PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | z. 2 | 123--136
Tytuł artykułu

Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie społecznym

Warianty tytułu
Power Network Infrastructure Expansion Planning, Social Aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeanalizowano proces planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie społecznym. Przedstawiono charakterystykę tego procesu. Przedstawiono proces realizacji inwestycji sieciowych w obszarze formalno-prawnym. Omówiono krajowe uregulowania prawne, które wprowadzają aspekty społeczne przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych. Przeprowadzono ich analizę i ocenę oraz zidentyfikowano utrudnienia i bariery społeczne związane z procesem rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Zwrócono szczególną uwagę na ustawę o udostąpnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przedstawiono analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją inwestycji sieciowych, które wynikają w znacznym stopniu z potencjalnie negatywnego oddziaływania środowiskowego tych inwestycji. Omówiono problematykę malejącego poziomu społecznej akceptacji dla rozwoju infrastruktury sieciowej i konsekwencji wynikających z tego faktu. Omówiono procedurę oceny oddziaływania na środowisko i raport oceny oddziaływania na środowisko w aspekcie wymaganych konsultacji społecznych. Przedstawiono działania i rozwiązania umożliwiające ograniczanie możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją inwestycji sieciowych. Omówiono problem właściwej lokalizacji infrastruktury sieciowej, która umożliwia minimalizację konfliktów społecznych. Przedstawiono zakres i elementy programu komunikacji społecznej realizowanego przez inwestora (operatora systemu) w celu wypracowania pozytywnego wizerunku inwestycji sieciowej zarówno wśród lokalnych władz samorządowych jak i lokalnych społeczności. Zaproponowano zmiany uregulowań prawnych pozwalających na uproszczenie i przyśpieszenie procesu przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych w obszarze wymaganej dla nich akceptacji społecznej. W artykule przedstawiono analizę wybranych elementów związanych z procesem planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie społecznym, wynikających z krajowych uwarunkowań prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper profiles the process of power network infrastructure expansion planning and associated social considerations. It examines the formal and legal areas involved in the process of making network investments, and assesses the national legal regulations concerning the social aspects of such investments. The analysis also identifies the potential social hindrances connected with construction and modernization of network infrastructure. Special attention is paid to the acts on Providing Information on the Environment and Environmental Protection, Public Participation in Environmental Protection, and Environmental Impact Assessment. The paper describes the consequences of a decreasing level of social approval for network infrastructure expansion. It also reviews the procedure for public consultations on the environmental impact assessment. This is followed by a summary of the actions and solutions which can limit possible social conflicts connected with network construction investments. This includes a range of social communication programmes executed by the investor (system operator) with the aim of creating a positive image among local authorities and local communities. Based on this analysis, changes are proposed in the legal regulations connected with social approval for network investments, in order to simplify and accelerate the investment's preparation and execution.(original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
123--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • UGN, 1997 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741 z późn.zm.).
 •   UPB, 1994 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późn. zm).
 •   UPiZP, 2003 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm).
 •   UPFT, 2007 - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. - O przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1219 z późn. zm.).
 •   UPOOE, 2001 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.627 z późn. zm.).
 •   UUIOE, 2008 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).
 •   RRM, 2004 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.).
 •   PUKP, 2012 - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych z dnia 19.01.2012, wersja 4, Ministerstwo Gospodarki.
 •   Dołęga, W. 2011. Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 14, z. 2, str. 51-64.
 •   Dołęga, W. 2012. Planowanie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w obecnych uwarunkowaniach administracyjno-prawnych. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 15, z. 3, str. 51-64.
 •   Dołęga, W. 2013a. Planowanie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie ochrony środowiska. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 16, z. 3, str. 59-71.
 •   Dołęga, W. 2013b. Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 •   Frohlich, K. 2010. Strategiczne kierunki działań technicznych CIGRE w latach 2010-2020. Elektroenergetyka Współczesność i Rozwój nr 2-3, str. 54-61.
 •   Kamiński, J. 2010. Modelowanie systemów energetycznych: ogólna metodyka budowy modeli. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 13, z. 2, str. 219-226.
 •   Maciejewski, Z. 2011. Stan krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 14, z. 2, str. 244-259.
 •   ILiSE, 2008 - Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka. Informator, Wyd.4, PSE-Operator S.A., Warszawa, 2008.  
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171587786

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.