PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 | 52--63
Tytuł artykułu

Przedmiot referendum lokalnego z perspektywy 30 lat doświadczeń

Warianty tytułu
The Local Referendum from the Perspective of 30 Years of Experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia dylematy kształtowania się koncepcji referendum lokalnego w ciągu 30 lat istnienia tej ważnej instytucji demokracji bezpośredniej. Z uwagi na brak jednoznacznych regulacji prawnych w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w doktrynie prawniczej pojawiają się liczne wątpliwości interpretacyjne i rozbieżne poglądy na temat rodzaju spraw, które mogą być poddane pod głosowanie referendalne. Rozbieżności te nie zostały usunięte mimo wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z 26.02.2003 r. (K 30/02). Dodatkowo pojawił się problem rozróżnialności referendum stanowczego (rozstrzygającego) i referendum konsultacyjnego (opiniodawczego). Autorka podkreśla, że zakres przedmiotowy referendum lokalnego jest wyraźnie ograniczony ze względu na kryterium niesprzeczności rozstrzygnięcia referendalnego z prawem. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the dilemmas of the formation of the concept of a local referendum over the 30 years of existence of this important institution of direct democracy. In view of the absence of unambiguous legal regulations in the case law of the administrative courts and the legal doctrine, numerous interpretational doubts and divergent views are appearing on the types of matters that may be subject to referendum voting. These differences were not eliminated despite the ruling issued by the Constitutional Tribunal of 26 February 2003 (K 30/02). In addition, a problem appeared of differentiating between a decisive (conclusive) referendum and a consultative (opinion-giving) referendum. The author emphasizes that the scope of the subject matter of a local referendum is clearly limited because of the criterion of consistency of the referendum decision with the law. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
52--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamiak B., Glosa do postanowienia NSA oz. we Wrocławiu z 29.06.1993 r., sygn. akt SA/Wr 935/93, OSP 1995/10, poz. 217.
 • Banaszak B., Rola referendum w społeczeństwie obywatelskim [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć, Wrocław 2009.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012.
 • Grążawski M., Referendum lokalne jako forma realizacji prawa jednostki do udziału w sprawowaniu władzy publicznej [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, Rzeszów 2001.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2001.
 • Janku Z., Przedmiotowy zakres referendum gminnego [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnoza i perspektywy, red. S. Dolata, Opole 1997.
 • Kasiński M., Monizm i pluralizm władzy lokalnej. Studium prawno-polityczne, Łódź 2009.
 • Kidyba A., Wróbel A., Ustrój i zadania administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1993.
 • Kisiel W., Referendum a konsultacje - nie stosować zamiennie, "Wspólnota" 2002/9.
 • Kisielewicz A., Definicja referendum [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Kotulski M., Referendum lokalne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2017/3.
 • Kręcisz W., Taras W., Glosa do wyroku TK z 26.02.2003 r., K 30/02, "Przegląd Sejmowy" 2003/3.
 • Modrzejewski A., Zakres przedmiotowy referendum lokalnego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2003 r., "Samorząd Terytorialny" 2010/1-2.
 • Olejniczak-Szałowska E., Prawo do udziału w referendum lokalnym. Rozważania na tle ustawodawstwa polskiego, Łódź 2002.
 • Olejniczak-Szałowska E., Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 2002.
 • Rytel-Warzocha A., Przedmiotowy zakres referendum lokalnego w Polsce, "Studia Wyborcze" 2011/XII.
 • Stahl M., Glosa do postanowienia NSA oz. w Katowicach z 18.09.1998 r., sygn. akt II SA/Ka 1240/98, OSP 1999/10, poz. 190.
 • Uziębło P., Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Wierzbica A., Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014.
 • Wilk J., Kilka uwag do rozszerzenia zakresu przedmiotowego referendum lokalnego, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2013/3.
 • Zawadzka B., Glosa do wyroku NSA oz. we Wrocławiu z 28.06.1990 r., sygn. akt SA/Wr 78/90, OSP 1992/12.
 • Zawadzka B., Glosa do wyroku NSA oz. we Wrocławiu z 6.02.1991 r., sygn. akt SA/Wr 1163/90, OSP 1991/11-12.
 • Zieliński E., Referendum w państwie demokratycznym [w:] Referendum w Polsce współczesnej, red. M. T. Staszewski, D. Waniek, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171586524

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.