PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 | 64--71
Tytuł artykułu

Podstawy prawne kulturotwórczej roli samorządu terytorialnego : perspektywa 30 lat doświadczeń

Warianty tytułu
Legal Grounds of the Culture-forming Role of Territorial Self-government : Perspective of 30 Years of Experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Terytorialny podział kraju należy do struktur długiego trwania i dopiero doświadczenia kilkudziesięciu lat funkcjonowania samorządu terytorialnego pozwalają dostrzec zjawiska i procesy towarzyszące kształtowaniu się tego podziału. Istotnym warunkiem wyodrębniania jednostek samorządu terytorialnego powinny być między innymi więzi społeczne i kulturowe, które kształtują się nie tylko w oparciu o tradycje historyczne, ale również w powiązaniu z rozwojem współczesnej kultury. Zadania w sferze kultury jako zadania własne przewidują wszystkie ustrojowe ustawy samorządowe. Do najistotniejszych zadań samorządu terytorialnego należy ochrona regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego. Doświadczenia 30 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w tym zakresie należy ocenić pozytywnie, dostrzegalna jest również wyraźna tendencja rozwoju kulturotwórczej roli samorządu terytorialnego i wzrostu jego wpływu na umacnianie terytorialnych więzi społeczno-kulturowych. Mecenat nad działalnością kulturalną powinny sprawować także organy jednostek samorządu terytorialnego wszystkich stopni. Samorząd terytorialny jest w szczególności organizatorem samorządowych instytucji kultury. Mecenat samorządowy może polegać również na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji kulturalnej lub działań czy inicjatyw kulturalnych. Jego ogólna ocena powinna uwzględniać znaczne zróżnicowanie jego wykonania oraz ograniczone środki, jakimi dysponują poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The territorial division of the country is a long-term structure and only the experience of several dozen years of functioning of the territorial self-government enable the phenomena and processes accompanying the formation of this division to become noticeable. An important condition of distinguishing territorial self-government units should be, among others, social and cultural ties, which are formed not only on the basis of historical traditions, but also in connection with the development of contemporary culture. All territorial self-government acts envisage tasks in the area of culture as being the self-government's own tasks. The most important tasks of the territorial self-government include the protection of regional and local cultural heritage. The experience of 30 years of functioning of territorial self-government in this area should be assessed positively; there is also a clear tendency to develop the culture-forming role of the territorial self-government and increase its contribution to the strengthening of territorial socio-cultural bonds. The bodies of territorial self-government units of all levels should also assume patronage over cultural activities. In particular, territorial self-government organizes self-government cultural institutions. Self-government patronage can also involve supporting and promoting creativity, cultural education or cultural activities and initiatives. Its overall assessment should take into account the significant diversity of its implementation and the limited resources available to individual territorial self-government units. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
64--71
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Koziński I., Wysocka E., Regionalizacja Polski - przestrzenne aspekty strategii rozwoju, "Samorząd Terytorialny" 1993/6.
  • Piskozub A., Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich, Warszawa 1987.
  • Sługocki J., Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne, Warszawa 2017.
  • Sługocki J., Pozycja prawnoustrojowa regionu. Dylematy regionalizacji w Polsce, Olsztyn 1997.
  • Sługocki J., Samorząd terytorialny a kultura. Zagadnienia administracyjnoprawne, Bydgoszcz 1998.
  • Wysocka E., Zachowanie kultury jako wyzwanie cywilizacyjne, "Samorząd Terytorialny" 1994/7-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171586532

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.