PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6 | 5--29
Tytuł artykułu

Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Multiculturalism of Podlasie Region and the Possibility of Its Use in Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wielokulturowość, rozumiana jako współwystępowanie wielu kultur, może znacznie zwiększyć atrakcyjność turystyczną określonego obszaru, a tym samym stać się impulsem dla wykreowania funkcji turystycznej i wypromowania obszaru dla szeroko rozumianej turystyki kulturowej. Podlasie, jako współczesny region administracyjny, jest obszarem nie tylko cennym przyrodniczo, ale także unikalnym w skali kraju ze względu na wielowiekowe ścieranie się różnych kultur. W przestrzeni województwa znaleźć można wiele miejsc świadczących o wielokulturowości, zarówno etnicznej jak i religijnej. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie niektórych z nich oraz pokazanie potencjału Podlasia dla rozwoju różnych form turystyki kulturowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Multiculturalism, understood as the coexistence of many cultures, can significantly increase the tourist attractiveness of a particular area, and thus become the impulse for the creation of the tourist function and promote the area for cultural tourism. Podlasie, as a contemporary administrative region, is not only the area of outstanding natural beauty, but also unique in the country on account of different cultures coexisting in this region for many centuries. In the Podlasie region you can find many sites that provide about multiculturalism, both ethnic and religious. The purpose of this paper is to present some of them and to show the potential of Podlasie for development of various forms of cultural tourism. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Angiel J., 2012, Na geograficznych ścieżkach życia, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa
 • Barwiński M., 2004, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Darmochwał T., 2003, Północne Podlasie i Wschodnie Mazowsze, Agencja "TD" - Wyd. Turystyczne, Warszawa.
 • Durydiwka M., 2011, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej - na przykładzie gmin bieszczadzkich, Prace Geograficzne, 125, 37-61.
 • Fish S., 1997, Boutique Multiculturalism or Why Liberale Are Incapable of Thinking about Hale Speech, Critical Inquiry, 23, 2, www.jstor.org/stable/1343988 (15.04.2013), 378-395.
 • Flodrowski T., 2010, Waranasi, Mediaprofit, Warszawa.
 • Gloger Z., 1903, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków.
 • Gołka M., 1997, Oblicza wielokulturowości, (w:) Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa, Warszawa, 53-63.
 • Jarnecki M., 2011, Wielokulturowość jako atut i atrakcja turystyczna, Turystyka Kulturowa, 10/2011, www.turystykakulturowa.org (14.042013), 4-24.
 • Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością, (w:) Kowalczyk A. (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Wydział geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 9-57.
 • Kowalczyk A., 2010, Wprowadzenie, [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 9-19.
 • Kowalczyk A., 2012, Zasoby kulturowe i walory kulturowe - próba ustalenia znaczenia tych pojęć, [w:] Włodarczyk B., Krakowiak B. (red.), Kultura i turystyka - wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, ss. 17-33.
 • Kowalczyk A., 2013, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania), Turystyka kulturowa, nr 5/2013 (maj 2013), ss. 35-57.
 • Kresa M., 2010, Podlasie, (w:) Karaś H. (red.), Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=mapa-serwisu&l2=&l3=podlasie, 2.05.2013.
 • Kruczek Z., 2011, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.
 • Kutela K.A., 2009, Możliwości rozwoju turystyki na Ziemi Sejneńskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa (maszynopis pracy magisterskiej).
 • Miszkiel J., 2012, Zasoby kulturowe Ziemi Sejneńskiej i ich wykorzystanie w promocji turystycznej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa (maszynopis pracy licencjackiej).
 • Największe atrakcje turystyczne w województwie podlaskim, 2010, Białystok, www.wrotapodlasia.pl, 27.04.2013.
 • Nasiadka M., 2010, Podlaski Przełom Bugu. Przewodnik nie tylko dla turystów., Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów.
 • Owsiakowska S., 2010, Wielokulturowość a promocja turystyczna miejsca, (w:) Puchnarewicz E. (red.), Wielokulturowość w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, 33-45.
 • Paleczny T., 2002, Meandry wielokulturowości: Oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych - USA i Brazylia, Państwo i Społeczeństwo, 2, www.isr.wsmip.uj.edu.pl/publikacje (25.04.2013).
 • Plit F., 2008, Województwo podlaskie - region pogranicza, (w:) Świątek D., Bednarek M., Siłka P., Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - Geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, 7-14.
 • Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 roku, 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Przecławski K., 1994, Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Przecławski K., 2009, Kultura i sztuka a turystyka, [w:] Krasny P., Ziarkowski D. (red.), Sztuka I podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Wyd. PROKSENIA, Kraków, 21-25.
 • Puchnarewicz E., 2010, Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku, (w:) Puchnarewicz E. (red.), Wielokulturowość w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, 15-31.
 • Raport statystyczny ruchu turystycznego, 2012, Urząd Marszałkowski Wojewódzywa Podlaskiego, Bialystok.
 • Rąkowski G., 2010, Przyrodnicze i kulturowe walory Puszczy Białowiejskiej, Ochrona Środowiska I Zasobów Naturalnych, nr 42 (2010), Warszawa.
 • Roszkowski W., 2007, Tykocin - miasteczko bajeczka, Instytut Wydawniczy Kreator, Białystok.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, 2011, Urząd marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 • Suwalszczyzna i Podlasie, 2006, Wyd. Pascal, Bielsko-Biała.
 • Śliz A., Szczepański M.S., 2011, Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival Caravan czy wielokulturowe Street Party?, Studia Socjologiczne, 4(203), 7-25.
 • Wyrobisz A., 1981, Podlasie w Polsce przedrozbiorowej, (w:) Wyrobisz A. (red.), Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI-XVIII wieku, Prace Instytutu Historycznego UW, Warszawa, 173-210.
 • Zaborowska J. (red.), 2006, Indie, Mediaprofit, Warszawa.
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3995791/wielokulturowosc. html, (6.04.2013)
 • http://gosc.pl/doc/987813.Suprasl-Monastyr-i-muzeum-ikon-nagrodzone, (4.05.2013).
 • http://narew.home.pl/portal/content/view/75/63 (21.04.2013)
 • http://wspolnepodlasie.wordpress.com/category/zydzi-na-podlasiu (29.04.2013)
 • http://www.goisrael.pl, (1.05.2013)
 • http://www.muzeum.bialystok.pl/suprasl/, (27.04.2013)
 • http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/3796,suprasl-podlaska-ziemia-obiecana.html, 20.04.2013
 • http://www.poranny.pl/ apps/pbcs.dll/article?AID=/20130313/REGION08/130309673, (4.05.2013)
 • http://www.poranny.pl/ apps/pbcs.dll/article?AID=/20130313/REGION08/130309673, 4.05.2013
 • http://www.tomontheroof.com/blog/jerozolima/, (28.04.2013)
 • http://www.wierszalin.pl/index.php?stronaOTeatrze, 4.05.2013.
 • www.szlaktatarski.pl/tatarzy-na-podlasiu (29.04.2013)
 • www.wrota.podkarpackie.pl/turystyka/atrakcje/bieszczady/bieszczady (18.06.2010)
 • www.wrotapodlasia.pl/pl/region/historia (27.04.2013)
 • www.wrotapodlasia.pl/pl/region/historia/spotkania+z+przeszłością (29.04.2013)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171588705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.