PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 34 | nr 2 Wybrane Problemy Rozwoju Regionalnego i Lokalnego w Polsce i Europie = Selected Problems of Regional and Local Development in Poland and Europe | 145--156
Tytuł artykułu

Charakterystyka rynku książki na podstawie scenariuszy stanów otoczenia

Warianty tytułu
Characteristics of the Book Market Based on Scenarios of Environment Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Książki są produktem finalnym procesu, na który składają się: etap indywidualnego lub zbiorowego procesu twórczego, etap produkcyjny realizowany w przedsiębiorstwach przemysłu poligraficznego oraz etap usługowy polegający na upowszechnianiu, dystrybucji i komercjalizacji produktu. Całość procesu jest więc bardzo złożona ze względu na jego naprzemienny niematerialny i materialny charakter, który poza wymiarem ekonomicznym ma w sobie również wymiar społeczny. Stąd też duża wrażliwość tego produktu na zachodzące procesy w sferze szeroko pojętej kultury podatnej na wpływy otoczenia krajowego, ale determinowane przez procesy globalne. Celem pracy jest ogólna charakterystyka rynku książki w perspektywie strategicznej w świetle dynamicznych przemian zachodzących w jego otoczeniu. Zastosowanie metody scenariuszy stanów otoczenia do analizy rynku książki miało na celu lepszą identyfikację tych składników makrootoczenia, które mogą mieć decydujący wpływ na funkcjonowanie rynku książki. Na podstawie otrzymanych wyników wydaje się, że najprawdopodobniej nastąpi dalszy wzrost dostępu do tekstu książki w oparciu o nowoczesne technologie. Kluczowym czynnikiem decydującym o dalszym rozwoju wszystkich ogniw rynku książki będzie jednak czynnik społeczno-kulturowy, który związany jest z przejściem w kierunku społeczeństwa informacyjnego (hipertekstowego) w którym istotna jest sama informacja oraz wygodny nośnik jej przekazu.(abstrakt oryginalny)
EN
Books are the final product of the process, which consists of the phase of an individual or collective creative process, production phase implemented in the enterprises of the printing industry and the service phase consisting in the dissemination, distribution and commercialisation of the product. The whole process is therefore very complex due to its alternating intangible and material nature, which, apart from the economic dimension, also has a social dimension. Therefore, the product is highly sensitive to the processes occurring in the broad culture susceptible to national environmental influences determined by global processes. The goal of the work was a general description of the book market presented in a strategic perspective in the light of dynamic changes taking place in its environment. The use of the scenario method of environment conditions for analysing the book market was used to better identify the macro-environment components that can have a decisive impact on the functioning of the book market. Based on the results obtained, it seems that there will probably be a further increase in access to the texts, based on modern technologies. The key factor determining the further development of all links in the book market will be the socio-cultural factor, which is associated with the transition towards information society (hypertext) in which information itself and the convenient medium of its message are important.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński, Polska
Bibliografia
 • Augustyn., K. (2017). Od produktu do usługi. Przemiany na rynku książki w epoce nowych mediów. Folia Bibliologica, LIX, 71-95.
 • Dobrowolski, Z. (2001). Nowe formy książki. Możliwości i zagrożenia. Przegląd Biblioteczny, 3, 199-207.
 • Drapińska, A., Liberadzka, B. (2017). Trendy na rynku książki w Polsce - wybrane aspekty. Handel Wewnętrzny, 5(370), 111-120.
 • Gierszewska, G., Romanowska, M. (2002). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gołębiewski, Ł. (2010). Rynek książki w Polsce 2010. Warszawa: Biblioteka Analiz.
 • Koryś, I., Michalak, D., Zasacka, Z., Chymkowski, R. (2018). Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku. Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Kozioł, K. (2010). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na poziomie makrootoczenia. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 17, 77-88.
 • Kwiecińska, M. (2016). Wybrane metody analizy strategicznej otoczenia w planowaniu operacji reagowania kryzysowego - ujęcie teoretyczne. Obronność, 2(18), 108-128.
 • McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man. Toronto: University of Toronto.
 • Osiewała, R. (2013). Czy biblioteki i książki przetrwają próbę czasu: od książki drukowanej do e książki, od biblioteki tradycyjnej do wirtualnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Penc-Pietrzak, I. (2010). Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Rychlewski, M. (2013). Książka jako towar - książka jako znak. Gdańsk: Katedra - Wydawnictwo Naukowe.
 • Turrin, E. (2017). The book sector in Europe: facts and figures. Federation of European Publishers.
 • Zygierewicz, A. (2015). Rynek książki w wybranych państwach. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171596207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.