PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 21--35
Tytuł artykułu

Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
Cultural Tourism in Rural areas Consistent with the Sustainable Development Paradigm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach zarysował się stopniowy zwrot ku naturze i kulturze, a konkretnie ku dziedzictwu kulturowemu. Jednym z jego wyrazów jest idea rozwoju zrównoważonego, która została zdefiniowana w latach 1980. Znalazła ona swoje odzwierciedlenie także na gruncie turystyki kulturowej. Artykuł prezentuje rozważania dotyczące wzajemnych relacji między wiejską turystyką kulturową a koncepcją zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest analiza płaszczyzn spójności między wiejską turystyką kulturową a zrównoważonym rozwojem turystyki na obszarach wiejskich, a także określenie roli turystyki zgodnej z paradygmatem rozwoju zrównoważonego w procesie kształtowania świadomości kulturowej mieszkańców terenów recepcyjnych i odwiedzających te tereny turystów. Główną metodą jest analiza literatury przedmiotu, która służy próbie wskazania konieczności prowadzenia dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, a gradual return towards nature and culture has appeared, more specifically towards the cultural heritage. The idea of sustainable development, which was defined in the 1980's, is one of its expressions. It was also reflected in the area of cultural tourism. The article presents considerations on the relationship between rural cultural tourism and sustainable development. Its purpose is to analyse the cohesion between the plans of rural tourism and sustainable development of cultural tourism in rural areas, as well as the role of tourism in accordance with sustainable development paradigm in the development of cultural awareness of the rural areas residents and tourists. The predominant method is the analysis the literature on the subject matter, which is an attempt to indicate further research areas. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
21--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Bibliografia
 • Balińska A., Sikorska-Wolak I., 2001, Agroturystyka w Dolinie Bugu i uwarunkowania jej rozwoju, Wyd. SGHW, Warszawa
 • Basińska A., 2010, Turystyka zgodna z paradygmatem rozwoju zrównoważonego a zdrowy styl życia, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej Turystyki i Zarządzania Studia Periegetica", nr 4, Dziedzictwo kulturowe. Historyczne podróżowanie i współczesne aspekty turystyki, Poznań
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań
 • Cynarski W., Słupecki J., 2011, Treści turystyki kulturowej w obszarze badań agroturystyki i turystyki wiejskiej w świetle polskiej literatury przedmiotu, "Turystyka Kulturowa", nr 10
 • Dąbrowska M., 1996, Przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pod wpływem turystyki, "Turyzm", z. 1 (6), Łódź
 • Dębniewska M., Tkaczuk M., 1997, Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa
 • Drzewiecki M., 2002, Delimitacja turystyki wiejskiej, [w:] Kształtowanie produktu turystyki wiejskiej w aspekcie społecznym i środowiskowym (materiały pokonferencyjne), Koszalińskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Sarbinowo
 • Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 • Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 • Kazimierczak M., 2008, Etyczny wymiar zrównoważenia w turystyce kulturowej ery ponowoczesnej, [w:] M. Kazimierczak (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań
 • Kazimierczak M., 2009, Turystyka zrównoważona synonimem turystyki zorientowanej etycznie, Studia Periegetica, z. 3, Poznań
 • Kazior B., 2008, Żywa interpretacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na przykładzie ekomuzeów, [w:] Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbór dobrych praktyk, Wyd. Fundacja Fundusz Partnerstwa, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
 • Każde miejsce opowiada swoją historię, czyli jak dziedzictwo wiejskie przydatne jest dzisiaj i w przyszłości, 2001, praca zbiorowa, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Program AGROLINIA 2000, Poznań
 • Komorowska K.A., 2003, Turystyka a społeczności lokalne - przykład tatrzański, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3 (13)
 • Łagowska B., Michałowski K., 2007, Wybrane elementy rozwoju turystyki wiejskiej na obszarze "Zielone Płuca Polski", [w:] Agroturystyka moda czy potrzeba, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 302
 • Majewski J., 1998, Turystyka wiejska - między rozwojem a ochroną dziedzictwa, [w:] Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską, Instytut Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Majewski J, Lane B., 2001, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań
 • Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa, s. 209
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno
 • Niezgoda A., 2012, Jakość życia mieszkańców - skutek czy przyczyna rozwoju turystyki zrównoważonej, [w:] M. Kazimierczak (red.), Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań
 • Niezgoda A., 2008, Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego, "Turyzm", nr 18/2
 • Poczta J., 2012, Walory krajoznawczo-przyrodnicze a rekreacja ruchowa w gospodarstwach turystycznych, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań
 • Radziewicz J., 2013, Turystka kulturowa realizowana na terenie obszarów wiejskich w Polsce, "Rolniczy Magazyn Elektroniczny", Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, nr 53
 • Raszka B., Woźniak A., 2008, Gospodarstwa agroturystyczne w powiecie poznańskim, [w:] S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali lokalnej i regionalnej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań
 • Sikora J., Wartecka-Ważyńska A., 2013, Wybrane uwarunkowania turystyki wiejskiej, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań
 • Sikorska-Wolak I., 2008, Turystyka wiejska jako wielowymiarowe zjawisko i jako przedmiot badań naukowych, [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa
 • Szwajcarzewski M., 2008, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce, Wyd. Internetowe "Zielone Brygady", www.zb.eco.pl
 • Wiatrak A., 2003, Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie", nr 402, Kraków
 • Woźniak M., Stec A., 2008, Środowisko przyrodnicze i kulturowe jako dobro ekonomiczne i społeczna wartość rozwoju turystyki wiejskiej na przykładzie Bieszczadów, [w:] Potencjał turystyczny w regionach, Wyd. SGGW, Warszawa
 • Zaręba D., 2006, Ekoturystyka, PWN, Warszawa
 • Zaręba D., 2008, Turystyka przyjazna dla środowiska na Zielonych Szlakach - Greenways, [w:] Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbór dobrych praktyk., Wyd. Fundacja Fundusz Partnerstwa, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
 • http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1992.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171588477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.