PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 34 | nr 2 Wybrane Problemy Rozwoju Regionalnego i Lokalnego w Polsce i Europie = Selected Problems of Regional and Local Development in Poland and Europe | 71--85
Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju przestrzennych układów handlowych we Wrocławiu

Warianty tytułu
Spatial Directions of the Transformation of Retail System in Wrocław
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawione badania mają na celu weryfikację procesu transformacji struktury handlowej w jednym z polskich miast - Wrocławiu. Miasta polskie jako strefa przemian politycznych i społecznych transformacji ustrojowej stanowią tu szczególny walor porównawczy. Z wykorzystaniem metody M. Palomäkiego i W. Zipsera dokonano analizy zmian struktury hierarchii rejonów handlowych we Wrocławiu w trzech okresach badawczych (1979, 1997, 2014). Współczynnik hierarchii jest tu oparty na danych ilościowych i jakościowych oferty handlowej w rozmieszczeniu przestrzennym. Wyniki uzupełniają rozkłady przestrzenne sieci handlowej w mieście. Zastosowane metody pozwalają na wykrycie stabilnych elementów układu oraz uchwycenie kierunków przemian. Wnioski z badań wskazują na główne komponenty układu oraz tendencje przeobrażeń struktury handlowej Wrocławia. Po pierwsze, miasto ma stabilne elementy układu, w tym centrum, które w skali ogólnomiejskiej tworzy niepodważalnie najwyższą pozycję w hierarchii. Po drugie, nowoczesne formy handlu mogą stanowić element utrzymania lub wzrostu potencjału rejonów handlowych. Po trzecie, wszystkie elementy układu tworzą system o wielu poziomach hierarchii, których liczba stopni może być zmienna.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents research verifying the transformation process of the retail structure in Wrocław. It is an interesting example of urban units which experienced the political and economic conditions of two different systems - socialist and capitalist, and also the period of changes in between. Following Palomäki and Zipser's methodology, the analysis of retail hierarchy changes in Wrocław was carried for three time periods (1979, 1997, 2014). The hierarchy rate was based on 3-dimention data matrix: qualitative, quantitative and spatial. The important part of the research is the graphic visualisation of retail localisation changes. The methods used allow for determining the stable components of the retail system and tendencies of transformation. The results of the research point to important questions. First of all, the stable elements of the hierarchical retail system (stronger than political and economic changes) were observed in the town structure. The centre of the town was recognised as a stable main point of the structure. Secondly, this high position of the centre can be powered by big-box stores. Finally, the components of the system make it a multi-level one, with the number of levels in the hierarchy being changeable(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Christaller, W. (1966). Central Places in Southern Germany. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Kajdanek, K. (2006). Nowe przestrzenie centrum? O znaczeniu galerii handlowych w obrazie przestrzenno funkcjonalnym centrum miasta Wrocławia. XIX Konserwatorium Wiedzy o Mieście. Łódź, 255-264.
 • Kuc-Słuszniak, B. (2008). Sundries fair - vanity fair. Czasopismo Techniczne, 3-A, 135-141.
 • Ledwoń, S. (2008). Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śródmieść. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 • Maleszyk, E. (1998). Zagraniczne sieci handlowe w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 8.
 • Mayer-Wydra, M. (2018). W kierunku normalizacji wyników badań o handlu detalicznym. Próba reklasyfikacji działalności handlowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2), 255-277.
 • Mayer-Wydra, M. (2019). Wzorce struktury hierarchicznej miejskich układów handlowych na tle transformacji ustrojowej. Badania na przykładzie wybranych miast polskich. Wrocław: Politechnika Wrocławska.
 • Namyślak, B. (2006). Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych we Wrocławiu. W: I. Jażdżewska (red.). Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcjonowanie. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 265-276.
 • Őner, Ő., Larsson, J.P. (2014). Location and co location in retail: a probabilistic approach using geo coded data for metropolitan retail markets. The Annals of Regional Science, 52(2), 385-408.
 • Palomäki, M. (1964). The functional centers and areas of South Bothnia, Finland. Feni. 7 W realnym odzwierciedleniu tych dystansów powinniśmy mówić raczej o izochronach aniżeli o orbitach ze względu na ich nieregularny kształt.
 • Pavils, M., Singleton, A. (2018). Retail Areas and their Catchments. W: P. Longley, J. Cheshire, A. Singleton. The Consumer Data Research. London: UCL Press.
 • Pluta, J., Damurski, Ł., Ładysz, J., Zipser, W., Mayer Wydra, M. (2018). The Structure of Users' Needs in Local Service Centres in Urban and Suburban Settlements. Comparative Study of I.L. Pereca Square in Wrocław and Siechnice Main Square (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 229-244.
 • Pustelnik, R. (1979). Rozmieszczenie miejskich usług handlowych i ich struktura hierarchiczna na przykładzie czterech miast polskich. Wrocław: Politechnika Wrocławska.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (2018). Pozyskano z http://bip.um.wroc.pl/artykuly/195/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-wroclawia
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy (2010). Pozyskano z http://architektura.um.warszawa.pl/studium
 • Wrzesińska, J. (2008). Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wielkiego: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72, 161-170.
 • Zallam, I. (1993). Analiza struktury hierarchii zagospodarowania turystycznego i usługowego w obszarach o rozwiniętej funkcji rekreacyjnej. Wrocław: Politechnika Wrocławska.
 • Zipser, T. (red.) (1977). Wstępne określenie zasad struktury przestrzennej sieci obiektów usługowych. Wrocław: Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Wrocławska.
 • Zipser, T., Mlek, M. (2005). Modelowe próby interpretacji prawa Zipfa w systemie osadniczym. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, CXIV. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Zipser, T., Sławski, J. (1988). Modele procesów urbanizacji. Teoria i jej wykorzystanie w praktyce planowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Zipser, W. (2010). Metody prognozowania struktur handlowo usługowych w metropoliach na podstawie modelu podróży o celu usługowym. Czasopismo Techniczne, 107(3), 1-A.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171596203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.