PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. 177 | 47--59
Tytuł artykułu

Platformy Startowe w finansowaniu rozwoju start-upów w Polsce Wschodniej z perspektywy organizatora i uczestników Platformy TechnoparkBiznesHub

Warianty tytułu
Start-up Investing Platforms in Eastern Poland: TechnoparkBiznesHub Platform Organiser and Participants Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Platformy Startowe jako nowy program na rzecz rozwoju innowacyjnych start-upów poprzez inkubację i wsparcie finansowe w formie dotacji dla młodych innowacyjnych start-upów jest jednym z kluczowych instrumentów wsparcia dla Polski Wschodniej w perspektywie finansowania UE na lata 2014-2020. Jego efektywna realizacja ma szansę znacząco przyczynić się do przyspieszenia rozwoju zapóźnionych województw tzw. ściany wschodniej kraju. Zakończony etap pilotażu skłania do podsumowania oraz sformułowania wniosków i rekomendacji przed realizacją właściwego etapu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Działanie 1.1. Platformy Startowe dla nowych pomysłów. W artykule przedstawiono perspektywę zarówno uczestników programu, w tym analizę wywiadu z zarządem Spółki REVAS Sp. z o.o. jako przykładowego beneficjenta programu, jak i perspektywę partnera Platformy Startowej: TechnoparkBiznesHub - Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.(abstrakt oryginalny)
EN
As a new development scheme for innovative start-ups offering incubation and financial grants to young innovative start-ups, Start-up Platforms are one of the key instruments designed to support Eastern Poland in the EU financial perspective 2014-2020. Successful implementation of the scheme may significantly accelerate the growth of lagging behind regions of eastern part of the country. The just completed pilot stage is an opportunity to sum up, draw conclusions and make recommendations before the proper stage of the Operational Programme Eastern Poland Measure 1.1 Start-up Platforms for new ideas is put in place. The paper gives the perspective of programme participants, including the analysis of an interview with the Board of REVAS Co. Ltd., as an exemple of a beneficiary of the programme as well as the perspective of the Rzeszow Regional Development Agency S. A., Partner to the TechnoparkBiznesHub Start-up Platform.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • 180 mln euro na start-upy w Polsce Wschodniej - jest oficjalna zgoda Komisji Europejskiej, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nowe-otwarcie-dla-startupow- -w-polsce-wschodniej/, 1.12.2017, dostęp 18.09.2018.
 • Global Start-up Ecosystem Report. Succeding in the New Era of Technology, Start-up Genome, https://startupgenome.com/reports/2018/GSER-2018-v1.1.pdf, dostęp 18.09.2018.
 • http://platformystartowe.gov.pl/program-inkubacji/jak-wybrac-platforme, dostęp 18.09.2018.
 • Kałowski A., Góral J. [2017], Tendencje rozwojowe polskiego rynku start-upów, w: Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny, red. A. Kałowski, J. Wysocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kotler P. [1999], Marketing, Felberg, Warszawa.
 • Podręcznik dla animatorów platform startowych w zakresie przygotowania i realizacji Platform Startowych, Program Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020, oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów, 30 września 2015, https://popw.parp.gov.pl/attachments/article/36807/PODR%C4%98CZNIK_Platformy%20startowe_30092015.pdf, dostęp 18.09.2018.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzie-lania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Dz.U. z 2015 r., poz. 1007.
 • Sońta-Drączkowska E. [2017], Ekosystemy przedsiębiorczości w Niemczech i w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Nowe tendencje w polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych. Wybrane zagadnienia, red. J. Olszyński, E. Sońta-Drączkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217).
 • www.revas.pl, dostęp 18.09.2018.
 • Załóż start-up w Polsce Wschodniej, https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/zaloz-startup-w-polsce-wschodniej/, dostęp 18.09.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171588083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.