PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | z. 2 | 5--21
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w polityce energetycznej UE

Warianty tytułu
Ensuring the Security of Electricity Supply one of the Objectives of EU Energy Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy polityki energetycznej UE w zakresie rynku energii elektrycznej. Cele tej polityki wynikają bezpośrednio z teorii zrównoważonego rozwoju. Cel obejmujący zapewnienie dostaw energii elektrycznej można bowiem postrzegać jako przejaw realizacji celu społecznego wspomnianej teorii. Odpowiednikiem celu rynkowego w rozumieniu teorii zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie "możliwie niskich" cen energii elektrycznej, zaś zmniejszenie negatywnego wpływu sektora wytwarzania tej energii na środowisko można utożsamiać z realizacją celu ekologicznego tej teorii. Artykuł poświecono zbadaniu efektywności polityki energetycznej UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem jakościowego modelu rynku energii elektrycznej, którego strukturę przedstawiono w części pierwszej artykułu. Treści drugiej części artykułu poświęcono prezentacji zasad dostosowania tego modelu do oceny możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w UE. Z kolei w części trzeciej przedstawiono wnioski wynikające z tej oceny. (abstrakt oryginalny)
EN
This article concerns energy policy affecting the EU electricity market. The objectives of this policy stem directly from the theory of sustainable development. Ensuring the supply of electricity could in fact be seen as a manifestation of the social objective of that theory. The economic consideration impacting the theory of sustainable development is the demand for "the lowest possible" prices of electricity, while reducing the negative effects of the energy generation sector on the environment can be associated with the implementation of the environmental objective of the theory. This article examines the effectiveness of EU energy policy in ensuring the security of electricity supply. The study was carried out using a qualitative model of the electricity market, the structure of which is detailed in the first part of the article. The second part of the article presents the rules for adapting this model to evaluate the possibility of providing adequate electricity supply in the EU.(original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
5--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Borgosz-Koczwara, M. I Herlender, K. 2007. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność. Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej nr 12, s. 882-883.
 • Capros I in. 2010 - Capros, P., Mantzos, L., Tasios, N., De Vita, A., Kouvartakis, N. 2010. EU Energy Trends to 2030, European Commission in Collaboration with Climate Action DG and Mobility and Transport DG, Luxemburg, s. 30.
 • Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning Measures to Safeguard Security of Electricity Supply and Infrastructure Investment.
 • Kamiński, J. 2007. Liberalizacja rynku energii elektrycznej a zużycie węgla kamiennego w sektorze elektroenergetycznym - ujęcie modelowe. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 10, z. spec. 2.
 • Kamiński, J. I Kudełko, M. 2010. The prospects for hard coal as a fuel for the Polish power sector. Energy Policy 38, Issue 12.
 • Kamiński, J. 2011. Założenia metodyczne do budowy modelu równowagi rynku energii elektrycznej dla warunków Polski. Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej nr 1.
 • Majchrzak, H. I Purchała, K. 2012. Przepływy nieplanowe i ich wpływ na bezpieczństwo pracy systemu elektroenergetycznego. Elektroenergetyka nr 3-4, s. 10.
 • Malko, J. 2011. Model "Poles" - ocena transformacji energetyki XXI wieku. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 14, z. 1.
 • Malko, J. 2013. Niepewna przyszłość energetyczna. Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej nr 4.
 • Maroo, J. 2013. "Half dead" EUA energy market hit by political uncertainty, http://www.risk.net, 26 March 2013.
 • Mirowski, T., Kamiński, J. I Szurlej, A. 2013. Analiza potencjału efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa w perspektywie do 2030 roku. Rynek Energii nr 6.
 • Ölz, S., Sims, R. I Kirchner, N. 2007. Contribution of Renewables to Energy Security, International Energy Agency, April 2007.
 • Piszczatowska, J. 2013. W długim terminie surowce będą drożeć. Rzeczpospolita, 26 września 2013.
 • Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej 2012-2016. 2012. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, marzec 2012, s.10.
 • 15. Sowiński, J. 2012. Niepewność cen i kosztów technologii wytwarzania energii elektrycznej w analizach projektów inwestycyjnych. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 15, z. 3, s. 312.
 • Speaking with one voice - the key to securing our energy interests abroad. 2011. European Commission, IP/11/1005, 07/09/2011.
 • Stawski, P. 2012. Metoda oceny parametrów efektywności energetycznej w regionach. Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej nr 12.
 • Suwała, W. 2010. Models of coal industry in Poland. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management t. 26, z. 3.
 • Suwała, W. 2011. Modelowanie systemów paliwowo-energetycznych. IGSMiE PAN.
 • Szczęśniak, A. 2013. Polityka energetyczna Unii przed załamaniem. Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 2.
 • Tadeusiewicz, R. 1993. Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 17.
 • Widerski, R. 2013. Liberalizacja rynku energii elektrycznej szansą na rozwój usług. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 16, z. 1, s. 44.
 • Widerski, R. 2011. Wpływ energii jądrowej na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjność i emisję CO2. Materiały XXV Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, Zakopane, 9-12.10.2011.
 • Wiśniewski, G. 2007. Uboczne skutki centralizacji w sektorze energetycznym. Czysta Energia nr 2, s. 2.
 • Wyrwa, A., Zajda, E. I Pluta, M. 2013. Na horyzoncie GAZ. Analiza scenariusza wykorzystania gazu ziemnego w polskim systemie elektroenergetycznym do 2035 r. Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171587490

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.