PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | z. 4 | 405--417
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty geotechniczne posadawiania obiektów powierzchniowych na terenach objętych eksploatacją złóż węgla kamiennego

Warianty tytułu
Selected Geotechnical-Mining Building Problems in the Areas Affected by Energetic Coal Mining
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na obszarach, gdzie nie ma eksploatacji górniczej zwykle warunki geotechniczne, w tym hydrogeologiczne, są wystarczające do oceny przydatności terenu do zabudowy. Wszędzie natomiast tam, gdzie istnieje bądź istniała intensywna eksploatacja górnicza, jak w przypadku pokładów węgla kamiennego, dla potrzeb projektowania nowych i ochrony istniejących obiektów budowlanych, muszą zostać sprecyzowane warunki geotechniczno-górnicze. Warunki te powinny zawierać opis najbardziej niekorzystnych sytuacji i oddzialywań, jakim może podlegać obiekt z uwagi na dokonaną bądź projektowaną eksploatację górniczą oraz panujące warunki gruntowo- wodne z uwzględnieniem analiz geotechnicznych.W referacie zagadnienie to omówione zostało na przykładzie rozpoznania geotechnicznego oraz górniczego dla nowo powstającej inwestycji budowlanej przy ulicy Ligockiej w Katowicach. W referacie wykazano również, że pomimo prowadzenia na terenie rozpatrywanej inwestycji intensywnej działalności górniczej, bezpośrednią przyczyną determinującą ostateczny charakter inwestycji budowalnej może być związana z obecnością słabonośnych i ściśliwych gruntów. (abstrakt oryginalny)
EN
In areas where there is no mining operation, the understanding of geotechnical conditions - including hydrogeological - is usually insufficient to assess the suitability of land for development. Geotechnical analyses could be conducted to assess the state of the ground for a planned investment. The type of research, and its extent, depends on the agreement among the investor, constructor, and geotechnics. Wherever there is, or was, intensive mining operations, in order to design new and preserve existing buildings, geological (geotechnical) and mining conditions must be specified. These conditions should include a description of the most adverse situations and interactions, which may be due to the object made or proposedmining exploitation and the prevailing conditions of soil and water. This issue is considered in the article using the example of geotechnical and mining factors affecting a construction project on Ligocka Street in Katowice. It has been shown, among other things, that in spite of the present investment's intensive mining activity, the direct cause of any adverse changes in the subsurface, determining the final shape and nature of the investments' construction, may be connected to the presence of compressible and anthropogenic soils.(original abstract)(original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
405--417
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • EN ISO 22476-1: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test, 2013.
 •   EN ISO 22476-12: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 12: Mechanical cone penetration test (CPTM), 2009.
 •   Hotloś, H. I Mielcarzewicz, E. 2011. Warunki i ocena niezawodności działania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach górniczych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 •   Informacja KWK "Wujek" dotycząca warunków górniczo-geologicznych dla inwestycji przy ul. Ligockiej w Katowicach L.dz.TMG-MGM-13 5225/114/489/13.
 •  Kawulok, M. 2009. Górnicze i geotechniczne problemy budownictwa na terenach górniczych. Wisła, praca niepublikowana.
 •   Kwiatek, J. (red.) 2005. Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi. Katowice: Wydawnictwo GIG.
 •   Nizicki i in. 2004 - Nizicki, R., Pasze, D. I Borówka, B. 2004. Morfologia powierzchni stropu Karbonu w OG KWK "Śląsk" i OG KWK "Wujek". Mat. XXVII Symp. Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Kraków: Wyd. AGH.
 •   PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych obciążeń jednostkowych.
 •   PN-81-B-03020, Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
 •   PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis.
 •   PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania.
 •   Strona internetowa http://www.grss.gig.eu/pl/a43/opis/ [dostęp: 15.08.2014].
 •   Wiłun, Z. 2003. Zarys geotechniki. Warszawa: WKŁ, wydanie 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171589065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.