PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 9 | 5--34
Tytuł artykułu

Zasoby kulturowe rejonu wielkopolskich parków krajobrazowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultural Resources of Landscape Parks and Their Surroundings in Wielkopolskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Parki krajobrazowe są to obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe. Obecnie w województwie wielkopolskim jest 13 parków krajobrazowych, które posiadają znaczący potencjał przyrodniczy i kulturowy. Celem artykułu jest wstępna analiza możliwości rozwoju turystyki kulturowo-przyrodniczej w rejonie wielkopolskich parków krajobrazowych. W pracy przeanalizowano zasoby kulturowe, jakimi dysponują gminy, na terenie których zlokalizowane są badane parki. Kwerendą objęto łącznie 44 gminy województwa wielkopolskiego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w rejonie wielkopolskich parków krajobrazowych istnieje ponad 1 tysiąc obiektów dziedzictwa kulturowego. Najliczniej reprezentowane są założenia pałacowe i dworskie, budynki mieszkalne oraz obiekty sakralne.(abstrakt oryginalny)
EN
Landscape parks are protected areas because of their natural, historical and cultural values, as well as for landscape features. Nowadays there are 13 landscape parks, which possess both significant natural and cultural potential. The aim of this paper is to preliminary analyse the possibilities of cultural-natural tourism development of landscape parks in Wielkopolska surroundings. The cultural resources which exist on gmina areas where the parks are located has been examined. Total 44 gminas of Wielkopolskie voivodeship have been evaluated. The results of this study show that there are more than 1 thousand cultural heritage facilities in the research area. The most numerous are palace complexes and manor houses, residential buildings and sacral objects.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • 202 x Wielkopolska, 2008, pod red. W. Łęckiego , WBPiCAK, Poznań.
 • Anders P., 1998, Nowy Tomyśl, WBP, Poznań.
 • Anders P., 2004, Puszcza Zielonka, WBP, Poznań.
 • Anders P., Maluśkiewicz P., Szmidt Z., 2000, 155 x Wielkopolska, WBP, Poznań.
 • Chojnacka M., Raszka B., 2007, Lednicki Park Krajobrazowy, WBPiCAK, Poznań.
 • Gmina Przygodzice. Przewodnik, 2011, Urząd Gminy Przygodzice, Przygodzice.
 • Górczak Z., 2002, Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce (do 1314 r.), WBPiCAK, Poznań.
 • Grzelak L., 2003, Sanktuarium Wniebowzięcia N.M.P. w Charbielinie, Rys Studio, Poznań.
 • Jermaczek A., Rudawski W., 1993, Pszczewski Park Krajobrazowy, Lubuski Klub Przyrodników, Świebodzin.
 • Kanon krajoznawczy województwa wielkopolskiego, 2010, pod red. W. Łęckiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Karczewska M., Dach A., 2000, Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, Poznańska Drukarnia Naukowa, Poznań.
 • Kasprzak K., Kucharski B., 2010, Przemęcki Park Krajobrazowy, WBPiCAK, Poznań.
 • Kasprzak K., Kucharski B., 2011, Pszczewski Park Krajobrazowy, WBPiCAK, Poznań.
 • Kasprzak K., Raszka B., 2005, Rogaliński Park Krajobrazowy, WBPiCAK, Poznań.
 • Kasprzak K., Raszka B., 2007, Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, WBPiCAK, Poznań.
 • Kasprzak K., Raszka B., 2008, Park Krajobrazowy "Promno", WBPiCAK, Poznań.
 • Kasprzak K., Sobczak J., 2009, Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, WBPiCAK, Poznań.
 • Knaś P., 2012, Parki narodowe i krajobrazowe w Małopolsce. Instytucje kultury i dziedzictwa kulturowego, Małopolski Instytut Kultury, Kraków.
 • Kopaliński W., 1987, Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, Warszawa.
 • Kucharski B., 1997, Miłosław i okolice, WBP, Poznań.
 • Kurczuk M., 2005, Przewodnik polskie skanseny, Stara Iwiczna.
 • Kwilecki A., 1996, Kwilcz i inne majątki Kwileckich na przestrzeni wieków, WBP, Poznań.
 • Lozano-Oyola M., Blancas F.J., González M., Caballero R., 2012, Sustainable tourism indicators as planning tools in cultural destinations. Ecological Indicators, vol. 18, s. 659-675.
 • Łęcki W., 2000, Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie, WBPiCAK, Poznań.
 • Łuczak J.Y., 2010, Spacerownik poznański, Agora, Warszawa
 • Owczarzak P. (red.), 2011, Puszcza Zielonka i okolice. Przewodnik turystyczny, Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka", Murowana Goślina.
 • Plenzler A., 2008, Wielkopolska: przewodnik, BOSZ, Olszanica.
 • Polska niezwykła. Wielkopolska, 2008, Demart, Warszawa.
 • Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna "Bobrowy Szlak", 2011, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 • Raszka B., Chojnacka A., 1998, Ścieżka Przyrodnicza w Lednickim Parku Krajobrazowym, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 • Rąkowski G., Smogorzewska M., Janczewska A., Wójcik J., Walczak M., Pisarski Z., 2002, Parki krajobrazowe w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2011.
 • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, 2000, PWN, Warszawa.
 • Smura P., 2011, Atrakcyjność turystyczna Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, Poznań (maszynopis pracy magisterskiej).
 • Spychała A., 2010, Funkcja turystyczna Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, 2007, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 • Szafrański F., Kurek T., 1999, Rezerwaty przyrody w Parku Krajobrazowym "Puszcza Zielonka", Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, Zeszyt 5(7), Poznańska Drukarnia Naukowa, Poznań.
 • Szolginia W., 1992, Architektura, Sigma NOT, Warszawa.
 • Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych, Kasprzak K., Kurczewski R., Wartecki A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Uglis J., 2010a, Turystyka kulturowa szansą dywersyfikacji oferty turystycznej regionu, [w:] Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.), LIBRON, Warszawa, s. 287-305.
 • Uglis J., 2010b, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych w województwie wielkopolskim, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Jalinik M. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, s. 73-84.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568).
 • Wielkopolski Słownik Biograficzny, 1983, PWN, Warszawa.
 • Wrabec J., 1997, Katalog zabytków sztuki. Województwo wrocławskie. Milicz, Żmigród, Twardogóra i okolice, PAN, Warszawa.
 • Zastrożny Z., 2011, Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" - skuteczna współpraca na rzecz ochrony środowiska i promocji turystyki, Zeszyty Swarzędzkie nr 3, Rocznik Regionalny, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
 • Zbierski H., 2006, O śmigielskich wiatrakach, cechach i organizacjach rzemieślniczych (od tworzenia cechów do 1945 roku), Urząd Miejski w Śmiglu, Śmigiel.
 • Ziemniewicz K., 1991, Przemęt - zarys dziejów, PWN, Warszawa - Poznań.
 • Żarska B., 2009, Koncepcja zbioru ogólnych zasad planowania turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych, Nauka Przyr. Technol. 3, 1,
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171594103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.