PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 5 | 44--53
Tytuł artykułu

Wykładnia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Warianty tytułu
Interpretation of the Local Land Use Plan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa o szczególnym charakterze, w którym określa się przeznaczenie oraz sposób zabudowy i zagospodarowania terenów. Pomimo że jego charakter jest powszechny i abstrakcyjny, to w momencie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego przez konkretnie określony podmiot, uwidaczniają się cechy indywidualne planu miejscowego. Szczególnym aspektem na etapie rozpoczęcia wszelki robót budowlanych jest właściwe odczytanie postanowień w nim zawartych, które wpływają na prawa inwestora do zabudowy nieruchomości. Dokonując wykładni planu miejscowego i mając na uwadze jego normatywny charakter, należy stosować powszechnie przyjęte reguły dla wykładni aktów normatywnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The local land use plan is an act of law of a special nature which specifies the intended purpose and way in which land is to be developed. Although its nature is general and abstract, at the time that the investment process is started by a specifically defined entity, individual features of the local plan become apparent. A particular aspect at the stage of starting any construction works is the appropriate understanding of its provisions, which affect the investor's right to develop the property. The generally accepted rules for interpreting normative acts should be applied when interpreting the local plan and taking into account its normative nature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • doradca prawny
Bibliografia
 • Cherka M., Zasady wykładni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [w:] Prawne aspekty procesu inwestycyjnego, red. M. Cherka, F. Elżanowski, K. Wąsowicz, Warszawa 2009.
 • Czarnik Z., Prawo własności nieruchomości osoby fizycznej a granice prawotwórczej samodzielności gminy, "Casus" 1999/11.
 • Dziedzic-Bukowska J., Jaworski J., Sosnowski P., Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, Warszawa 2016.
 • Goździewicz-Biechońska J., Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Samorząd Terytorialny" 2008/7-8.
 • Kaczor J., Językowy aspekt redagowania i interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, "Samorząd Terytorialny" 2014/10.
 • Kijowski D.R., Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000.
 • Kwaśniak P., Charakter norm prawnych zawartych w aktach planistycznych na przykładzie planów miejscowych, "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Administracja" 2013/1.
 • Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2011.
 • Leoński Z., Szewczyk M., Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz-Poznań 2002.
 • Leszczyński L., Wykładnia celowościowo-funkcjonalna przepisów prawa administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
 • Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002.
 • Piątek W., Wykładnia funkcjonalna w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2012/1.
 • Szewczyk M., Granice ingerencji administracyjnej w prawo własności nieruchomości [w:] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, red. Z. Leoński, Poznań 1998.
 • Tuleja P., Podstawowe problemy związane z interpretacją Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006.
 • Ura E., Heliniak K., Ograniczenia własności nieruchomości w administracyjnym prawie materialnym [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 21-23 maj 2001 r., red. E. Ura, Rzeszów 2001.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2005.
 • Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Władek Z., Argumentacje interpretacyjne dotyczące instytucji własności w polskim prawie konstytucyjnym i cywilnym [w:] Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, red. L. Leszczyński, Lublin 2006.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171596469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.