PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 9 | 30--46
Tytuł artykułu

Poszukiwanie tożsamości społeczno-kulturowej w wielokulturowym środowisku regionu turystycznego na przykładzie Andaluzji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Searching for the Sociocultural Identity in Multicultural Environment of the Tourist Region Based on the Example of Andalusia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne procesy globalizacyjne prowadzą do zwiększenia kontaktów międzykulturowych zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym. Może to zaburzać tożsamość społeczno-kulturową regionów turystycznych. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy możliwe jest odnalezienie spójności i autentyczności w wielokulturowym środowisku. Na miejsce badań wybrano Andaluzję - popularne miejsce wypoczynku, a przy tym cel imigracji wielu m.in. Marokańczyków oraz Brytyjczyków. Metodami zastosowanymi do osiągnięcia wyznaczonego celu były: analiza treści, obserwacja uczestnicząca oraz sondaż diagnostyczny (przy pomocy kwestionariusza ankiety). Analiza treści polegała na przeglądzie literatury socjologicznej dotyczącej wielokulturowości, przewodników turystycznych oraz artykułów dotyczących migracji w Andaluzji. Obserwacje uczestniczące zastosowano podczas pobytów w Hiszpanii, Maroku i Wielkiej Brytanii. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 30 turystów, uważających siebie za alternatywnych-kulturowych. Wszyscy z nich mieli w swoim doświadczeniu podróże na południe Hiszpanii oraz kontakty z miejscową ludnością. W wyniku analizy stwierdzono, że mniejszości etniczne negatywnie wpływają na autentyczność kulturową danego miejsca. Badani turyści stwierdzili również, że kultura marokańska jest bardziej spójna od brytyjskiej z krajobrazem społecznokulturowym Andaluzji, mimo tego jest dość negatywnie postrzegana. Ponadto większość programów rządowych dotyczących integracji i współpracy międzykulturowej dotyczy jedynie imigrantów z Maroka. Pomija się natomiast zupełnie (podobnie jak w literaturze specjalistycznej) aspekty imigracji brytyjskiej w Hiszpanii, a jest ona również bardzo liczna. Wpływ na taką sytuację ma oczywiście czynnik ekonomiczny. Na współczesne problemy wielokulturowości historia znalazła jak dotąd trzy rozwiązania: asymilację, "tygiel kulturowy" oraz model pluralizmu kulturowego. Aby jednak osiągnąć sprawnie funkcjonującą społeczność wielokulturową należy prowadzić dialog, wykazywać tolerancję oraz otwartość wobec Innych. Można się tego nauczyć poprzez wdrażanie założeń edukacji międzykulturowej. Autorki artykułu zdają sobie sprawę, że tego typu badania socjologiczne powinny być przeprowadzane na większą skalę, dlatego rozważania podjęte w niniejszym artykule traktują jako nakreślenie głównych problemów, z którymi mierzy się współczesna turystyka w stosunku do tożsamości społeczno-kulturowej wieloetnicznych regionów turystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The present-day globalisation leads to the quantification, as well as the quality of the cross-cultural communication increase, which may disturb the sociocultural identity of the tourist areas. The aim of this article is to study the possibility if the authenticity and cohesion can be found in the multicultural environment. Andalusia, chosen as a place of the research, is a popular holiday destination and also the immigration point of many Moroccans, Britans, and others. The study tools were: content analysis, participating observation and diagnostic poll (with the questionnairies back-up). The content analysis consisted in the review of the sociological literature concerning multiculturalism, guidebooks and the articles about migration in Andalusia. Participating observation had a place during the visits in Spain, Morocco and Great Britain. The questionnaries were held among thirty people who consider themselves as alternative-cultural tourists and who experienced travelling to the south of Spain and communicated with the locals. The analysis demonstrated that the ethnic minorities negatively affect the cultural authenticity of the patricular place. The tourists also claimed that even if moroccan culture is more coherent to the sociocultural landscape of Andalusia than the british culture, it is still considered negatively. Moreover, the majority of the governmental integration and intercultural partnership programme apply only for immigrants from Morocco. Even if numerous, the aspects of the british immigrants in Spain are completely omited (similarly as in specialized literature). Such situation is, of course, influenced by economy. As far as the present multicultural problems are concerned, there has been three kinds of solution as yet: assimilaton, melting-pot, and the model of cultural pluralism. However, to attain an efficiently functioning multicultural society, there must exist a dialog, tolerance and the openness for Others. It can be learned by introducting the multicultural education. The authors of this article are awared that this type of research should be carried out for a larger scale, therefore the included results and conclusions are treated as an outline of the main issues of the sociocultural identity of multiethnical tourist areas, the contemporary tourism struggles with. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
30--46
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Bibliografia
 • Alejziak W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków.
 • Borowiak A., Szarota P., 2004, Tolerancja i wielokulturowość, Wydawnictwo Akademica, Warszawa.
 • Buryan P., 2012, Region Andaluzji w różnych formach turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa" nr 5/2012, ss. 38-55.
 • Capel H., br. roku wyd., Inmigrantes extranjeros en Espańa; www.cervantesvirtual.com - biblioteca virtual, data dostępu: 20.07.2013.
 • Carella M., br. roku wyd., Los inmigrantes marroquies en Andalucia y las politicas de cooperacion hispano-marroquies; www.cervantesvirtual.com - biblioteca virtual, data dostępu: 20.07.2013.
 • Golka M., 1997, Oblicza wielokulturowości, [w:] M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Giddens A., 2004, Socjologia, PWN, Warszawa.
 • Habel H., br. roku wyd., El derecho de la movilidad y los conflictos de la adaptacion; www.cervantesvirtual.com - biblioteca virtual, data dostępu: 20.07.2013.
 • Hill R., 2004, My Europejczycy, Wydawnictwo Santorski, Warszawa.
 • Lewandowski M., 2009, Czy Brytyjczycy skolonizują Hiszpanię?, www.wiadomosci24.pl, data dostępu: 20.07.2013.
 • Lipiec J., 2007, Episteme wędrowania, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań.
 • Liśkiewicz D., 2007, Turystyka XX wieku jako jedna z form dialogu międzykulturowego, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań.
 • Lopez de Lera D., br. roku wyd., La inmigracion en Espańa al final del siglo XX. Los que vienen a trabajar y los que vienen a descansar; www.cervantesvirtual.com - biblioteca virtual, data dostępu: 20.07.2013.
 • Malchrowicz E., 2009, Półwysep Iberyjski - raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa" nr 9/2009, ss. 4-26.
 • Mamzer H., 2002, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2002.
 • Mikułowski Pomorski J., 2003, Komunikacja międzykulturowa, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Pająk B., br. roku wyd., Hiszpania - prawa człowieka a praktyka; www.hiszpania-online.com, data dostępu: 20.07.2013.
 • Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Stasiński M., 2009, Hiszpania wyprasza imigrantów; www.wyborcza.pl, data dostępu: 20.07.2013.
 • Sztompka P., 2002, Socjologia, analiza społeczeństwa, Wyd. ZNAK, Kraków.
 • Wadowski D., 2007, Tożsamość w procesie zmiany, [w:] L. Zieliński, M. Chamot (red.), Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
 • Wiza A., 2007, Backpacker - turysta czy podróżujący? Turystyka współczesnej młodzieży - trendy międzynarodowe, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań.
 • Zaborowska J., 2005, Hiszpania - podróże marzeń, Mediaprofit, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171589083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.