PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 | 82--96
Tytuł artykułu

Ewolucja publicznoprawnych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
The Evolution of Public Law Forms of Cooperation of Territorial Self-government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Regulacje dotyczące reaktywowanego w 1990 r. samorządu terytorialnego w Polsce, początkowo tylko na poziomie gminy, a następnie także na poziomie powiatu i województwa, ewoluowały na przestrzeni 30 lat ich funkcjonowania także w zakresie dopuszczalnych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego: związków międzygminnych, związków komunalnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych oraz porozumień komunalnych. Autorzy zarówno zwracają uwagę na różnego rodzaju potknięcia legislacyjne w regulacjach dotyczących współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, jak i odnotowują pozytywnie ocenianą przez jednostki samorządu terytorialnego tendencję do stopniowego poszerzania nie tylko dopuszczalnych form współdziałania, ale także możliwości odwoływania się do nich przez jednostki funkcjonujące na odmiennych poziomach samorządu terytorialnego, jak również możliwość ich współpracy z administracją rządową. (abstrakt oryginalny)
EN
The regulations on territorial self-government, which was reactivated in Poland in 1990, initially only at the level of the municipality and then also at the level of the county and the voivodship, have been evolving over the past 30 years of their operation, including in terms of the acceptable forms of cooperation between territorial self-government units: inter-municipal unions, municipal unions, unions of counties, unions of counties-municipalities, metropolitan unions and municipal agreements. The authors draw attention to various types of legislative stumbling blocks in the regulations regarding the collaboration of territorial self-government units, and note the trend that is positively assessed by territorial self-government units, to gradually increase not only the acceptable forms of cooperation, but also the ability of units operating at various levels of territorial self-government to refer to them, as well as their ability to cooperate with the government administration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
82--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
Bibliografia
 • Agopszowicz A., Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1991.
 • Bandarzewski K., Związki i porozumienia międzygminne. Uwagi wstępne [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2004.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2006.
 • Dominowska J., Komentarz do art. 64 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
 • Kisiel W., Podmioty stanowiące prawo miejscowe w samorządzie terytorialnym [w:] Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, red. W. Kisiel, Warszawa 2006.
 • Klonowski K., Komentarz do art. 268a [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, LEX 2019.
 • Lisowski P., Akty prawa miejscowego stanowione przez organy powiatu [w:] Powiat, red. J. Boć, Wrocław 2001.
 • Martysz C., Komentarz do art. 69 [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2007.
 • Ofiarska M., Statuty związków międzygminnych - uwarunkowania prawne a praktyka [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Skrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007.
 • Wyporska J., Związki, porozumienia i stowarzyszenia samorządu gminnego [w:] Samorząd terytorialny w Polsce, red. J.P. Tarno, Warszawa 2004.
 • Ziemski K.M., Kiełbus M., Sprzeciw od uchwały zgromadzenia związku gmin albo związku powiatów, "Samorząd Terytorialny" 2014/9.
 • Ziemski K.M., Kiełbus M., Wybrane zagadnienia stanowienia aktów prawa miejscowego przez organy publicznoprawnych związków jednostek samorządu terytorialnego [w:] Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. Rocznicy urodzin oraz 45. Rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, red. M. Szewczyk, Poznań 2017.
 • Ziemski K.M., Stanowienie aktów prawotwórczych przez organy JST realizujące zadania na podstawie porozumienia, którego przedmiotem jest realizacja zadań uregulowanych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym [w:] Stanowienie aktów normatywnych związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. K.M. Ziemski, w druku.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171586536

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.