PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 6 | 18--28
Tytuł artykułu

Modyfikacje postępowań administracyjnych prowadzonych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Autorzy
Warianty tytułu
Modifications to Administrative Proceedings Conducted during an Epidemic Emergency or State of Epidemic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nagła i niespodziewana sytuacja epidemiczna, jaka zaistniała wczesną wiosną bieżącego roku, wymusiła liczne zmiany w działaniach organów administracji publicznej, a ustawy do niej się odnoszące wprowadziły nowe rozwiązania prawne, w tym zmiany w prowadzonych postępowaniach administracyjnych na mocy art. 15zzzzzn pkt 1, 2 i 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, znowelizowanej ustawą z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Należą do nich: możliwość odstąpienia od zasady czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, udostępnienie części lub całości akt sprawy poprzez przesłanie ich na adres elektroniczny wskazany przez stronę oraz przeprowadzenie czynności postępowania z udziałem strony bądź uczestnika postępowania poprzez udostępnienie ich wizerunku za pomocą transmisji audiowizualnej. Opracowanie stanowi jedną z pierwszych prób wyjaśnienia przepisów wprowadzających te zmiany. (abstrakt oryginalny)
EN
The sudden and unexpected situation of the epidemic, which took place in the early spring of this year, forced numerous changes in the activities of bodies of public administration, while the laws related to it introduced new legal solutions, including changes in administrative proceedings under Article 15zzzzzn, items 1, 2 and 3 of the Act on special solutions related to preventing, controlling and combating COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them of 2 March 2020, amended by the Act on specific support instruments in connection with the spread of the SARS-CoV-2 virus of 16 April 2020. These include the ability to withdraw from the principle of actively participating in administrative proceedings, sharing part or all of the case files by sending them to the electronic address specified by the party and holding proceedings with the participation of a party to or a participant of the proceedings by making their image available through audiovisual transmission. The study is one of the first attempts to clarify the provisions introducing these changes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--28
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zamiejscowy w Sulechowie
Bibliografia
  • Chróścielewski W., Kmieciak Z., Krawczyk A., Wegner J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.
  • Kmieciak Z., Problem funkcji i metody rekonstruowania zasad ogólnych k.p.a., "Państwo i Prawo" 2009/10.
  • Maurer H., Öffentliches Verwaltungsrecht, München 2000.
  • Sieniuć M., Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu [w:] System prawa administracyjnego procesowego, red. G. Łaszczyca, A. Matan, t. II, cz. 2: Zasady ogólne postępowania administracyjnego, red. J.P. Tarno, W. Piątek, Warszawa 2018.
  • Woś T., Knysiak-Sudyka H., Golęba A., Kamiński M., Kiełkowski T., Postępowanie administracyjne, Warszawa 2017.
  • Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX 2020.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171596851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.