem postanowienia na podstawie art. 134 k.p.a. stwierdzającego niedopuszczalność odwołania. Ze stanowiskiem sądu nie można się zgodzić, gdyż wynika ono z niewłaściwej wykładni przepisów postępowania. Przedstawione w glosie rozważania prowadzą do wniosku, że w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych odwołania należy pozostawić je bez rozpoznania na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. (abstrakt oryginalny)
EN
This ruling applies to the matter of supplementing formal shortcomings in administrative proceedings. According to the court, Article 64 of the Administrative Procedures Code does not apply to the supplementation of formal shortcomings in appeals, while the failure to supplement the formal shortcoming of an appeal should result in a decision under Article 134 of the Civil Procedures Code declaring that the appeal is inadmissible. The court's position cannot be accepted because it arises from the incorrect interpretation of the rules of procedure. The considerations presented in the commentary lead to the conclusion that, in the event of the failure to supplement the formal shortcomings, appeals should be set aside in accordance with Article 64 § 2 of the Civil Procedures Code. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
161--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz., Warszawa 2016.
 • Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Kaszubowski K., O brakach formalnych środka zaskarżenia (uwagi na marginesie artykułu Mariusza Kotulskiego), "Casus" 2016/80.
 • Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
 • Kmiecik Z.R., Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2014.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Molczyk, Warszawa 2015.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, red. E. Klat-Górska, A. Mudrecki, Gdańsk 2018.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. 2, red. T. Ereciński, Warszawa 2012.
 • Kotulski M., Braki formalne środka zaskarżenia, "Casus" 2015/76.
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, LEX 2016.
 • Świderski K., Odwołanie od decyzji administracyjnej, "Casus" 2011/62.
 • Tarno J.P., Niektóre problemy procesowe w świetle doświadczeń i orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998/1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171584408

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.