PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 6 | 7--17
Tytuł artykułu

Ewolucja statusu gminy jako podatnika z perspektywy 25 lat funkcjonowania podatku od towarów i usług w Polsce - wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda

Warianty tytułu
Evolution of the Status of a Municipality As a Remitter of Tax from the Point of View of 25 Years of Functioning of VAT in Poland - de lege lata Conclusions and de lege ferenda Postulates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawidłowe ustalenie statusu gminy jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT), w danej transakcji, nie jest dla adresatów norm prawnych zadaniem łatwym. Świadczy o tym praktyka stosowania prawa. Wiąże się to z zajmowaną przez samorząd lokalny pozycją prawną oraz niejasnym dla podmiotów publicznych systemem VAT, opartym na dyrektywie unijnej i ustawie podatkowej. W artykule w sposób syntetyczny przedstawiono ewolucję statusu gminy jako podatnika VAT w przyjętym zakresie temporalnym. Wykazano powody, dla których procesu tego nie można uznać za zakończony oraz przedstawiono wynikające stąd konsekwencje dla gmin. (abstrakt oryginalny)
EN
The correct determination of the status of the municipality as a remitter of VAT in a given transaction is not an easy task for the addressees of legal norms. This is evidenced by the complexity of the VAT system based on the EU directive and tax law, the legal doctrine and the judicature. The article presents a summary of the evolution of the status of a municipality as a remitter of VAT in the accepted temporal range. The reasons why this process cannot be considered completed and the consequences for municipalities have also been presented. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Brzeziński B., Glosa do wyroku NSA z 4.01.2006 r., I FSK 959/05, OSP 2007/1/8.
 • Choduń A., Gomułowicz A., Skoczylas A.P., Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, LEX 2013.
 • Ćwik-Bury A., Terminy przedawnienia a neutralność systemu VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Perspektywa pewności prawa, Warszawa 2019.
 • Feldo K., VAT w partnerstwie publiczno-prywatnym, Warszawa 2011.
 • Gomułowicz A., Konstytucja a podatki [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, red. A. Kaźmierczyk, A. Franczak, Warszawa 2019.
 • Henkow O., The VAT/GST Treatment of Public Bodies, Alphen aan den Rijn 2013.
 • Kaźmierczak P., Inicjatywy: Założenia projektu ustawy o subwencji rozwojowej (VAT od inwestycji), http://www.zgwrp.pl/attachments/article/1668/7.Pawe__Ka_mierczak_-_prezentacja.pdf.
 • Komentarz do Dyrektywy 2006/112/WE. Kodyfikacja przepisów o VAT, red. W. Modzelewski, Warszawa 2008.
 • Kornberger-Sokołowska E., Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce, LEX 2020.
 • Malinowski A., Błędy formalne w tekstach prawnych, Warszawa 2020.
 • Mastalski R., Systemowe tworzenie prawa [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego, Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, red. J. Głuchowski, M. Kalinowski, A. Nita, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, A. Olesińska, Warszawa 2019.
 • Mikuła P., Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy z uszczelnianiem VAT: kilka uwag na temat ingerencji w prawa podatnika i ich ochrony [w:] Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka?, red. J. Glumińska-Pawlic, Katowice 2018.
 • Owczarczuk S., Konstytucja RP jako instrument ochrony gminy - podatnika podatku od towarów i usług [w:] Finanse publiczne a konstytucja, red. M. Bogucka-Felczak, Warszawa 2020 (w druku).
 • Owczarczuk S., Kontrowersje wokół jednostki samorządu terytorialnego jako podatnika VAT. Glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z 5.02.2009 r., I SA/Rz 747/08, "Finanse Komunalne" 2009/10.
 • Owczarczuk S., Specyfika gminy jako podatnika podatku od towarów i usług po dokonanej centralizacji [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, red. A. Gorgol, Warszawa 2020 (w druku).
 • Owczarczuk S., Status podatnika VAT w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012.
 • Owczarczuk S., Status podatnika VAT w samorządzie terytorialnym po 1 stycznia 2010 r., "Finanse Komunalne" 2010/7-8.
 • Owczarczuk S., Uszczelnianie systemu podatkowego a realizacja zasady neutralności VAT na przykładzie gmin [w:] Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka?, red. J. Glumińska-Pawlic, Katowice 2018.
 • Rogala E., Gmina rozlicza nowy VAT 2008, Warszawa 2008.
 • Zubrzycki J., Leksykon VAT, t. I, Wrocław 2008.
 • Zubrzycki J., Leksykon VAT, t. I, Wrocław 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171596847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.