PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. 177 | 27--36
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie rynku obligacji komunalnych w Polsce w latach 2012-2018

Autorzy
Warianty tytułu
Municipal Bond Market in Poland in 2012-2018
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł porusza tematykę funkcjonowania rynku obligacji komunalnych w Polsce. Analiza obejmuje lata 2012-2018. W opracowaniu zwrócono uwagę również na rolę Catalyst w rozwoju dłużnych papierów wartościowych. Materiałem badawczym w niniejszym artykule są: analiza literatury i aktów prawnych, metoda obserwacji, analiza dokumentów źródłowych oraz metoda dedukcji. Rezultatem rozważań jest określenie obszarów, na które należy zwrócić uwagę w celu wzrostu zainteresowania rynkiem obligacji komunalnych. Przeprowadzona analiza wykazała, iż jednostki samorządu terytorialnego, dokonując emisji długu, przyczyniły się w niewielkim stopniu do rozwoju tego rynku. Również powstanie platformy Catalyst spowodowało nieznaczny wzrost zainteresowania emisją tego rodzaju papierów dłużnych, wyższy udział w finansowaniu zadłużenia w analizowanym okresie miały kredyty i pożyczki.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses issues pertaining to the municipal bond market in Poland. The analysis covers the period between 2012 and 2018. Attention is also drawn to the role played by the Catalyst in the development of debt securities. Research material for the paper includes literature review and analysis of legal acts, observation method, examination of source documents, and deduction method. The considerations have led to the identification of areas which should be addressed if we want to raise interest in the market of municipal bonds. The analysis has demonstrated that by issuing debt, territorial local government units little helped in developing this market. Also the setting up of the Catalyst platform stirred only minor increase in the interest in issuing such debt securities as loans and borrowings continue to hold higher shares in debt financing over the examined period. (original abstract)
Twórcy
 • SGH Warsaw School of Economics
Bibliografia
 • Ministerstwo Finansów [2018a], Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-2022, Warszawa, s. 33.
 • Ministerstwo Finansów [2018b], Zadłużenie sektora finansów publicznych, www.gov.pl/web/ finanse/dlug-publiczny, dostęp: 10.06.2019.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz.U. z 2015 r., poz. 238.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Dz.U. z 2018 r., poz. 2243.
 • Adamiak J., Kołosowska B., Voss G. [2012], Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia", 3/46, s. 104.
 • Brigham E. F., Houston J. F. [2005], Podstawy zarządzania finansami, red. R. Kokoszczyński, tłum. R. Kokoszczyński i in., PWE, Warszawa, s. 320.
 • Brzozowska K. [2015], Rynek obligacji komunalnych w Polsce. Stan i oczekiwania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług", 118, s. 21.
 • Catalyst [2018], Biuletyn statystyczny Catalyst - raport roczny za lata 2012-2018, www.gpw- catalyst.pl/statystyki, dostęp 20.06.2019.
 • Dębski W. [2014], Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fitch Polska [2018], Przegląd rynku nieskarbowych papierów dłużnych, "Rating & Rynek", 376, 31.12.
 • Jajuga K., Jajuga T. [2006], Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kozuń-Cieślak G. [2008], Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Owsiak K., Maj-Waśniowska K. [2010], Sposób na duże pieniądze, Serwis Samorządowy PAP, za: Owsiak K., Maj-Waśniowska K., Perspektywy rozwoju polskiego rynku obligacji komunalnych, w: Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Włodarek J. [2018], Rynek Catalyst w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171587642

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.