PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 5--20
Tytuł artykułu

Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Participation of Polish Reenactors in Cultural Tourism Events in the Example of the Battle of Grunwald Reenactment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było zaprezentowanie profilu uczestników aktywnych jednego z najbardziej popularnych w Polsce eventów turystyki żywej historii do jakich zaliczyć można imprezę Dni Grunwaldu, znaną na ogół jako inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem. Istotnym zagadnieniem badawczym było także dokonanie analizy wybranych aspektów związanych z pobytem rekonstruktorów historycznych na tej imprezie. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu literatury przedmiotu. Przedstawiono krótko podstawowe terminy, po czym skupiono uwagę na kwestii polskich reanimatorów dawnej historii i inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem. Druga część pracy prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród losowo wybranych rekonstruktorów podczas Dni Grunwaldu w 2011 roku. Choć niektóre wyniki badań potwierdzają znane z literatury dane (np. o młodym wieku rekonstruktorów, dużych wydatkach przeznaczanych na stroje i uzbrojenie), to inne wydają się być zupełnie nowe. Do tej ostatniej grupy rezultatów zaliczyć można wysoki odsetek kobiet biorących udział w imprezie, informacje o sytuacji finansowej odtwórców historycznych, czy jeden z głównych motywów przyjazdu na Pola Grunwaldu, jakim jest potrzeba przeżycia przygody. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the profile of reenactors participating in one of the most popular living history events in Poland: the battle of Grunwald reenactment. Another important scientific element is the analysis of some tourist aspects connected with the visit of reenactors on battlefield. In the first part of the article the subject matter literature review has been done. Some basic terms have been presented shortly, and then the authors have focused on the role of Polish reenactors and the battle of Grunwald reenactment. The second part of the paper contains the results of the research survey carried out among randomly selected Polish reenactors during the event called "Days of Grunwald 2011". Although the paper confirms some well-known results from the literature of the subject, e.g. the young age of reenactors or huge expenses on clothing and equipment, other results seem to be new. One of them is the high percentage of women taking part in the historical reenactment or some new information about reenactors' financial status. One of the most important motives to come to the Grunwald battlefield as a reenactor is to experience adventure. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani Currie Oppeln
Bibliografia
 • Bogacki M., 2007, Czy historia może być atrakcyjna? Czyli o przeszłości i jej "żywych" przejawach w początku XXI wieku, [w:] K. Łopateczki, W. Walczak (red.), Zeszyty Dziedzictwa Kulturowego, Zakład Historii Nowożytnej, Instytut Historii UwB, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok, ss. 201-221
 • Bogacki M., 2008a, Minione i współczesne odtwarzanie militarnej przeszłości człowieka, "Z Otchłani Wieków", r. 63, nr 1-4, ss. 11-24
 • Bogacki M., 2008b, Wizualne sposoby upowszechniania wiedzy o przeszłości na przykładzie obchodów związanych z Powstaniem Wielkopolskim, [w:] J. Karwat (red.), Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej "90. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919", Oficyna Edukacyjna, Wyd. eMPi2, Poznań, ss. 167-181
 • Bogacki M., 2008c, Wybrane problemy odtwórstwa wczesnośredniowiecznego w Polsce. Zagadnienia ogólne i próba charakterystyki środowiska, [w:] M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. II, Nowożytność i współczesność, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, ss. 219-269
 • Bogacki M., 2010a, O współczesnym "ożywianiu" przeszłości - charakterystyka odtwórstwa historycznego, "Turystyka Kulturowa", nr 4-6, ss. 39-62
 • Bogacki M., 2010b, "Wżywanie się" w przeszłość - odtwórstwo historyczne a nauka, [w:] K. Obremski, J. Wenta (red.), Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 153-196
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań
 • Górajec P., Rekonstrukcja historyczna w muzeum, www.wilanow-palac.pl
 • Jędrysiak. T., Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 • Kopaliński W., 2000, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XXV, Wyd. MUZA, Warszawa
 • Kwiatkowski P.T., 2008, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa
 • Markowski S., 2009, Rekonstrukcje historyczne w wychowaniu młodzieży, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych", nr 1 (151), ss. 68-81
 • Mikołajczak W., 2010, Grunwald 1410. Bitwa, która przeszła do legendy, Wyd. Replika, Zakrzewo
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, (Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu "historical reenactment" i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa", nr 2, ss. 22-54
 • Nadolski A., 1996, Grunwald 1410, Wyd. Bellona, Warszawa
 • Ratkowska P., 2008, Bitwa pod Grunwaldem 600 lat później, "Turystyka Kulturowa", nr 2, ss.40-43
 • Rojek K., 2009, Znaczenie pamiątek i rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej w Polsce dla rozwoju turystyki kulturowej (historyczno-biograficznej), "Turystyka Kulturowa", nr 5, ss. 4-27
 • Toczek-Werner S., 2005, Znaczenie terminów rekreacja i turystyka, [w:] S. Toczek-Werner (red.), Podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, ss. 9-13
 • Tomaszewska E., 2009, Rekonstrukcja historyczna - ożywianie historii, publikacja on-line: www.muzeum-radom.pl
 • www.freha.pl
 • www.wilanow-palac.pl
 • www.album-grunwaldzki.iq.pl
 • www.grunwald1410.pl
 • www.histmag.org
 • www.muzeum-radom.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171588473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.