PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 1 | 44--54
Tytuł artykułu

Grupy podatkowe - koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych. Reforma PGK w kontekście prawa bilansowego

Warianty tytułu
Fiscal Unities: Reform Conceptions with Special Focus on Comparative Analysis and International Aspects (3). Reform of Tax Groups of Companies in the Context of Financial Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obrocie gospodarczym pomiędzy odrębnymi prawnie podmiotami mogą występować powiązania, które powodują, iż faktycznie podmioty te stają się pewną jednością pod względem gospodarczym. Dostrzeżeniu tej specyfiki i przedstawieniu związanych z tym zagadnień w kontekście propozycji reform polskiego systemu opodatkowania grup spółek zostały poświęcone dwa wcześniejsze z serii artykułów, zakończonej rozważaniami dotyczącymi reformy PGK w kontekście prawa bilansowego. Zagadnienia związane z aspektami prawno-bilansowymi działalności grup wymagają uwagi w ramach kompleksowego podejścia do problematyki jej uwarunkowań prawnych oraz wobec szerszego zagadnienia związków prawa podatkowego z prawem bilansowym. (abstrakt oryginalny)
EN
In business transactions between legally separate entities there may be links actually making these entities a unity in commercial terms. Noticing this particularity and presenting the related issues in the context of the proposed reforms of the Polish system of taxation groups of companies were the topics of the two previous articles in this series, which ends with reflctions about the reform of tax groups of companies in the context of financial law. Issues relating to financial-law aspects of groups' activity require attention as part of  comprehensive approach to the problems of legal conditions of such activity, and within the more general framework of links between tax law and financial law.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
44--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bielen P., International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards and Corporate Tax Base Design, Jean Monnet Conference "Tax Compliance Costs for Companies in an Enlarged European Community", 6-9.07.2006 r., Austria.
 • Bitner M., Chojna-Duch E., Grzybowski M., Chowaniec J., Karwat P., Kornberger-Sokołowska E., Lachowicz M., Litwińczuk H., Modzelewski M., Radzikowski K., Supera-Markowska M., Ślifirczyk M., Tetłak K., Waluga M., Prawo finansowe: prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe, Warszawa 2017.
 • Concept of the 'tax balance sheet', CCCTB\WP\016\doc\en, Brussels 2005, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/fies/docs/body/ccctbwp016_en.pdf.
 • Conclusions and recommendations of the Committee of independent experts on company taxation, Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, Luxembourg 1992.
 • Cybula D., Piotrowska A., Płatek A., Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2017 r. Enterprise groups in Poland in 2017, Warszawa 2018.
 • Czubakowska K., Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej według ustawy o rachunkowości [w:] Ustawa o rachunkowości. Komentarz, red. T. Kiziukiewicz, Warszawa 2016.
 • Enders D., Estreicher A., Scheffl er W., Spengel Ch., The Determination of Taxable income in the EU Member States, Frankfurt 2007.
 • Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2004.
 • Gomułowicz A., Zagadnienie neutralności systemu podatkowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1990/2.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2008.
 • Górowski I., Współzależność systemu podatkowego i sprawozdawczości finansowej - konsekwencje i zagrożenia [w:] Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Lublin 2004.
 • Helin A., Ustawa o rachunkowości, Warszawa 2014.
 • Hellerstein W., Lessons of US Subnational Experience for EU CCCTB Initiative [w:] A Common Consolidated Corporate Tax Base for Europe. Eine einheitliche Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage für Europa, red. W. Schön, U. Schreiber, Ch. Spengel, Berlin 2008.
 • Issues related to group taxation, CCCTB\WP\035\doc\en, Brussels, 5.02.2006 r., https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ccctbwp035_consolidationfi nal_en.pdf.
 • Kuźniacki B., Niezgodność przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (1), "Przegląd Podatkowy" 2015/9.
 • Kuźniacki B., Podmiotowy zakres umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz spółek z grupy (3), "Przegląd Podatkowy" 2015/12.
 • Kuźniacki B., Trzy różne rezultaty interpretacyjne dotyczące ustalenia statusu podatkowego spółek z podatkowej grupy kapitałowej a zakres podmiotowy unijnych dyrektyw oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, cz. 2, "Przegląd Podatkowy" 2015/10.
 • Litwińczuk H., Dyrektywy podatkowe Wspólnot Europejskich. Podatki dochodowe - teksty i komentarz, Warszawa 1995.
 • Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2006.
 • Litwińczuk H. (red.), Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2017.
 • Luchena Mozo G.M., El Impuesto sobre Sociedades [w:] Manual de Derecho Tributario: Parte Especial, red. L.M. Alonso González, M.A. Collado Yurrita, S. Moreno González, Barcelona 2018.
 • Maruchin W., Podział i łączenie spółek kapitałowych oraz wnoszenie aportem przedsiębiorstwa w świetle harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE, "INFOR" 2003/1-2.
 • Messner Z., Pfaf J., Podstawy rachunkowości, Warszawa 2001.
 • Modzelewski W. (red.), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2010.
 • Nowak A. (red.), Czerwiński J., Dominik Ł., Dyba K., Leszczewski T., Nowak A., Sprawka G., Suchocki P., Turska A., Wierzejska J., Podatkowa grupa kapitałowa, Warszawa 2015.
 • Ożóg I., Grupa kapitałowa jako podmiot podatkowy [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Warszawa 2000.
 • Piechota G., Opodatkowanie kapitałowych grup podatkowych, "Przegląd Podatkowy" 1998/5.
 • Progress to date and future plans for the CCCTB, CCCTB\WP\020\doc\en, Brussels 2005, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ccctbwp20_progress_future_plans_en.pdf (dostęp: 6.12.2019 r.).
 • Sarnowski J., Selera P., Grupa podatkowa - analiza prawno-porównawcza oraz koncepcje reformy polskiego prawa podatkowego (2). VAT, "Przegląd Podatkowy" 2019/10.
 • Schön W., International Accounting Standards - A "Starting Point" for a Common European Tax Base?, "European Taxation" 2004, Vol. 44, No. 10.
 • Selera P., Supera-Markowska M., Grupy podatkowe - koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych (1). Podatek dochodowy od osób prawnych, "Przegląd Podatkowy" 2019/8.
 • Spengel Ch., Concept and Necessity of a Common Tax Base - an academic introduction [w:] A Common Consolidated Corporate Tax Base Tax Base for Europe. Eine einheitliche Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage für Europa, red. W. Schön, U. Schreiber, Ch. Spengel, Berlin 2008.
 • Summary Report on the results of the DG Taxation and Customs Union open consultation in "The application of International Accounting Standards (IAS) in 2005 and the implications for the introduction of a consolidated tax base for companies' EU-wide activities", https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ias_summary_en.pdf (dostęp: 6.12.2019 r.).
 • Supera-Markowska M., Projekt dyrektywy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) - analiza zaproponowanych regulacji i ich znaczenie dla polskiego podatnika, cz. 1-5, "Przegląd Podatkowy" 2011/9; 2011/11; 2012/2; 2012/5; 2012/10.
 • Supera-Markowska M., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, Warszawa 2010.
 • Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Warszawa 2004.
 • Wyrzykowski W., Wynik finansowy a dochód podatkowy w okresie transformacji ustrojowej, Gdańsk 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171587144

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.