PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 37 | 229
Tytuł artykułu

Kredyt studencki typu ICL jako sposób współfinansowania studiów wyższych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym przedmiotem rozważań w monografii jest finansowanie studiów wyższych, stąd też nie obejmują one problematyki finansowania całego sektora szkolnictwa wyższego, zwłaszcza badań naukowych. Zakres czasowy prowadzonych w ninejszym opracowaniu międzynarodowych analiz porównawczych ze względu na dostępność danych obejmuje okres od początku XXI w. do 2014 r. W studiach przypadków analizy obejmują okres od wprowadzenia ICL w poszczególnych krajach do 2014 r. Natomiast analizy poświęcone finansowaniu studiów wyższych w Polsce obejmują okres do transformacji ustrojowej do roku akademickiego 2017/2018. Wyjątek stanowią prognozy, które obejmują okres do 2035 r.(fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
229
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uni
Bibliografia
 • 2005. evi CXXXIX. torveny a felsőoktatásról, http://rsl.szif.hu/~pmark/ftv_20051129.pdf (dostęp: 21.08.2015).
 • 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerril es a Diakhitel Kozpontról, http://actuary.hu/weblap2/wp-content/uploads/86-2006._IV._12._Korm._rendelet_a_ hallgatoi_hitelrendszerrol_es_a_Diakhitel_Kozpontrol.pdf (dostęp: 21.08.2015).
 • 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrol es a Diakhitel Kozpontról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módositasaról, http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138807.380079 (dostęp: 21.08.2015).
 • 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrol, http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.KOR (dostęp: 21.08.2015).
 • About the National Committee of Inquiry into Higher Education, https://bei.leeds.ac.uk/ Partners/NCIHE/ (dostęp: 21.08.2015).
 • Acemoglu D., Robinson J. A., Dlaczego narody przegrywają, Zysk i S-ka, Warszawa 2014.
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Altbach P.G., Reisberg L., Rumbley L.E., Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution, report prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, UNESCO, Paris.
 • Archibald R.B., Feldman D.H., Explaining Increases in Higher Education Costs, "The Journal of Higher Education" 2008, vol. 79(3), s. 268-295.
 • Asplund R., Adbelkarim O.B., Skalli A., An Equity Perspective on Access to, Enrolment in and Finance of Tertiary Education, "Education Economics" 2008, vol. 16(3), s. 261-274.
 • Barr N., Higher Education Funding, "Oxford Review of Economic Policy" 2004, vol. 20(2), s. 264-283.
 • Barr N., Higher Education in Australia and Britain: What Lessons?, "Australian Eco-nomic Review" 1998, vol. 31(2), s. 179-188.
 • Barr N., The Higher Education White Paper: The Good, the Bad, the Unspeakable - and the Next White Paper, "Social Policy & Administration" 2012, vol. 46(5), s. 483-508.
 • Barr N., Crawford I., Financing Higher Education: Answers from the UK, Routledge, London-New York 2005.
 • Baumol W.J., Bowen W.G., Performing Arts: The Economic Dilemma, MIT Press, Cambridge 1966.
 • Becker G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, University of Chicago Press, Chicago 1993.
 • Berlinger E., An Efficient Student Loan System: Case Study of Hungary, "Higher Education in Europe" 2009, vol. 34(2), s. 257-267.
 • Bevc M., Ursić S., Relations between Funding, Equity, and Efficiency of Higher Education, "Education Economics" 2008, vol. 16(3), s. 229-244.
 • Blanden J., Machin S., Cross-generation Correlations of Union Status for Young People in Britain, "British Journal of Industrial Relations" 2003, vol. 41(3), s. 391-415.
 • Borek R., Wimbersky M., Political Economics of Higher Education Finance, "Oxford Economic Papers" 2014, vol. 66(1), s. 115-139.
 • Bowen H.R., The Costs of Higher Education: How Much Do Colleges and Universities Spend per Student and How Much Should They Spend, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1980.
 • Brain Drain in Higher Education: The Case of the Southern European Countries and Ireland, red. C. Giousmpasoglou, V. Paliktzoglou, E. Marinakou, Nova Science Publishers, New York 2017.
 • Brehm J., Rahn W., Individual-level Evidence for the Causes and Consequences of Social Capital, "American Journal of Political Science" 1997, vol. 41(3), s. 999-1023.
 • Browne J., Securing a Sustainable Future for Higher Education: An Independent Review of Higher Education Funding and Student Finance, UK Government, Lon-don 2010, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31999/10-1208-securing-sustainable-higher-education-browne-report.pdf (dostęp: 21.08.2015).
 • Buchanan J.M., The Demand and Supply of Public Goods, Rand-McNally, Chicago 1968.
 • Bynner J., Dolton R, Feinstein L., Makepeace G., Malmberg L., Woods L., Revisiting the Benefits of Higher Education, The Bedford Group for Lifecourse and Statistical Studies, Institute of Education, London 2003.
 • Changing Landscapes: Future Scenarios for Variable Tuition Fees, Universities UK, London 2009, http://www.universitiesuk.ac.uk/highereducation/Documents/2009/ ChangingLandscapes.pdf (dostęp: 21.08.2015).
 • Chapman B., Government Managing Risk: Income Contingent Loans for Social and Economic Progress, Routledge, London 2006.
 • Chevalier A., Lanot G., The Relative Effect of Family Characteristics and Financial Situation on Educational Achievement, "Education Economics" 2002, vol. 10(2), s. 165-181.
 • Cigno A., Luporini A., Scholarships or Student Loans? Subsidizing Higher Education in the Presence of Moral Hazard, "Journal of Public Economic Theory" 2009, vol. 11(1), s. 55-87.
 • Clotfelter C.T., Ehrenberg R.G., Getz M" Siegfried J.J., Economic Challenges in Higher Education, University of Chicago Press, Chicago 1991.
 • Coates D., Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches, Palgrave Macmillan, New York 2000.
 • Domański H., Selekcja pochodzeniowa do szkoły średniej i na studiach, "Studia Socjologiczne" 2004, nr 2, s. 65-93.
 • Dearing R., Report of the National Committee of Inquiry into Higher Education, Stationery Office Books, London 1997.
 • Debande O., A Review of Instruments for Student Loans in Tertiary Education, "Euro-pean Journal of Education" 2004, vol. 39(2), s. 161-190.
 • De Fraja G., Education Policies: Equity, Efficiency and Voting Equilibrium, "Economic Journal" 2001, vol. 111(471), s. C104-C119.
 • Del Rey E., Racionero M., Choosing the Type of Income-contingent Loan: Risk-sharing versus Risk-pooling, CEPR Discussion Papers, nr 671, Centre for Economic Policy Research, Research School of Economics, Australian National University, Washington, DC 2012.
 • Del Rey E., Racionero M., Financing Schemes for Higher Education, "European Journal of Political Economy" 2010, vol. 26(1), s. 104-113.
 • Długosz P., Nierówności edukacyjne jako problem społeczny w społeczeństwach postransformacyjnych, "Zeszyty Pracy Socjalnej" 2017, vol. 22(2), s. 143-156.
 • Dur R., Teulings C., van Rens T., Should Higher Education Subsidies Depend on Parental Income?, "Oxford Review of Economic Policy" 2004, vol. 20(2), s. 284-297.
 • Education Act 2011, UK Parliament, c 21, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/21/ pdfs/ukpga_20110021_en.pdf (dostęp: 21.08.2015).
 • Education and Skills - Sixth Report, Education and Skills Committee, House of Com-mon, London 2002, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/ cmeduski/445/44502.htm (dostęp: 14.08.2015).
 • Education at a Glance, roczniki 2000-2014, OECD, Paris 2000-2014.
 • Erasmus-1- Master Loan Scheme: Opening up Access to More Affordable Lending for Cross-border Studies, http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/l-4-l-student-loan-info-0403_en.pdf (dostęp: 4.09.2015).
 • Feasibility Study on Student Lending. Final Report, European Commission Directo-rate-General for Education and Culture, LSE Enterprise, London 2010, http://www.lse.ac.uk/businessAndConsultancy/LSEConsulting/pdf/EuropeanStudentLending.pdf (dostęp: 21.08.2015).
 • Feinstein L., Duckworth K., Sabates R., Education and the Family: Passing Success across the Generations, Routledge, London 2008.
 • Feldstein M., College Scholarship Rules and Private Savings, "American Economic Review" 1995, vol. 85(3), s. 552-566.
 • The Finance of Higher Education: Theory, Research, Policy & Practice, red. M.B. Paulsen, J.C. Smart, Algora Publishing, New York 2001.
 • The Financial Situation, Awareness and Preferences of Higher Education Students, Diakhitel Kozpont, Budapest 2014.
 • Finland Funding Cuts a 'Catastrophe' for Research, https://www.timeshighereducation.com/news/finland-funding-cuts-catastrophe-research (dostęp: 27.07.2018).
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, OnePress, Gliwice 2008.
 • Friedman M., The Role of Government in Education (w:) Economics and the Public Interest, red. R.A. Solo, Rutgers University Press, Chicago 1955.
 • Friedman M., Friedman R" Tyrania status quo, Panta, Sosnowiec 1997.
 • Friedman M., Kuznets S" Income from Individual Professional Practice, National Bureau for Economic Research, New York 1945.
 • Garcia-Penalosa C., Wälde K., Efficiency and Equity Effects of Subsidies to Higher Education, "Oxford Economic Papers" 2000, vol. 52(4), s. 702-722.
 • Glennerster H., United Kingdom Education 1997-2001, "Oxford Review of Economic Policy" 2002, vol. 18(2), s. 120-136.
 • Glennerster H., Merrett S" Wilson G" A Graduate Tax, "Higher Education Review" 1968, vol. 1(1), s. 26-38.
 • Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation, red. S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent, Cornell University, INSEAD, WIPO, Ithaca- Fontalnebleu-Geneva.
 • Grabińska B., Ewolucja systemu finansowania szkolnictwa wyższego w Australii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2007, nr 754, s. 5-16.
 • Hanushek E., Educational Production Functions (w.) Economics of Education - Research and Studies, red. G. Psacharopoulos, Pergamon Press, Oxford 1987.
 • Harding A., Financing Higher Education: An Assessment of Income-contingent Loan Options and Repayment Patterns over the Lifecycle, "Education Economics" 1995, vol. 3(2), s. 173-203.
 • Higher Education Act 2004, UK Parliament, c 8, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/ 2004/8/pdfs/ukpga_20040008_en.pdf (dostęp: 21.08.2015).
 • Higher Education Bill - Second Reading - Increase in University Tuition Fees - 27 Jan 2004 at 18:38, http://www.publicwhip.org.uk/division.php?date=2004-01- 27&number=38 (dostęp: 21.08.2015).
 • Higher Education Governance in Europe: Policies, Structures, Funding, and Academic Staff, Eurydice Report, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2008.
 • Higher Education in Hungary: Heading for the Third Millennium, NEFMI, Ministry of Education of the Republic of Hungary, Budapest 2012 http://www.nefmi.gov.hu/letolt/ english/highereducation2_l.pdf (dostęp: 21.08.2015).
 • Higher Education: Students at the Heart of the System, BIS, London 2011, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31384/ll-944-high- er-education-students-at-heart-of-system.pdf (dostęp: 21.08.2015).
 • Hirsch F., The Social Limits to Growth, Routledge & Kegan Paul, London 1976.
 • Holmes C., Has the Expansion of Higher Education Led to Greater Economic Growth?, "National Institute Economic Review" 2013, vol. 224(1), s. R29-R47.
 • Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Income Contingent Loans: Theory, Practice and Prospects, red. B. Chapman, T. Higgins, J.E. Stiglitz, Palgrave Macmillan, London 2014.
 • Ismail R., Myles G.D., The Graduate Tax When Education Signals Ability, The Royal Economic 2011 Conference, 18-20 April 2011, Royal Holloway, University of London 2011.
 • Jacobs B., van Wijnbergen S.J.G., Capital-market Failure, Adverse Selection, and Equity Financing of Higher Education, "Public Finance Analysis" 2007, vol. 63(1), s. 1-32.
 • Jahani N., Molaie B., Comparative Study of Higher Education Influence on Economic Growth ofG8 and OPEC Countries, 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development 2013.
 • Jimenez E., Lockheed M.E., Paqueo V., The Relative Efficiency of Private and Public Schools in Developing Countries, "World Bank Research Observer" 1991, vol. 6(2), s. 205-218.
 • Johnstone D.B., The Applicability of Income Contingent Loans in Developing and Transitional Countries, "Journal of Educational Planning and Administration" 2004, vol. 18(2), s. 159-174.
 • Johnstone D.B., Conventional Fixed-schedule versus Income Contingent Repayment Obligations: Is There a Best Loan Scheme?, "Higher Education in Europe" 2009, vol. 34(2), s. 189-199.
 • Johnstone D.B., Marcucci P.N., Financing Higher Education Worldwide, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2010.
 • Jongbloed B., Koelman J., Vossensteyn H., Cost per Student and Cost per Graduate - Comparing Germany, Great Britain and the Netherlands, Center for Higher Education Policy Studies, Enschede 1994.
 • Kacprzak I., Uczelnie na minusie, http://www.rp.pl/artykul/1043300.html (dostęp: 10.09.2015) .
 • Keller J., O korzyściach z wykształcenia, http://nowyobywatel.pl/2015/08/03/o-korzy- sciach-z-wykształcenia/ (dostęp: 9.09.2015).
 • Kędzierski M., Polityka edukacyjna prowadzona przez UNESCO jako globalne dobro publiczne, "Horyzonty Polityki" 2017, vol. 8(24), s. 53-78.
 • Kędzierski M., Polityka w zakresie szkolnictwa zawodowego wobec globalnych wyzwań stojących przed rynkiem pracy, "International Entrepreneurship" 2018, vol. 4(1), s. 39-48.
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 lutego 1976 r., Dz.U., nr 7, poz. 36.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483.
 • Kornai J., The Socialist System: The Political Economy of Communism, Princeton University Press, Princetown 1992.
 • Kwiek M., De-privatization in Higher Education: A Conceptual Approach, "Higher Education" 2017, vol. 74(2), s. 259-281.
 • Kwiek M., Transformacje uniwersytetu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Ladine B.,'70s Debt Program Finally Ending, http://yaledailynews.com/blog/2001/03/27/70s-debt-program-finally-ending/ (dostęp: 12.08.2015).
 • Loans for Vocational Education and Training in Europe, CEDEFOP, Research Paper, nr 20, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.
 • Lucas R.E. Jr., On the Mechanism of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, vol. 22, s. 3-42.
 • Marginson S., The Public!Private Divide in Higher Education: A Global Revision, "Higher Education" 2007, vol. 53(3), s. 307-333.
 • Mayer S.E., The Influence of Parental Income on Children's Outcomes, Knowledge Management Group, Ministry of Social Development, Wellington 2002.
 • McGettigan A., False Accounting? Why the Government's Higher Education Reforms Don't Add up, Intergenerational Foundation, London 2012, http://www.if.org.uk/wp-content/uploads/2012/05/False-Accounting_-Why-Higher-Education-Re- forms-dont-add-up.pdf (dostęp: 21.08.2015).
 • McMahon W., Education and Development: Measuring the Social Benefits, Oxford University Press, New York 1999.
 • Miłosz H., Stefaniak J., Oddzielny algorytm, "Forum Akademickie" 2006, nr 9.
 • Murray J., The Wider Social Benefits of Higher Education: What Do We Know about Them?, "Australian Journal of Education" 2009, vol. 53(3), s. 230-244.
 • Nagy az elteres a tandijak es az osztondijak, http://eduline.hu/felsooktatas/2014/10/17/Nagy_az_elteres_a_tandijak_es_osztondijak_k_MlAAVV (dostęp: 21.08.2015).
 • Non-paper on the Erasmus Loan Guarantee Facility for Master Students, http.//www.esu-online.org/asset/News/6065/ESU-Non-paper-Loan-Guarantee-Facility.pdf (dostęp: 4.09.2015) .
 • Nowe prawo - szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego, red. M. Rocki, materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Olson M., Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup, Scholar, War-szawa 2012.
 • Oosterbeek H., An Economic Analysis of Student Financial Aid Schemes, "European Journal of Education" 1998, vol. 33(1), s. 21-29.
 • Oosterbeek H., Webbink H., Enrolment in Higher Education in the Netherlands, "De Economist" 1995, vol. 143(3), s. 367-380.
 • Palacios M., Human Capital Contracts: "Equity-like" Instruments for Financing Higher Education, "CATO Policy Analysis" 2002, vol. 462, s. 1-12.
 • Plug E., Vijverberg W., Does Family Income Matter for Schooling Outcomes? Using Adoptees as a Natural Experiment, "The Economic Journal" 2005, vol. 115(506), s. 879-906.
 • Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2015, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm (dostęp: 4.09.2015).
 • Poutvaara P., Educating Europe: Should Public Education Be Financed with Graduate Taxes or Income-contingent Loans?, "CESifo Economic Studies" 2004, vol. 50(4), s. 663-684.
 • Preston J., Green A., The Macro-social Benefits of Education, Training and Skills in Comparative Perspective, "Wider Benefits of Learning Research Report", nr 9, Centre for Research on the Wider Benefits of Learning, University of London, London 2003.
 • Preston J., Hummond C., Practitioner Views on the Wider Benefits of Further Education, "Journal of Further and Higher Education" 2003, vol. 27(2), s. 211-222.
 • Psacharopoulos G., Funding Universities for Efficiency and Equity: Research Findings versus Petty Politics, "Education Economics" 2008, vol. 16(3), s. 245-260.
 • Psacharopoulos G., Woodhall M., Education for Development - An Analysis of Invest-ment Choices, Oxford University Press, New York 1985.
 • Putnam R.D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York 2000.
 • Results of Student Lending 2001-2013, Bell Research, Budapest 2013.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, Dz.U., nr 126, poz. 834.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, Dz.U., nr 79, poz. 534.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania i umarzania kredytów i pożyczek studenckich, Dz.U., nr 87, poz. 560.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, Dz.U., poz. 273.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, Dz.U., poz. 463.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, Dz.U., poz. 2016.
 • Rybkowski R., Reforma na pół gwizdka. Co zostało z Konstytucji dla Nauki?, https:// klubjagiellonski.pl/2018/07/24/reforma-na-pol-gwizdka-co-zostalo-z-konstytucji-dla-nauki/ (dostęp: 25.07.2018).
 • Salmi J., Hauptman A., Innovations in Tertiary Education Financing: A Comparative Evaluation of Allocation Mechanisms, Education - Working Paper Series, nr 4, World Bank, Washington, DC 2006.
 • Samuelson P.A., The Pure Theory of Public Expenditure, "Review of Economics and Statistics" 1954, vol. 36(4), s. 387-389.
 • Sauerland K., Idea uniwersytetu: aktualność tradycji Humboldta?, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2006, nr 2, s. 89-96.
 • Shea J., Does Parents' Money Matter?, "Journal of Public Economics" 2000, vol. 77(2), s. 155-184.
 • Singh M., Marcucci P., Higher Education Finance and Cost-sharing in Hungary, University at Buffalo, Buffalo 2008.
 • SLC Annual Report and Accounts 2013 to 2014, Student Loans Company, Glasgow 2014, http://www.slc.co.uk/media/3572/slc_annual_report_1314_v6.pdf (dostęp: 21.08.2015).
 • SLC OSP 01/2013, http://www.slc.co.uk/media/589346/slcosp012013.pdf, stan na 30.04.2013 (dostęp: 21.08.2015).
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Sowiński R., Dlaczego podatnicy uchylają się od opodatkowania, "Przegląd Ekono-miczny" 2012, nr 5, s. 5-9.
 • Spence M., Job Market Signaling, "Quarterly Journal of Economics" 1973, vol. 87(3), s. 355-374.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku, Ernst & Young, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010, https://www.nauka.gov.pl/g2/orygi-nal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be081ca23.pdf (dostęp: 4.09.2015).
 • Student Loan Debt Statistics, https://studentloanhero.com/student-loan-debt-statistics/ (dostęp: 25.07.2018).
 • Sturn R., Wohlfahrt G., Who Pays for Higher Education? A Note on the Neglected Role of Income Tax Progression, "FinanzArchiv" 2000, vol. 57(1), s. 126-136.
 • Szkoły wyższe i ich finanse, Główny Urząd Statystyczny, roczniki 1997-2014, Warszawa 1998-2015.
 • Tan J.P., Mingat A., Educational Development in Asia: A Comparative Study Focussing on Cost and Financing Issues, World Bank, Washington, DC 1989.
 • Teaching and Higher Education Act 1998, UK Parliament, c 30, http://www.legislation. gov.uk/ukpga/1998/30 (dostęp: 14.08.2015).
 • Teulings C., van Rens T., Education, Growth, and Income Inequality, "The Review of Economics and Statistics" 2008, vol. 90(1), s. 89-104.
 • Thieme J., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku, Difin, Warszawa 2009.
 • Tokarski T., Matematyczne modele wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Transformations in Hungary: Essays in Economy and Society, red. P. Meusberger, H. Jöns, Physica-Verlag, Heidelberg 2001.
 • Uhlaner C.J., "Relational Goods" and Participation: Incorporating Sociability into a Theory of Rational Action, "Public Choice" 1989, vol. 62(3), s. 253-285.
 • University Tuition Fee Cap - Raise Upper Limit to £9,000 per Year - 9 Dec 2010 at 17:12, http://www.publicwhip.org.uk/division.php?date=2010-12-09&number=150 (dostęp: 21.08.2015).
 • Usher A., Much Ado about a Very Small Idea. Straight Talk on Income-contingent Loans, Canadian Higher Education Report Series, Educational Policy Institute, Toronto 2005.
 • Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U., nr 14, poz. 113.
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U., nr 65, poz. 385.
 • Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, Dz.U., nr 108, poz. 685.
 • Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 152, poz. 1598.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U., nr 164, poz. 1365.
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U., nr 202, poz. 1553.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 84 poz. 455.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U., poz. 1198.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U., poz. 1668.
 • Verry D., Wagner L., The Internal Efficiency of Education Institutions, Open University Press, London 1977.
 • Vila L.E., The Outcomes of Investment in Education and People's Well-being, "European Journal of Education" 2005, vol. 40(1), s. 3-11.
 • Wasielewski K., Społeczne zróżnicowanie uniwersytetu. Młodzież wiejska i wielkomiejska na UMK w Toruniu, "Studia Socjologiczne" 2006, nr 1, s. 119-154.
 • Wilson W., Student Grants, Loans and Tuition Fees, House of Commons Library Research Paper, nr 97/119, House of Commons Library, London 1997.
 • Wößmann L., Schütz G., Efficiency and Equity in European Education and Training Systems, European Expert Network on Economics of Education, Munich 2006.
 • Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2000 r., Dz.U., nr 101, poz. 1091, sygn. akt SK 18/99.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2013 r" Dz.U., poz. 1432, sygn. akt K 40/12.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Dz.U., poz. 821, sygn. akt K 35/11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171591615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.