PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 10 | 25--34
Tytuł artykułu

Treści turystyki kulturowej w obszarze badań agroturystyki i turystyki wiejskiej w świetle polskiej literatury przedmiotu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Content of Cultural Tourism in the Agritourism and Rural Tourism Research Area in the Light of the Polish Subject Matter Writings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie analizy polskiej literatury naukowej z zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej (wybrane książki z ostatnich pięciu lat) autorzy oceniają stan eksplikacji tej dziedziny. Diagnoza obejmuje preferowane ujęcia teoretyczne, stanowiska metodologiczne i tematykę. Dodatkowo uwzględnione zostały publikacje dotyczące turystyki kulturowej, które zawierają odniesienia do turystyki na obszarach wiejskich. Materiał badań stanowią w szczególności cztery książki z agroturystyką w tytule: Plichty i Sosnowskiego [2006], Marketing w agroturystyce; Sznajdera i Przezbórskiej [2006], Agroturystyka; Ciepieli i Sosnowskiego [2007], Agroturystyka - moda czy potrzeba?; Sawickiego i Mazurek-Kusiak [2010], Agroturystyka w teorii i praktyce. Ponadto uwzględniono pięć kolejnych książek, które tytułem, ilustracją na okładce lub zwłaszcza treścią wskazują także na agroturystykę lub turystykę wiejską. Główną metodą jest tu analiza treści literatury. Dodatkowo autor ocenia procentowy udział treści poświęconej walorom kulturowym i turystyce kulturowej w pracach poświęconych turystyce wiejskiej i agroturystyce. Ta szkicowa diagnoza służy próbie wskazania dalszych kierunków badań.(abstrakt oryginalny)
EN
On the basis of the analysis of Polish scientific writings on agritourism and rural tourism (selected books from the last five years), the authors asses the level of the area explication. The diagnosis includes the preferred theoretical approach, methodological positions , and subjects. Additionally, it considers the publications on cultural tourism which include references to tourism in rural areas. The research material consists mainly of four book which have the word 'agritourism' in their titles: Plichta i Sosnowski [2006], Marketing in agritourism; Sznajder i Przezbórskia [2006], Agritourism; Ciepiela i Sosnowski [2007], Agritourism - fashion or need?; Sawicki i Mazurek-Kusiak [2010], Agritourism in theory and practice. Moreover, five more books were taken into consideration which, because of the title, of the cover picture, or mainly because of their contents point at agritourism or rural tourism. The predominant method is the analysis of the writings' contents. Additionally, the author assesses the percentage share of the elements devoted to cultural values and cultural tourism in the works on rural and agro-tourism. This draft diagnosis is an attempt to indicate further research areas.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
25--34
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ciepiela G.A., Sosnowski J. [red.], 2007, Agroturystyka - moda czy potrzeba?, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce
 • Cynarski W.J., 2005, Rozdział 4. Ikony i archetypy w turystyce krajoznawczej, [w:] B. Sawicki, J. Bergier [red.], Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, PWSZ, Biała Podlaska, s. 174-177
 • Cynarski W.J., 2009, Rozdział XIV. Turystyka sztuk walki [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt [red.], Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, AWF, Poznań, s. 346-359
 • Cynarski W.J., 2010, Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, wyd. II, UR, Rzeszów
 • Cynarski W.J., 2011, About qualitative research of cultural tourism, "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", www.idokan.pl vol. 11, no. 1, pp. 80-81
 • Cynarski W.J., Obodyński K., 2004, Tourism in Humanistic Perspective - Scientific Conference, "Tourism Today. The Journal of the College of Tourism and Hotel Management", no. 4, pp. 170-173
 • Cynarski W.J., Obodyński K., 2004a, Congress tourism as a form of ritual [in:] W.J. Cynarski, K. Obodyński [eds.], Tourism and Recreation in the Process of European Integration, Rzeszów, pp. 82-96
 • Cynarski W.J., Obodyński K., 2006, Smakowanie turystyczne jako forma kulturowej percepcji, [w:] J. Kosiewicz, K. Obodyński [red.], Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, UR, Rzeszów, s. 418-422
 • Cynarski W.J., Obodyński K., 2007, Agroturystyka w antropologii turystyki, [w:] G.A. Ciepiela, J. Sosnowski [red.], Agroturystyka - moda czy potrzeba?, Monografie Akademii Podlaskiej nr 80, Siedlce, s. 296-301
 • Cynarski W.J., Obodyński K., 2007a, Turystyka zainteresowań sportowych na obszarach wiejskich [w:] M. Jalinik [red.], Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Politechnika Białostocka, Białystok, s. 368-374
 • Cynarski W.J., Obodyński K., 2008, Sociology of tourism in Poland, "Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism", vol. 3, no. 1, pp. 169-179
 • Cynarski W.J., Obodyński K., 2009, Eskapizm agroturystyczny w świetle systemowej teorii turystyki, [w:] M. Jalinik [red.], Regionalne aspekty rozwoju turystyki, EkoPress, Białystok, s. 10-15
 • Cynarski W.J., Obodyński M., 2009a, Cultural tourism in the light of Polish humanist theory of tourism, "European Journal of Tourism Research", vol. 2, no. 1, pp. 138-141
 • Cynarski W.J., Obodyński K., 2010, Systemowa antropologiczna teoria turystyki jako perspektywa badań szczegółowych, [w:] M. Kazimierczak [red.], Współczesne podróże kulturowe, AWF, Poznań, s. 107-120
 • Dawn M., 2010, Making the familiar strange: Can visual research methods render the familiar setting more perceptible?, "Qualitative Research", vol. 10, no. 1, pp. 91-111
 • Dóczi T., 2008/2009, Active sport tourism in the Hungarian population: current trends and perspectives, "Physical Culture and Sport Studies and Research", vol. XLVI, pp. 261-267
 • Goban-Klas T., 1997, Analiza zawartości przekazów masowych [w:] M. Malikowski, M. Niezgoda [red.], Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów (t. 2), WSSG, Tyczyn, s. 294-320
 • Jalinik M. [red.], 2006, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, EkoPress, Białystok
 • Jalinik M. [red], 2007, Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, PB, Białystok
 • Jankowski K., Ciepiela G.A., Jankowska J., Święcicki Ł., 2009, Dziedzictwo kulturowe regionu szansą rozwoju agroturystyki, [w:] K. Obodyński, M. Ďuriček, A. Nizioł [red.], Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, EACE, Rzeszów, s. 131-138
 • Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kazimierczak M. [red.], 2010, Współczesne podróże kulturowe, AWF, Poznań
 • Kowalczyk A. [red.], 2010, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa
 • Krawczyk Z., Lewandowska-Tarasiuk E., Sienkiewicz J.W. [red.]. 2007, Bariery kulturowe w turystyce, WSE Almamer, Warszawa
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno
 • Mokras-Grabowska J., 2009, Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce, "Turystyka Kulturowa", nr 1 [KulTour.pl]
 • Obodyński K., Cynarski W.J., 2006, Agroturystyka w Broku nad Bugiem. Sprawozdanie z konferencji "Marketing w agroturystyce", "Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego", t. 9, nr 2, s. 282-283
 • Obodyński K., Ďuriček M., Nizioł A. [red.], 2009, Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, EACE, Rzeszów
 • Orłowski D., Puchnarewicz E. [red.], 2010, Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa
 • Plichta M., Sosnowski J. [red.], 2006, Marketing w agroturystyce, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce
 • Richards G., Munsters W., 2010, Cultural Tourism Research Methods, CABI, Oxfordshire - Cambridge, MA
 • Rut J., Rut P., 2010, Waloryzacja potencjału turystycznego inspiracją dla turystyki kulturowej w województwie podkarpackim, Koraw, Rzeszów
 • Sawicki B., Bergier J. [red.], 2005, Uwarunkowania rozwoju turystyki zawiązanej z obszarami wiejskimi, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Biała Podlaska
 • Sawicki B., Mazurek-Kusiak A.K., 2010, Agroturystyka w teorii i praktyce, WYP, Lublin
 • Sieber L., Cynarski W.J., 2010, Seminarium budo i staż naukowo-badawczy w Sportschule Sieber, "Ido Movement for Culture", vol. 10, pp. 118-120
 • Sieber L., Cynarski W.J., 2010a, Walory turystyczne Bawarii w świetle systemowej koncepcji antropologiczno-turystycznej, "Ido Movement for Culture", vol. 10, pp. 128-132
 • Szajna G., Kunysz M., Cynarski W.J. (2008), "Martial arts, combat sports, humanism - budō, kakugi, jindō", 2nd International Scientific Conference of Experts - Researchers on Martial Arts and Humanists Targowiska - Krosno, April 25th - 26th, 2008, "Archives of Budo", vol. 4, pp. 56-58
 • Sznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka, PWE, Warszawa
 • Wartecki A., 2010, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki kulturowej "Turystyka Kulturowa", www.turystykakulturowa.org nr 1-3 (styczeń-marzec 2010)
 • Vehmas H., 2010, Rationale of active leisure: Understanding sport, tourism and leisure choices in the Finnish society, "Ido Movement for Culture", vol. 10, pp. 121-127
 • Zakrzewska J., 2011, Wiejska turystyka kulturowa na przykładzie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, "Turystyka Kulturowa", www.turystykakulturowa.org nr 7 (lipiec 2011)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171587358

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.