PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 26--38
Tytuł artykułu

Trzydzieści lat po restytucji samorządu - gdzie jesteśmy?

Autorzy
Warianty tytułu
Thirty Years after the Restitution of Self-government - where Are We?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę zachęcenia - 30 lat po restytucji samorządu gminnego, czyli przeprowadzeniu pierwszego etapu reformy samorządowej - do refleksji nad nie tyle osiągnięciami i niedoskonałościami polskiego samorządu terytorialnego (tę prowadzi się, i to od dawna), ile podejściem (nawiązując do artykułu Michała Kuleszy z 2009 r.) "uczonych administratywistów", czyli orzecznictwa i doktryny. Samorząd wymaga, mimo pewnych korzystnych zjawisk, znacznie odświeżonego fundamentu doktrynalnego. Można sądzić, że jesteśmy u progu zmiany w opisanym i krytykowanym przez M. Kuleszę sposobie myślenia "uczonych administratywistów", a wraz z nimi może również sędziów administracyjnych. Przekroczenie tego progu nastąpiłoby z korzyścią i dla nauki, i dla samej materii, czyli dla samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to encourage reflection not so much on the achievements and imperfections of the Polish territorial self-government (this has been conducted for a long time), but on the general approach (referring to an article by Michał Kulesza from 2009) of 'learned administrators', namely case law and the legal doctrine, 30 years after the restitution of municipal self-government, namely within the first stage of the self-government reform. Despite some favourable phenomena, self-government requires a substantially refreshed doctrinal foundation. It can be assumed that we are on the verge of change in the way of thinking of the 'learned administrators', who M. Kulesza described and criticized, and with them perhaps also that of administrative judges. Overstepping this threshold would be to the benefit of both the science and the matter itself, namely territorial self-government. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet SWPS
Bibliografia
 • Adamowicz P., Gdańsk jako wspólnota, Gdańsk 2018.
 • Bendyk E., Smolar A., Nowa fala samorządności [w:] Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo, red. D. Sześciło, Warszawa 2019.
 • Czarny P., Komentarz do art. 163 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
 • Gerwin M., Izdebski H., Izdebski K., Wiewiórowski W.R., Testament wielkiego samorządowca, "Samorząd Terytorialny" 2019/3.
 • Gęsiarz-Krasucka A., Wielgolaski M., Wybrane zagadnienia dotyczące miejsca i roli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ochrony zdrowia w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. (K 4/17), "Samorząd Terytorialny" 2020/1-2.
 • Hausner J. i in., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, t. 2, Kraków 2014.
 • Hausner J., Governance i jego konceptualne podstawy [w:] Współzarządzanie publiczne, red. S. Mazur, Warszawa 2015.
 • Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2017.
 • Izdebski H., Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadań gminy w obrębie samorządu - klauzule generalne dotyczące zadań samorządu, "Samorząd Terytorialny" 2015/1-2.
 • Izdebski H., Prawne podstawy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej [w:] Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, red. P. Zientarski, E. Mreńca, Warszawa 2018.
 • Izdebski H., Prawo do miasta - perspektywa prawnika, "Samorząd Terytorialny" 2018/12.
 • Izdebski H., Prawo do samorządu - prawo obywateli i prawo mieszkańców, "Samorząd Terytorialny" 2018/10.
 • Kijowski D. i in., Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2004/1-2.
 • Kulesza M., Gospodarka komunalna - podstawy i mechanizmy prawne, "Samorząd Terytorialny" 2012/7-8.
 • Kulesza M., O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, "Samorząd Terytorialny" 2009/12.
 • Levitas A., Local government reform as state building: What the Polish case says about "decentralisation", "Zarządzanie Publiczne - Public Governance" 2018/3.
 • Łętowska E., Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później, Warszawa 2012.
 • Mednis A., O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji... - pięć lat później [w:] Misja publiczna, wspólnota, państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, red. A. Mednis, t. 1, Wrocław 2016.
 • Młynarczyk A., Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz jego ocena, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2015/3.
 • Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej, red. J. Hausner, S. Mazur, Kraków 2015.
 • Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo, red. D. Sześciło, Warszawa 2019.
 • Rachwał M., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Polsce w świetle prawa - wybrane zagadnienia, "Przegląd Politologiczny" 2016/1.
 • Regulska J., Governance or Self-Governance in Poland? Benefits and Threats 20 Years Later, "International Journal of Politics, Culture, and Society" 2009/4.
 • Stępień J., Decentralizacja - 10 lat doświadczeń odrodzonego samorządu terytorialnego [w:] Nowe prawo samorządu terytorialnego. Komentarze, wyjaśnienia, przepisy, t. 5, cz. 2, red. H. Izdebski, M. Dercz, kom. 22, Warszawa 2000.
 • Szczepański M.S., Prawo do miasta - perspektywa socjologa, "Samorząd Terytorialny" 2018/12.
 • Trzeja P., Prawo do miasta - utopijna idea, rodzące się prawo człowieka czy wzniosłe hasło jednoczące mieszkańców, "Polityka i Społeczeństwo" 2019/1.
 • Współzarządzanie publiczne, red. S. Mazur, Warszawa 2015.
 • Zachariasz I., Prawo do samorządu - prawo wspólnot samorządowych, "Samorząd Terytorialny" 2018/10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171586356

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.