PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 1 | 30--33
Tytuł artykułu

Zasady opodatkowania dochodów marynarzy wykonujących pracę najemną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Rozważania na temat wyroku NSA z 25.01.2018 r., II FSK 1/16

Warianty tytułu
Principles of Taxation of Income of Seafarers Employed on Board Seafaring Vessels Operated in International Transport. Refl ections about Judgment of the Supreme Administrative Court of 25 January 2018, II FSK 1/16
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem prawny dotyczy zasad opodatkowania dochodów marynarzy, którzy wykonują pracę najemną na pokładzie statku morskiego, eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Istotne jest to, co oznacza sformułowanie "statek morski eksploatowany w transporcie międzynarodowym", a także jakie kryteria należy zastosować, by uznać konkretny podmiot za "podmiot eksploatujący". Zgodnie z art. II lit. j Konwencji o pracy na morzu, pojęcie armatora oznacza właściciela lub inną organizację lub osobę, taką jak menedżer, agent lub osoba wynajmująca statek, która przejęła od właściciela odpowiedzialność za funkcjonowanie statku i która, przyjmując taką odpowiedzialność, zgodziła się przejąć obowiązki nałożone na armatorów zgodnie z niniejszą Konwencją, bez względu na to, czy jakakolwiek inna organizacja lub osoba wypełnia pewne obowiązki w imieniu armatora. Z uwagi na to decydującym elementem uznania konkretnego podmiotu za podmiot eksploatujący jest rzeczywiste, a nie tylko przejawiające się w sferze własności, władztwo nad statkiem. Czynność eksploatowania statku nie zawsze wiąże się z wykonywaniem uprawnień właścicielskich. Dlatego podmiot eksploatujący statek nie musi być armatorem. Może działać w imieniu i na rzecz armatora statku. Dla ustalenia siedziby podmiotu, który eksploatuje statek w transporcie międzynarodowym, znaczenie ma miejsce faktycznego zarządu nad statkiem.(abstrakt oryginalny)
EN
The legal problem concerns the principles of taxation of income of seafarers who are employed on board seafaring vessels operated in international transport. What matters is the meaning of the expression 'seafaring vessel operated in international transport' and the criteria that should be applied in order for a specifi c entity to be considered the 'operator of the ship'. Pursuant to Article II(j) of the Maritime Labour Convention, a shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on shipowners in accordance with this Agreement, regardless of whether any other organization or persons fulfil certain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. For this reason the decisive element for considering a specific entity the operator of the ship is the actual control of the ship, not just title to it. The operation of a ship is not always connected with exercising the rights of its owner. This is why the operator of the ship need not be the shipowner. The operator may act on behalf and for the benefit of the shipowner. In order to determine the registered office of the operator of a ship in international transport the important factor is the place of the actual management of that ship.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
30--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013.
 • Choduń A., Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Szczecin 2018.
 • Cicero M.T., Pisma filozoficzne, t. 2, O państwie. O prawach. O powinnościach. O cnotach, Kraków 1960.
 • Dziedziak W., O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Lublin 2015.
 • Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013.
 • Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 1972.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2012.
 • Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008.
 • Mendevilk B., Bajka o pszczołach, Warszawa 1957.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 2003.
 • Sójka-Zielińska K., Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2012.
 • Ziembiński Z., O stanowieniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995.
 • Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171587140

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.