PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 8 | 24--37
Tytuł artykułu

Dźwięk jako element produktu turystycznego na wybranych przykładach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sound as a Constant Element of a Tourism Product on the Basis of Chosen Examples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dźwięk powiązany z przestrzenią i czasem towarzyszy człowiekowi od zawsze. Odgłosy natury i cywilizacji, które towarzyszą codziennym obowiązkom, oraz muzyka, która może mieć moc łagodzenia obyczajów - to wrażenia słuchowe tak mocno związane z naszym życiem, iż przestają być zauważalne. Dźwięk kształtuje otoczenie, środowisko, a także nas samych. Turystyka trwale związana jest z dźwiękiem. Istnieje wiele rodzajów turystyki, która opiera się na dźwięku. Turystyka festiwalowa, religijna, obserwacja ptaków czy podróże po całym świecie w celu poznawania innych kultur, folkloru - to elementy, które kreuje, a także inspiruje, jako efekt wtórny dźwięk. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród respondentów o wykształceniu muzycznym oraz wśród przyszłych touroperatorów. Podstawowym celem badań była próba ustalenia, czym dla ankietowanych jest dźwięk w aktywności turystycznej, a także jak kojarzony jest z turystyką oraz z produktem turystycznym. Realizacja badań pozwoliła na określenie dwóch perspektyw odniesienia - muzycznej oraz turystycznej. Owe badania były swoistą konfrontacją osób pojmujących dźwięk w turystyce w sposób stricte muzykologiczny z respondentami nastawionymi przede wszystkim na turystykę i rekreację. (abstrakt oryginalny)
EN
Sound connected with space and time has been accompanying a man since the beginning of mankind. Noises of nature and civilization which accompany our daily activities, and music which is said to have the power of making people more benevolent towards each other - are auditory impressions so strongly connected with our lives that they have become imperceptible. Sound shapes our surroundings and environment, and also ourselves. Tourism has been abidingly connected with sound. There are many types of tourism which are based on sound. Festival tourism, religious tourism, bird watching or traveling around the world in order to become familiar with different cultures and folklore - are all the elements which are created and also inspired by sound as secondary effect. Tourism product and sound are the elements which are very close to each other due to the fact that they create one inextricable symbiosis providing us with recreation, strength recovery, as well as aesthetic experiences. This paper presents the results of study conducted among the respondents with music education and prospective tour operators. The main objective of the research was the attempt to determine what sound in tourism activity is for the respondents, and how it is associated with tourism and with tourism product. Completion of the study made it possible to determine two reference perspectives - music and tourist. This research is also a specific confrontation of individuals understanding sound in tourism in a stricte musicological way, with the respondents who are primarily oriented towards tourism and recreation. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Strefa Kultywator, Poznań
Bibliografia
 • Bernat S., 2008, Kierunki kształtowania krajobrazów dźwiękowych, [w:] "Dźwięk w krajobrazie, jako przedmiot badań interdyscyplinarnych", Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 11, PTG, Lublin, ss. 100-121
 • Bernat S., 2008, Słowo wstępne, [w:] "Dźwięk w krajobrazie, jako przedmiot badań interdyscyplinarnych", Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 11, PTG, Lublin, ss. 7-8
 • Bernart S., 2011, Krajobraz dźwiękowy jutra, [w:] "Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych", Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 15, PTG, Sosnowiec, ss. 193-205
 • Biblia Tysiąclecia, 2002, I Księga Samuela 16, 14-22. Stary Testament, wyd. Pallottinum, Poznań
 • Drobner M., 1973, Akustyka muzyczna, wyd. PWM, Kraków
 • Dz. U. Nr 62, poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (z późniejszymi zmianami)
 • Gwizdalanka D., 1987, Rewaloryzacja homo musicus, [w:] "Ruch Muzyczny", nr 24, ss. 7-21
 • Jorasz U., 2010, Słuchając, czyli kontredans akustyki ze sztuką, wyd. nauk. UAM, Poznań
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa
 • Kill J., Podciborski T., 2008, Wpływ hałasu lotniczego na sposób zagospodarowania przestrzeni, [w:] "Dźwięk w krajobrazie, jako przedmiot badań interdyscyplinarnych", Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 11, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, PTG, Lublin, ss. 225-230
 • Kołacki R., 2011, Prezentacja multimedialnego projektu Tonopolis [w:] "Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych", Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 15, PTG, Sosnowiec, ss. 1-7
 • Kruszewicz A.G., 2005, Ptaki Polski, t. I, Multico, Warszawa
 • Lecourt E., 2008, Muzykoterapia, czyli jak wykorzystać siłę dźwięków, wyd. Videograf II, Katowice
 • Matykowski Z., 1992, Zbieranie i tworzenie informacji w badaniach społeczno-geograficznych: problemy i trudności, [w]: "Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski", Seria Geografia nr 55, wyd. UAM, Poznań, ss. 149-161
 • Matykowski R., Figisiak E., 2008, Społeczne i przestrzenne aspekty oddziaływania festiwalu muzyki rockowej w Jarocinie, [w:] "Dźwięk w krajobrazie, jako przedmiot badań interdyscyplinarnych", Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, PTG, Lublin, ss. 275-284
 • Michels U., 2002, Atlas muzyki, t. I, wyd. Pruszyński i S-ka, Warszawa
 • Rogowski M., 2008, Próba określenia kryteriów do mapy krajobrazów dźwiękowych szlaku turystycznego, [w:] "Dźwięk w krajobrazie, jako przedmiot badań interdyscyplinarnych", Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 11, PTG, Lublin, ss. 62-65
 • Zwoliński A., 2004, Dźwięk w relacjach społecznych, wyd. WAM, Kraków
 • www.konkurs.chopin.pl/pl, dostęp z dn. 17.04.2012
 • www.mfiles.pl/pl/index.php/Turystyka_religijna, dostęp z dn. 16.04.2012
 • www.birdsafari.com/Polish_BirdSafari.pdf, dostęp z dn. 12.04.2012
 • www.birdwatching.pl/, dostęp z dn. 12.04.2012
 • www.cowtoruniu.pl/, dostęp z dn. 16.04.2012
 • www.ethnoport.pl/, dostęp z dn. 17.04.2012
 • www.lednica2000.pl/, dostęp z dn. 17.04.2012
 • www.malta-festival.pl/, dostęp z dn. 17.04.2012
 • www.montreuxjazz.com/, dostęp z dn. 17.04.2012
 • www.snowboardowe.pl/artykul/freeride-36/, dostęp z dn. 18.04.2012
 • www-tatry.pl/turystyka-festiwalowa.html, dostęp z dn. 17.04.2012
 • www.tonopolis.pl/, dostęp z dn. 16.04.2012
 • www.wosp.org.pl/woodstock, dostęp z dn. 17.04.2012
 • www.krajobraz2007.republika.pl/, dostęp z dn. 11.03.2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171589029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.