PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 275 | 63--73
Tytuł artykułu

Szlak archeo-geologiczny jako modelowy przykład kreowania marki terytorialnego produktu turystycznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Archeo-Geological Trail as a Model Case of Brand Creation Based on the Territorial Tourism Product
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego rozdziału jest zweryfikowanie hipotezy, że Region Świętokrzyski może budować swoją markę regionalną i przewagę konkurencyjną w oparciu o produkt geoturystyczny. Postawiono następujące pytania badawcze: w jaki sposób zasoby geologiczne zostały wykorzystane do wytworzenia produktu turystycznego, czy produkt ma wystarczającą markę, która wspiera oczekiwaną tożsamość, jest infrastrukturą turystyczną spójną z rdzeniem produktu. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę treści (literatura naukowa, dokumenty planistyczne, strony internetowe, przewodniki) i obserwacje podczas wizyt terenowych (11 dni). Powyższa hipoteza została w pełni potwierdzona; zasoby i infrastruktura interpretacyjna są wystarczająco silne, aby uznać, że regionalny produkt geoturystyczny już istnieje. Co więcej, jest wyjątkowy na skalę krajową i dlatego ma przewagę konkurencyjną. Jest to wystarczająca baza do budowania marki; po pierwsze skierowany do turystów o szczególnych zainteresowaniach, po drugie, aby przyciągnąć klientów zorientowanych na ogół, ale trzeba będzie uwzględnić elementy turystyki przemysłowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the chapter is to verify the hypothesis that Świętokrzyskie Region can build its regional brand and competitive advantage based on the geotourism product. The following research questions were set: how the geological resources have been used to tourism product, has the brand sufficient product which supports the expected identity, is the tourism infrastructure coherent with core of the product. Content analysis (scientific literature, planning documents, websites, guide books) and observations during the field visits (11 days) have been used as research method. The above hypothesis has been fully confirmed; resources and interpretation infrastructure are strong enough to recognize that regional geotourism product already exists. More, it is unique on a national scale and therefore has competitive advantage. It is sufficient base to build its brand; first addressed to special interests tourists, second to attract general oriented clients but it will need considering to include industrial tourism components.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Aleksandrowicz Z., 2006, Geoparki - nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. "Przegląd Geologiczny", t. 51(1).
 • Anholt S., 2010, Definitions of Place Branding - Working towards a Resolution. "Journal of Place Branding and Public Diplomacy", nr 6 (1).
 • Czmuchowski A., 2013, Historia i współczesność na szlaku zabytków techniki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji otwartego Muzeum Przemysłu w Samsonowie. "Nauki Społeczne, Social Sciences", 1(7) UE we Wrocławiu. Wrocław.
 • Drabik M., 1993, Magia marki. "Business magazine", nr 4.
 • Govers R., 2011, From Place Marketing to Place Branding and Back. "Place Brand Public Dipl", nr 7(4).
 • Hose A. T., 1995, Selling the Story of Britain's Stone. "Environmental Interpretation", nr 10(2).
 • Florek M., 2013, Podstawy marketingu terytorialnego. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Jędrysiak T., Kamel M., 2014, Turystyka ezoteryczna - zjawisk paranormalnych. "Turystyka Kulturowa", 7/2014. [www.turystykakulturowa.org ].
 • Kall J., 2001, Silna marka. Istota i kierowanie. PWE,Warszawa.
 • Kędracki J., (b.d.) Przewodnik Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.
 • Kubisa S., 2012, Świętokrzyskie zabytki techniki. Przewodnik po miejscach związanych z historią świętokrzyskiego przemysłu. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.
 • Lamparska J., 2011, Tajemnicze zakątki. Asia-Press, Wrocław.
 • Majewski J., 2003, Wprowadzenie do problematyki produktu turystycznego, [w:] Turystyka wiejska i rozwój lokalny, J. Majewski, B. Lane. Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
 • Matela L., 2014, Energie Gór Świętokrzyskich. "Czwarty Wymiar" nr sierpień.
 • Program operacyjny rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej w województwie świętokrzyskim, 2008, Kielce.
 • Rohrscheidt M., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy. GWSHM Milenium, Gniezno.
 • Różycki P., 2010, Geoturystyka i turystyka industrialna na tle nowoczesnych form turystyki. "Geoturystyka" nr 3-4 (22-23).
 • Słomka T. (red.), 2012, Katalog obiektów geoturystycznych. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, Kraków.
 • Słomka T., Kicińska-Świderska A., 2004, Geoturystyka - podstawowe pojęcia. "Geoturystyka", t. 1, nr 1.
 • Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2014-2020. 2014, Kielce.
 • Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2014-2020, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kielce.
 • Świętokrzyskie szlaki tematyczne, 2010, AMART Media, Kraków.
 • Wiodące Programy Turystyczne Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnik, 2015, Enkolpion. Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego, Kielce.
 • Żemła M., 2010, Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • [https://dzieje.pl/tag/szlak-zabytków-techniki, pobrano 12.08.2019].
 • [https://likame.files.wordpress.com/2014/08/miejsca-mocy-w-polsce.pdf, pobrano 17.08.2019].
 • [www.msit.gov.pl/turystyka/badania-rynku-turystycz/statystyka, pobrano 7.09.2019].
 • [www.pgi.gov.pl/oferta-inst/geoturystyka/geoparki, pobrano 19.08.2019].
 • [www.pot.gov.pl/fundusz-ue/słownik, pobrano 24.10.2019].
 • [www.msw-pttk.org.pl/odznaki/reg-odznak, pobrano 18.09.2019].
 • [www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc, pobrano 23.08.2019].
 • [www.swietokrzyskie.travel.pl/informator-turystyczny/trail/miejsce-mocy, pobrano 21.08.2016].
 • [https://zywaplaneta.pl/muzea-mineralow-i-skamienialosci-w-polsce, pobrano 24.10.2019].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171585694

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.