PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 49--64
Tytuł artykułu

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym : przemiany koncepcji prawnej i praktyki w latach 1990-2020 : zagadnienia wybrane

Warianty tytułu
Public Participation in Territorial Self-government : Changes in the Legal Concept and Practice in 1990-2020 : Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ciągu 30 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego nastąpił w Polsce istotny rozwój form partycypacji społecznej. Obok tych o charakterze decyzyjnym mamy formy o charakterze konsultacyjnym, opiniodawczym, a także o szczególnym, nieznanym wcześniej semidecyzyjnym charakterze. Ich cechą jest to, że stanowią one specyficzną formę decydowania obywatelskiego, niesamodzielnego, bo wpisanego w uprawnienia decyzyjne organu stanowiącego samorządu terytorialnego, który jest - w zależności od formy partycypacji społecznej - w różnym stopniu związany tymi decyzjami. Ustawowy katalog form partycypacji społecznej bardzo się wzbogacił, m.in. o formy najpierw występujące w praktyce, które dopiero następnie zyskały ustawową podstawę. Właśnie ta przedustawowa aktywność obywatelska jest powodem do wielkiej satysfakcji, dowodzi bowiem wzrostu społecznego zainteresowania udziałem w życiu publicznym, w szeroko rozumianym administrowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland has seen a significant development in the forms of public participation during the 30 years of operation of territorial self-government. Other than those of a decision-making nature, there are consultative and opinion-forming forms, as well as forms of a special, previously unknown semi decision-making nature. Their attribute is that they constitute a unique form of civic decision-making, which is independent, because it is a part of the decision-making rights of the governing body of the territorial self-government, which - depending on the form of public participation - is bound by these decisions to varying extents. The statutory list of forms of public participation has been increased significantly, including forms that first appeared in practice and only later gained statutory grounds. Precisely this pre-statutory civic activity is the reason for the great satisfaction, because it proves that there has been an increase in public interest in participation in public life, in broadly understood administration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Augustyniak M., Barczewska-Dziobek A., Czerw J., Maroń G., Wójtowicz-Dawid A., Gminne rady seniorów - wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa 2016.
 • Augustyniak M., Budżet partycypacyjny jako instrument uczestnictwa mieszkańców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym - wnioski i postulaty [w:] Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik-Skrzydło, Warszawa 2014.
 • Augustyniak M., Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym, Warszawa 2017.
 • Augustyniak M., Marchaj R., Komentarz do art. 5a [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.
 • Baranowska-Zając W., Instytucje społeczeństwa obywatelskiego w świetle nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 r., "Studia Prawnoustrojowe" 2019/44.
 • Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu, Konsultacje społeczne jako narzędzie partycypacji publicznej, Warszawa 2019.
 • Cudak A., Analiza prawna orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie uregulowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej [w:] Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, red. P.B. Zientarski, E. Mreńca, Warszawa 2018.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.
 • Izdebski H., Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 14 maja 2013 r. (II SA/Ol 196/13), "Samorząd Terytorialny" 2014/1-2.
 • Izdebski H., Prawne podstawy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej [w:] Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, red. P.B. Zientarski, E. Mreńca, Warszawa 2018.
 • Jaworska-Dębska B., Dopuszczalność tworzenia sołectwa w granicach administracyjnych miasta, "Finanse Komunalne" 2014/7-8.
 • Jaworska-Dębska B., Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2013 r. (II OSK 1887/13), "Samorząd Terytorialny" 2015/3.
 • Jyż G., Pławecki Z., Szewc A., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX 2012.
 • Leoński Z., System organizacji i funkcjonowania terenowych organów przedstawicielskich i organów administracji państwowej PRL, Warszawa-Poznań 1989.
 • Marchaj R., Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa 2016.
 • Mączyński M., Komentarz do art. 4a [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Mączyński M., Komentarz do art. 5a [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Moll T., Młodzieżowe rady gmin "Wspólnota" 2005/15.
 • Niewiadomska-Cudak M., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza na przykładzie miasta Łodzi [w:] Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, red. P.B. Zientarski, E. Mreńca, Warszawa 2018.
 • Niżnik-Dobosz I., Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki Warszawa 2014.
 • Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, Warszawa 2011.
 • Stahl M., Poszukiwania modelu władzy i administracji lokalnej w Polsce, Łódź 1989.
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
 • Uziębło P., Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171586388

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.