PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 97--120
Tytuł artykułu

Nowe uprawnienia przewodniczących organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego : refleksje doktrynalne nad praktyką i orzecznictwem

Autorzy
Warianty tytułu
New Powers of the Chairmen of the Governing Bodies of Territorial Self-government Units : Doctrinal Reflections on Practice and Case Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest analizie skutków jednej z systemowych zmian w samorządowych ustawach ustrojowych wprowadzonych ich nowelizacją dokonaną w styczniu 2018 r., polegającej na przyznaniu przewodniczącym organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego uprawnienia do wydawania poleceń służbowych pracownikom samorządowym zatrudnionym w urzędach tych jednostek wykonującym zadania organizacyjne, prawne lub inne związane z funkcjonowaniem organów stanowiących ich komisji i radnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the analysis of the effects of one of the systemic changes in basic acts on self-government introduced by their amendment in January 2018, involving the award to the chairmen of the governing bodies of territorial self-government units of the right to issue official instructions to self-government employees employed in the offices of those units performing organizational, legal or other tasks related to the functioning of the governing bodies, their committees and councillors. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Baranowska-Zając W., Kilka uwag o nowych kompetencjach przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego po nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 roku, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2019/2.
 • Czyżak M., Działanie na polecenie przełożonego jako okoliczność uchylająca odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Finanse Komunalne" 2011/6.
 • Dąbek D., Mączyński M., Płażek S., Komentarz do art. 35 [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, LEX 2005.
 • Gajewski S., Art. 21a [Polecenie służbowe wydawane przez przewodniczącego rady gminy] [w:] Ustawy samorządowe. Komentarz, red. S. Gajewski, R. Jakubowski, Warszawa 2018.
 • Gajewski S., Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów, Warszawa 2018.
 • Gierach E., Interpretacja art. 21a ustawy o samorządzie gminnym, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2019/2.
 • Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk 2013.
 • Jankowiak J., Pracodawcze prawo do wydania polecenia (wydawania poleceń) na tle koncepcji prywatnoprawnej koncepcji czynności trwałej, "Państwo i Prawo" 2001/4.
 • Jasińska-Cichoń A., Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Kłucińska P., Sześciło D., Wilk B., Nowy model demokracji samorządowej - uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzone ustawą z 11 stycznia 2018 r., "Samorząd Terytorialny" 2018/10.
 • Korczak J., Decentralizacja i recentralizacja w administracji publicznej na przykładzie zadań własnych i zleconych jednostek samorządu terytorialnego [w:] Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów-Sandomierz 2017.
 • Korczak J., Kierunki zmian w regulacjach prawnych stanowiących podstawy funkcjonowania gminy - z perspektywy 25-lecia samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2016/1-2.
 • Korczak J., Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspektywy relatywizmu granic organizacji [w:] Otoczenie administracji publicznej, red. J. Korczak, AUW "Przegląd Prawa i Administracji" 2017/CXI.
 • Korczak J., Regulamin organizacyjny urzędu gminy a obowiązek publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2003/4, poz. 37.
 • Korczak J., Stosunki kierownictwa w ustroju jednostek samorządu terytorialnego [w:] Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2014.
 • Korczak J., Stulecie polskiego prawa urzędniczego [w:] Sto lat polskiej administracji publicznej, red. J. Korczak, AUW "Prawo" CCCXXVII.
 • Korczak J., Sytuacja prawna adresata polecenie służbowego w świetle ustawy o pracownikach urzędów państwowych, "Organizacja-Metody-Technika" 1984/6.
 • Korczak J., Urzędnik samorządowy - nowa instytucja polskiego prawa samorządowego [w:] Sprawność działania administracji samorządowej. VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, red. E. Ura, Rzeszów 2006.
 • Korczak J., W kwestii potrzeby wyodrębnienia prawa urzędniczego i korpusowego charakteru służby publicznej, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2009/45.
 • Kubicka-Żach K., Przewodniczący rady może wydawać urzędnikowi polecenia, ale szefem jest wójt, https://www.prawo.pl/samorzad/polecenia-przewodniczacego-rady-moga-spowodowac-dylematy,358093.html (dostęp: 10.01.2020 r.).
 • Kural M., Pojęcie rozkazu. Analiza teoretyczno-prawna, "Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały" 2017/1.
 • Martysz C., Komentarz do art. 21a [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2018.
 • Martysz C., Komentarz do art. 35 [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2007.
 • Martysz C., Urząd gminy i jego organizacja, Katowice 1990.
 • Mazuryk M., Komentarz do art. 18 [w:] Ustawa o pracownikach urzędów państwowych. Komentarz, red. M. Mazuryk, LEX 2012.
 • Mazuryk M., Sadowski K., Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury. Komentarz, LEX 2014.
 • Plesnarowicz-Durska E., Ustawa o pracownikach urzędów państwowych. Komentarz, LEX 2013.
 • Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K. Baran, Warszawa 2014.
 • Rączka K., Komentarz do art. 77 [w:] J. Jagielski, K. Rączka, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, LEX 2010.
 • Rycak A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LEX 2016.
 • Rzetecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LEX 2009.
 • Stelina J., Prawo urzędnicze, Warszawa 2013.
 • Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.
 • Ziemski K., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005.
 • Zuzankiewicz P., Komentarz do art. 77 [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, LEX 2012.
 • Żebrowska D., Funkcjonowanie urzędu miasta, "Serwis Administracyjno-Samorządowy" 1998/2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171586394

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.