PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 5 | 36--43
Tytuł artykułu

Kontrasygnata skarbnika a gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
The Treasurer's Countersignature and the Financial Management of Territorial Self-government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kontrasygnata polega na złożeniu podpisu na akcie prawnym podpisanym wcześniej przez inną osobę. Wymagana jest do uzyskania przez ten akt prawomocności. W jednostkach samorządu terytorialnego kontrasygnata skarbnika staje się potrzebna do skuteczności czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych. Do czasu uzyskania ostatecznego stanowiska skarbnika w przedmiocie udzielenia kontrasygnaty między jednostką a kontrahentem powstaje specyficzny stan zawieszenia. Do czynności prawnych wymagających kontrasygnaty zalicza się m.in. wszystkie umowy, które z chwilą ich zawarcia powodują powstanie zobowiązań pieniężnych, a także te, które mogą spowodować powstanie takich zobowiązań w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
A countersignature involves the signature of an act of law previously signed by another person. It is required for that act to become final. In territorial self-government units, the treasurer's countersignature becomes necessary for the effectiveness of legal transactions that can give rise to monetary liabilities. Until the treasurer's final position regarding the countersignature is received, a specific state of suspension arises between the entity and the trading partner. Legal transactions requiring countersignature include all contracts which, at the time of conclusion, give rise to monetary liabilities, as well as those that can give rise to such obligations in the future. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--43
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Bibliografia
  • Czarnocki G., Kontrasygnata skarbnika [w:] Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, red. P. Walczak, Warszawa 2018.
  • Glumińska-Pawlic J., Prawa i obowiązki skarbnika jako organu kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007/10.
  • Grabowiecka W., Wymóg i znaczenie kontrasygnaty skarbnika, "Administracja i Prawo" 2008/8.
  • Jagoda J. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2018.
  • Ofiarska M., Zarządzanie gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego i związana z tym organizacja urzędów j.s.t. [w:] Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, red. C. Kosikowski, J.M. Salachna, Warszawa 2012.
  • Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, LEX 2008.
  • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171596463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.