PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 | 72--81
Tytuł artykułu

Tworzenie samorządu gminnego w 1990 r. z perspektywy Delegata Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w województwie miejskim krakowskim

Autorzy
Warianty tytułu
The Establishment of a Municipal Self-government in 1990 from the Perspective of the Delegate of the Government Representative for the Reform of Territorial Self-Government in the Kraków Urban Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono charakterystykę aktywności delegatów Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego działających od 1.04.1990 r. do 31.12.1991 r. na przykładzie delegata powołanego w województwie miejskim krakowskim. Szczególna uwaga skoncentrowana została na analizie zarówno jego statusu prawnego, jak i faktycznej pozycji w strukturach administracji publicznej, zakresu obowiązków przed wyborami samorządowymi, które odbyły się 27.05.1990 r., a przede wszystkim prezentacji zadań po ich przeprowadzeniu, w tym przede wszystkim kwestii wyboru organów i organizacji gmin oraz ich urzędów, utworzenia kolegiów odwoławczych przy sejmikach wojewódzkich, komunalizacji mienia państwowego, przesądzenia zakresu zadań i kompetencji gmin w kontekście utworzenia urzędów rejonowych administracji rządowej i możliwości przekazywania gminom zadań z zakresu tej administracji w drodze porozumienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a description of the activity of the delegates of the Government Representative for the Reform of Territorial Self-Government operating from 1 April 1990 to 31 December 1991 using the example of a delegate appointed in the Kraków urban voivodship. Particular attention is devoted to the analysis of both his legal status and his actual position in the structures of the public administration, the scope of his duties before the local elections held on 27 May 1990 and primarily the presentation of tasks after they were conducted, including primarily the matter of the election of bodies and organizations of the municipalities and their offices, as well as the establishment of appeal bodies at voivodship assemblies, the communalization of state property, the determination of the range of tasks and powers of the municipalities in the context of establishing district offices of government administration and the ability to delegate tasks to municipalities regarding this administration by way of agreement. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72--81
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
  • Martysz C., Ustrojowa pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w zdecentralizowanym państwie unitarnym [w:] Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2019.
  • Reforma samorządowa. Materiały źródłowe 1980-1990, wstęp i wybór J. Regulski, Warszawa 2000.
  • Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
  • Stec M., Pozycja ustrojowa Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego i jego delegatów (1989-1992), "Samorząd Terytorialny" 2015/3.
  • Stec M., Specyfika ustrojowa organów nadzoru i kontroli instancyjnej nad samorządem terytorialnym (regionalne izby obrachunkowe i samorządowe kolegia odwoławcze) [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 1, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171586534

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.