PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper is a critical literature review aiming at synthesising knowledge on shaping the service sector in urbanised areas. Starting from classical concepts of hierarchical service systems (Christaller, Lösch, Palomäki, Nowakowski) through considerations on the impact of teleinformatics on the services sector, to contemporary research on hierarchical-network spatial and functional structures (Ossowicz), the paper points to the role which can be played by local service centres in spatial planning. The five guidelines for urban planning describe crucial conditions which have to be met in order to generate a positive influence on land - use and the quality of life in urban neighbourhoods. The guidelines may be a starting point for empirical research and may play an inspiring role in local policy in urbanised areas.(original abstract)
Twórcy
 • Wroclaw University of Science and Technology, Poland
Bibliografia
 • Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020. W kierunku sprzyjającej społecznemu włączeniu, inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów (2011). Gödöllő.
 • Borys, T., Rogala, P. (red.) (2008). Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe. Warszawa.
 • Brzosko-Sermak, A., Płaziak, M., Trzepacz, P. (2017). Przemiany funkcji handlowych i usługowych centrum dzielnicy mieszkaniowej na przykładzie Krakowa-Nowej Huty. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 31(2), 95-110.
 • Christaller, W. (1993). Die zentralen Orte in Süddeutschland, Jena: Gustav Fischer.
 • Czarnecki, W. (2001). Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 • Dąbrowska-Milewska, G. (2010). Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych - wybrane zagadnienia. Architecturae et Artibus, 1, 18-21.
 • Domański, R. (1993). Gospodarka przestrzenna. Warszawa: PWN.
 • Domaradzki, K., Domaradzka, A. (2015). Wstęp. W: Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie. Seria Warsztaty, 5. Warszawa: Wydawnictwo OW SARP; 6-9.
 • Glaeser, E.L. (red.) (2010). Agglomeration Economics. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Haggett, P. (1965). Locational Analysis in Human Geography. London: Butler and Tanner.
 • Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. (2002). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego (2014). Kodeks urbanistyczno-budowlany. Projekt, wersja podstawowa przyjęta przez Komisję w dniu 16 kwietnia 2014 r. Warszawa 2014.
 • Kowicki, M. (2004). Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków usługowych dla małych społeczności lokalnych. Kraków: Politechnika Krakowska.
 • Ładysz, J. (2014). Spójność terytorialna Unii Europejskiej a transgraniczny rozwój zintegrowany. W: J. Potocki, J. Ładysz, (red.) Gospodarka Przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 339, 76-88.
 • Mazurek, G. (2013). Wirtualizacja marketingu - konceptualizacja. W: L.W. Zacher (red.) Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 265-276.
 • McKillop, T., Coyle, D., Glaeser, E., Kestenbaum, J., O'Neill, J. (2009). Manchester Independent Economic Review. The Case for Agglomeration Economies. Manchester: Centre for Local Economic Strategies.
 • Nowakowski, M. (red.) (1984). Kształtowanie sieci usług. Warszawa: PWN.
 • Ossowicz, T. (2013). Hierarchical vs Network City Structure in Planning. W: J. Teixeira (red.) A Centenary of Spatial Planning in Europe. Osman: ECTP-CEU, 145-156.
 • Ostrowski, W. (2001). Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Palej, A. (2005). Poszukiwanie równowagi pomiędzy światem fizycznym a światem wirtualnym we współczesnych miastach. W: A. Drapella Harmensdorfer, K. Cebrat (red.) Aspects of equilibrium: architecture, urban design, planning at treshold of un decade of education for sustainable development. Studia i Materiały Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, 1, 157-163.
 • Palomäki, M. (1964). The Functional Centers and Areas in South Bothnia, Fennia, 88. Helsinki.
 • Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Perry, C. (1998). The Neighbourhood Unit, a Scheme for Arrangement for the Family Life Community (1929). Reprinted. London: Routledge/Thoemmes.
 • Rada Legislacyjna przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2008). Krajowe przepisy urbanistyczne w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględniające przeznaczenie terenu oraz wielkość jednostki osiedleń. Załącznik do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (projekt). Warszawa.
 • Shearmur, R. (2010). Scale, distance and embeddedness: Knowledge-intensive business services location and growth in Canada. W: D. Doloreux, M. Freel, R. Shearmur (red.) Knowledge-Intensive Business Services: Geography and Innovation. Farnham Surrey, Burlington Vermont: Ashgate.
 • Staniszkis, M. (2005). Normatyw urbanistyczny. Prawo do dobrej przestrzeni. Urbanista, 7, 12-14.
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Izba Architektów RP (2011). Polska Polityka Architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury - Polska Rada Architektury, wydanie II poprawione i poszerzone.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjęte uchwałą nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. Kierunki zagospodarowania przestrzennego: struktura funkcjonalno-przestrzenna. (2018). Biuro Rozwoju Wrocławia.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjęte uchwałą nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. ze zmianami. Kierunki zagospodarowania przestrzennego: struktura pasmowa Wrocławia (2010). Biuro Rozwoju Wrocławia 2010.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 ze zm.).
 • Wojnarowska, A. (2017). Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta. Przykład miast średnich regionu łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wrocław rozmawia. (2019, 11 November). Strona internetowa Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. https://www.wroclaw.pl/rozmawia/osiedla-kompletne
 • Zipf, G.K. (1949). Human behavior and the principle of least effort. Camridge MA: Addison-Wesley Press.
 • Zipser, T. (1983). Zasady planowania przestrzennego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171596537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.