PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 6 | 62--70
Tytuł artykułu

Uwagi na temat prawa pracownika samorządowego do odprawy emerytalnej lub rentowej na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Warianty tytułu
Comments on the Right of a Territorial Self-government Employee to a Retirement or Disability Pension in the Light of the Case Law of the Supreme Court
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pracownikom samorządowym przysługuje prawo do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość tego świadczenia jest uzależniona od stażu pracy pracownika. W orzecznictwie wskazuje się, że odprawa emerytalna (rentowa) przewidziana przez ustawę o pracownikach samorządowych pełni funkcję nie tylko kompensacyjną, mającą na celu zmniejszenie niedogodności dla pracownika związanych z zakończeniem zatrudnienia i przejściem emeryturę (rentę), ale zawiera również pewne elementy gratyfikacji za dotychczas wykonywaną pracę. Artykuł porusza zagadnienie prawa pracownika samorządowego do jednorazowej odprawy emerytalnej lub rentowej i został stworzony w szczególności w oparciu o analizę orzecznictwa sądowego z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono przesłankom nabycia prawa do tego świadczenia oraz analizie zagadnienia dopuszczalności pozbawienia prawa do odprawy ze względu na sposób ustania stosunku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Territorial self-government employees have the right to one-off severance pay in connection with their retirement due to age or disability. The amount of this benefit depends on the employee's length of service. It is indicated in the case law that the retirement severance pay envisaged by the Act on self-government employees has not only a compensatory function intended to reduce the inconvenience for the employee in connection with ending employment and retirement, but also contains certain elements of gratification for the work performed to date. The article deals with the issue of the right of a local government employee to one-off retirement or disability severance pay and was created, in particular, on the basis of an analysis of court decisions on this. A great deal of space has been devoted to the reasons for acquiring the right to this benefit and the analysis of the matter of the admissibility of deprival of the right to severance pay due to the method of termination of employment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--70
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
  • Jaśkowski K., Maniewska E., Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX 2019.
  • Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, LEX 2017.
  • Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX 2014.
  • Symber J., Prawo pracownika samorządowego do jednorazowej odprawy emerytalnej przy rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Glosa do uchwały SN z dnia 18 czerwca 2017 r., III PZP 1/17, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2018/1.
  • Szelhaus R., Odprawa emerytalno-rentowa, "Temidium" 2010/3.
  • Szmit J., Pojęcie pracownika samorządowego (uwagi de lege lata), "Samorząd Terytorialny" 2011/3.
  • Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa 1978.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171596871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.