PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 34 | nr 2 Wybrane Problemy Rozwoju Regionalnego i Lokalnego w Polsce i Europie = Selected Problems of Regional and Local Development in Poland and Europe | 86--101
Tytuł artykułu

Rola i znaczenie placów targowych w dużym mieście. Przykład Łódzi

Autorzy
Warianty tytułu
Role and Significance of Marketplaces in a Large Town - the Example of Łódź in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie pod znakiem zapytania stoi dalsze funkcjonowanie targowisk w miastach, co ma związek zarówno z intensywnym rozwojem handlu wielkopowierzchniowego, wypierającego tę tradycyjną formę handlu, jak i z zawłaszczaniem tej przestrzeni przez władze miejskie na inne, pozahandlowe cele. Jednocześnie dla wielu mieszkańców miast targowiska nadal odgrywają ważną rolę, przede wszystkim jako miejsca dokonywania codziennych zakupów. W kontekście zaobserwowanych nieścisłości badawczych w artykule podjęto problem identyfikacji roli targowisk we współczesnym mieście. Podstawę teoretyczno-metodologiczną badań stanowi koncepcja funkcji miejsca A. Suliborskiego (2001). Jej zastosowanie pozwoliło na uchwycenie zarówno roli użytkowej, jak i społecznej targowisk. W artykule wykorzystano metody kameralne i terenowe, w tym wywiad kwestionariuszowy, który przeprowadzono na grupie 200 mieszkańców Łodzi.(abstrakt oryginalny)
EN
Currently, the further functioning of marketplaces in towns is in question. This is related to both the intensive development of large-scale trade, displacing this traditional form of trade, and the appropriation of this space by the town authorities for other, non-commercial purposes. At the same time, however, for many inhabitants marketplaces still play an important role, mainly as a place to shop every day. In the context of observed research inaccuracies, the article deals with the problem of identifying the role of marketplaces in a modern town. The theoretical and methodological basis of the undertaken research is the concept of the function of a place of A. Suliborski (2001). Using said concept allowed for investigating the utility and social role of marketplaces. The article uses various research methods: study and field methods including a questionnaire interview that was carried out on a group of 200 Łódź residents. (original abstract)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Baranowski, B., Fijałek, J., Rosin, R. (1988). Łódź. Dzieje miasta. Tom I do 1918 roku. Łódź: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Barek, R., (2010). Targowisko - przestrzeń niezbędna w środowisku zamieszkania, Czasopismo Techniczne, Architektura, 107(5), 9-14.
 • Bieszk-Stolorz, B., Felsztyńska, I. (2018). Analiza atrakcyjności dużych miast pod względem rozwoju handlu targowiskowego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 54(3), 408-419.
 • Ciechomski, W. (2014). Handel targowiskowy w Poznaniu - diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów, tendencje zmian. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 28, 25-46.
 • Derek, M. (2014). Miejska przestrzeń czasu wolnego. W: M. Madurowicz (red.). Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 210-217.
 • Dziechciarz, T. (1992a). Zróżnicowanie cen na placach targowych miasta Krakowa. Prace Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, 91. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dziechciarz, T. (1992b). Funkcjonowanie handlu na placach targowych na przykładzie placu Nowego w Krakowie. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, XXV-XXVI, 81-91.
 • Eysymontt, R., Krzywka, Ł. (2006). Plac Nowy Targ we Wrocławiu - reaktywacja? Ochrona Zabytków, 2, 41-56.
 • Gołąb-Korzeniowska, M. (1995). Place handlowe w strukturze miejskiej Krakowa, Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne Instytutu Projektowania Miast i Regionów.
 • Gołąb-Korzeniowska, M. (1997). Rola i znaczenie placów handlowych w strukturze przestrzennej miasta na przykładzie Krakowa. Kraków: Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej.
 • Hamulczuk, M. (2016). Terytorialne zróżnicowanie handlu targowiskowego w Polsce i jego uwarunkowania. Handel Wewnętrzny, 369, 92-102.
 • Koter, M. (1969). Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Warszawa: PWN.
 • Kowalczyński, K.R, (2008). Łódź przełomu wieków XIX/XX. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy
 • Kulesza, M., Pawłowski, M. (1985). Bałuty 1430-1915. Komitet Dzielnicowy PZPR Łódź-Bałuty. Łódź: Wydawnictwo Historii Miasta Łodzi.
 • Lautor, S. (1995). Rynek i plac miejski w starych miastach Pomorza Zachodniego - przeszłość i teraźniejszość. Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe, I.
 • Liszewski, S., Maik, W. (2000). Wielka encyklopedia geografii świata, tom XIX, Osadnictwo. Poznań: Wyd. Kurpisz.
 • Malinowska, M. (2016). Targowiska w Polsce - schyłek, czy rozkwit? Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 302.
 • Mydel, R. (1977). Place targowe współczesnego Krakowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne, 44.
 • Pasiut, A. (2012). Targowisko we współczesnym mieście - w poszukiwaniu formy. Przestrzeń i Forma, 17, 445-456.
 • Płaziak, M., Szymańska, A. (2014). Rola placów targowych w strukturze przestrzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak. (red.). Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza, AFM.
 • Płaziak, M., Szymańska, A. (2015). Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty. Przedsiębiorczość-Edukacja, 11, 203-217.
 • Płaziak, M., Szymańska, A. (2016a). Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa. Przedsiębiorczość-Edukacja, 12, 217-231.
 • Płaziak, M., Szymańska, A. (2016b). Uwarunkowania zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty. Studia Ekonomiczne, 255, 186-199.
 • Powęska, H. (2002a). Przestrzenny wymiar handlu targowiskowego w województwie małopolskim w 2000 roku. W: Z. Górka, A. Jelonek. (red.). Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 413-416.
 • Powęska, H. (2002b). Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku. Geopolitical Studies, 9. Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
 • Przesmycka, E. (2008). Serce współczesnego miasta. Czasopismo Techniczne, 4-A, 77-87.
 • Sławińska, M. (2014). Przemiany strukturalne w handlu detalicznym Poznania. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 28, 13-24.
 • Sojkin, B., Michalak, S. (2018). Targowisko jako miejsce zakupów mieszkańców dużych miast. Handel Wewnętrzny, 4(375), t. 1, 327-339.
 • Spodenkiewicz, P. (1999). Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska - ludzie, miejsca. Łódź: Łódzka Księgarnia Niezależna.
 • Suliborski, A. (2001). Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Suliborski, A. (2010). Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Suliborski, A., Wójcik, M. (2014). Geografia społeczna w Polsce - geneza, koncepcje i zróżnicowanie problemowe, ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno-miejskich w ośrodku łódzkim. W: A. Suliborski, M. Wójcik (red.). Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 7-17.
 • Szromik, A. (2014). Targi w gospodarce rynkowej. Kraków-Legionowo: Wyd. Edu-Libri.
 • Tomalak, M., Wyżnikiewicz, B. (1999). Handel targowiskowy w 1998 roku. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową,
 • Urban, S., Michałowska, M. (2013). Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego. Roczniki Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 108-118.
 • Urząd Miasta Łódź (2019, 12 września). Konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Pozyskano z https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zielony-rynek-konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-id29733/2019/8/9/
 • Werwicki, A. (2001). Handel targowiskowy aglomeracji łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994-1997. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Wojdacki, K.P. (2011). Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce. Handel Wewnętrzny, 6, 23-35
 • Wojdacki, K.P. (2016). Terytorialne zróżnicowanie handlu targowiskowego w Polsce - analiza statystyczna. Problemy Zarządzania, 14(1)(57), t. 1, 212-231.
 • Zuzańska-Żyśko, E., Sitek, S. (2011). Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast. W: M. Soja, A. Zborowski (red.). Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 271-281.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171596547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.