PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1 | 44--58
Tytuł artykułu

Zagospodarowanie turystyczne dziedzictwa archeologicznego w Poznaniu - stan obecny i możliwości rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourist Management of Archaeological Heritage in Poznań - Current State and Opportunities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Elementy dziedzictwa kulturowego, odkrywane i badane w ramach prac archeologicznych, od zawsze były przedmiotem zainteresowania turystów. Można wręcz mówić o zjawisku turystyki archeologicznej lub archeoturystyki, wyróżnionej w ramach turystyki kulturowej. W Polsce dziedzina ta jest jeszcze niedostatecznie rozwinięta, w tym również w miastach związanych z najwcześniejszymi dziejami ziem polskich. W artykule autorzy dokonują próby charakterystyki stanu turystyki archeologicznej w Poznaniu a następnie określenia, czy ten rodzaj turystyki ma szanse na dalszy rozwój w mieście. (abstrakt oryginalny)
EN
Elements of cultural heritage, discovered and analyzed during archaeological excavations, have always been an important attraction for tourists. We can even name this phenomenon as an archaeological tourism or archaeotourism, identified as a part of cultural tourism. In Poland, the domain is still insufficiently developed, including cities associated with the earliest episodes of the history of Polish lands. In this paper authors will make an attempt to review the present state of archaeological tourism in Poznań and later to determine, whether this type of tourism has any potential for further development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
44--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Antowska-Gorączniak O., Dębski A., 2008, Badania we wnętrzu kościoła p. w. NMP na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, [w:] Kurnatowska Z. (red.), Wielkopolskie sprawozdania archeologiczne, IX, Poznań.
 • Błaszczyk W., 1973, Wyniki badań archeologicznych w strefie osady św. Gotarda na Starym Mieście w Poznaniu, Fontes Archeologici Posnaneienses, vol. XXIII 1972, MAP, Poznań.
 • Błaszczyk W., 1977, Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i archeologiczno - urbanistycznych. PAN. Warszawa - Poznań.
 • Chowaniec R, 2010, Dziedzictwo Archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz. U, z 1996, nr 120, poz. 564).
 • Faracik R., 2000, Zabytki archeologiczne jako obiekty zainteresowania turystycznego na przykładzie Krakowa i okolic, Prace Geograficzne, Zeszyt 106. Instytut Geografii UJ. Kraków.
 • ICOMOS, 1990, Międzynarodowa Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym (Karta Lozańska), Lozanna.
 • Jakimowicz T., 1998, Pałac Górków w Poznaniu. Wydawnictwo Miejskie, Poznań. [s. 22]
 • Józefowiczówna, K., 1963, Z badań nad architekturą przedromańską i romańską w Poznaniu, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 • Kaczmarek J., 2008, Archeologia Miasta Poznania. Stan badań i materiały cz. 1. Prymasowskie wydawnictwo Gaudentinum. Gniezno.
 • Kóčka-Krenz H.,2004, Ostrów Tumski we wczesnym średniowieczu, [w:] Wilczyński L. (red.), Ostrów Tumski - kolebka Poznania, wyd. Rys, Poznań.
 • Kóčka-Krenz H., 2010, Pozycja Poznania w X wieku w źródłach archeologicznych, [w:] Wójtowicz A. (red.), Tu się wszystko zaczęło. Rola Poznania w państwie Pierwszych Piastów, PAN, Poznań.
 • Kóčka-Krenz H., 2011, Poznań In the 10th century, Poznań Chapter Agder Akademi, Poznań.
 • Kondziela H., 1975, Stare miasto w Poznaniu. Przewodnik. Wydawnictwo poznańskie, Poznań.
 • Konopka M., 1972, Informator Archeologiczny. Badania 1971, PTA, Warszawa.
 • Konopka M., 1974, Z otchłani wieków, XL 1974, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa.
 • Konopka M., Zaborowska H., 1998, Informator Archeologiczny. Badania 1991, PTA, Warszawa.
 • Kruczek Z., 2009, Między atrakcja a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [w:] Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka, razem ale jak, Wydawnictwo WSTH, Łódź.
 • Krueger M., 2012, Śródziemnomorska turystyka archeologiczna - między ekskluzywnością a masowością, Turystyka kulturowa nr 5/2012, Poznań.
 • Kurnatowska Z, 2010, Poznań w procesie formowania się państwa Piastów, [w:] Wójtowicz A. (red.), Tu się wszystko zaczęło. Rola Poznania w państwie Pierwszych Piastów, PAN, Poznań.
 • Małolepszy B., Maciejewska A., 2009, Fortyfikacje Ostrowa Tumskiego, Wydawnictwo Miejskie, Poznań.
 • Mikos v. Rohrscheidt, A. 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno.
 • Pawleta M., 2011, Przeszłość jako źródło przyjemności, Przegląd Archeologiczny, Vol. 59, 2011, IAE PAN, Wrocław.
 • Rajces J., 1975, Zabytki archeologiczne jako walor krajoznawczy, Biuletyn informacyjny, Instytut turystyki, 1 (19).
 • Richards G., 2001, Cultural Attractions and European Tourism, CABI Publishing, Wallingford.
 • Stempin A., 2012, Rezerwat Archeologiczny Genius Loci - przekrój poznania, MAP, Poznań.
 • Stritch D., 2006, Archaeological Tourism as a Signpost to National Identity. [w:] Images, Representations and Heritage, Springer, New York.
 • Zaborowska H. Żółkowski S., 2005, Informator Archeologiczny. Badania 1996, PTA, Warszawa.
 • http://www.muzarp.poznan.pl/archweb/archweb_pol/srodka_opis.htm (dostęp 9.06.12)
 • http://www.muzarp.poznan.pl (dostęp 28.11.12)
 • http://www.katedra.archpoznan.pl/ (dostęp 28.11.12)
 • http://www.poznan.pl/mim/przewodnik/przewodnik.html?id_obiektu=44126&co=object&pr_id=22&lhs=przewodnik_object (dostęp 28.11.12)
 • http://www.mmpoznan.pl/378563/2011/7/11/rezerwat-archeologiczny-na-ostrowie-tumskim-zostanie-otwarty-w-przyszlym-roku?category=news (dostęp 9.06.12)
 • http://archeowiesci.pl/2011/07/13/powstaje-rezerwat-archeologiczny-na-ostrowie-tumskim-w-poznaniu/ (dostęp 9.06.12)
 • http://www.trakt.poznan.pl/oferta-programowa-ichot/ (dostęp 9.06.12)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171588231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.