PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2 (64) | 81--96
Tytuł artykułu

Technical Efficiency of Dairy Farms in 2008-2017

Warianty tytułu
Efektywność techniczna gospodarstw mlecznych w latach 2008-2017
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badań było określenie efektywności technicznej gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka (typ 45) z zastosowaniem metody DEA. Badania obejmowały lata 2008-2017. Dane do obliczeń zebrano, posługując się metodą obserwacji pośredniej i wykorzystując jako źródło danych aktualnych dane z polskiego FADN za lata 2008-2017. Z badań wyłączono gospodarstwa mleczne, które posiadały poniżej 15 krów. W metodzie DEA zastosowano podejście minimalizujące nakłady i modele CCR i BCC. W opisie wyników badane gospodarstwa podzielono na trzy grupy: gospodarstwa efektywne, dla których współczynnik efektywności technicznej wynosił 100%, gospodarstwa zbliżone do efektywnych, w których współczynnik efektywności technicznej mieścił się w granicach <90<100%, i gospodarstwa nieefektywne, w których analizowany współczynnik był mniejszy niż 90%. W analizie wyników danych gospodarstw mlecznych dokonano podziałów gospodarstw według ich wielkości ekonomicznej, wielkości stada krów, wydajności mlecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the technical efficiency of farms specialising in milk production (type 45) using the DEA method. The research covered the period 2008- 2017. Data for calculations were collected using the indirect observation method based the data from the Polish FADN Cfor2008-2017 as the source of actual data. 11055 dairy farms were included in the study. Dairy farms with fewer than 15 cows were excluded from the study. The DEA method uses an approach that minimizes inputs and the CCR and BCC models. In the description of the results, the surveyed farms were divided into three groups: effective farms for which the technical efficiency coefficient was 100%, farms close to effective, in which the technical efficiency coefficient was within <90<100% and ineffective farms, in which the analysed coefficient was smaller than 90%. In the analysis of the results of the given dairy farms, the farms were divided according to their economic size, cow herd size and milk yield.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Bibliografia
 • Aigner, D. J., Lovell, C. A. K., and Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics, (6), 21-37.
 • Balcombe, K., Fraser, I., and Kim, J. H. (2006). Estimating technical efficiency of Australian dairy farms using alternative frontier methodologies. Applied Economics, 38(19), 2221-2236.
 • Banker, R. D., Charnes, A., Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiency in data envelopment analysis. Management Science, (30), 1078-1092.
 • Battese, G. E., and Coelli, T. J. (1992). Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with application to paddy farmers in India. Journal of Productivity Analysis, (3), 153-169.
 • Battese, G. E., and Coelli, T. J. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics, (20), 325-332.
 • Charnes, A., Cooper, W. W., and Rhodes E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.
 • Coelli, T., Prasada, R., and Battese, G. (1998). An introduction to efficiency and productivity analysis. Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London.
 • Darku, A. B., Malla, S., and Tran, K. C. (2015). Sources and measurement of agricultural productivity and efficiency in Canadian provinces: crops and livestock. Canadian Journal of Agricultural Economics, 64(1), 49-70.
 • Färe, R., Grosskopf, S., and Lovell, A. K. (1995). Production frontiers. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Góral, J. (2014). Subsydia a efektywność techniczna wielkotowarowych gospodarstw rolnych (Rozprawa doktorska). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Gov.pl. (2009). Retrieved 4.05.2019 from https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rls_rocznik_rolnictwa_ 2009.pdf
 • Gov.pl. (2018). Retrieved 4.05.2019 from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/ roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rolnictwa-2018,6,12.html
 • Gov.pl. (2019). Retrieved 4.05.2019 from https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5477/4/29/1/naklady_i_wyniki_przemyslu_w_2017_tablice_i-iv_kw.__2017. Xlsx
 • Kasztelan, P. K. (2003). Efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych o różnych formach prawnych (Rozprawa doktorska SGGW).
 • Latruffe, L., Fogarasi, J., and Desjeux, Y. (2012). Efficiency, productivity and technology comparison for farms in Central and Western Europe: the case of field crop and dairy farming in Hungary and France. Economic Systems, 36(2), 264-278.
 • Ma, W., Bicknell, K., and Renwick, A. (2018). Feed use intensification and technical efficiency of dairy farms in New Zealand. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 63(1), 20-38.
 • Marzec, J., and Pisulewski, A. (2013). Ekonometryczna analiza efektywności technicznej farm mlecznych w Polsce na podstawie danych z lat 2004-2011. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, (30), 255-271.
 • Marzec, J., and Pisulewski, A. (2014). Mikroekonomiczna analiza technologii gospodarstw mlecznych w Polsce - podejście bayesowskie, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, (30), 89-104.
 • Marzec, J., Pisulewski, A., and Prędki, A. (2015). Efektywność techniczna gospodarstw mlecznych w Polsce - analiza porównawcza za pomocą DEA i BSFA. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVI/4, 7-23.
 • Meeusen, W., and van Den Broeck, J. (1977). Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error. International Economic Review, (18), 435-444.
 • Parzonko, A. (2002). Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka (Rozprawa doktorska SGGW).
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018. Warszawa: GUS.
 • Rusielik, R., and Świtłyk, M. (2002). Efektywność techniczna nawożenia zbóż w Polsce w latach 1999-2001 - analiza przy zastosowaniu metody DEA. Fol. Univ. Agric. Stetin. 232, Oeconomica, (42), 145-154.
 • Rusielik, R., and Świtłyk, M. (2012). Efektywność techniczna produkcji mleka w wybranych europejskich gospodarstwach w latach 2008-2010. Roczniki Nauk Rolniczych, G, 99(1), 87-99.
 • Skevas, I., Emvalomatis, G., and Brümmer, B. (2018). Productivity growth measurement and decomposition under a dynamic inefficiency specification: The case of German dairy farms. European Journal of Operational Research, 271(1), 250-261.
 • Szewczyk, Z. (2010). Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach o różnej skali produkcji (na przykładzie województwa łódzkiego). Rozprawa doktorska SGGW.
 • Singbo, A., and Larue, B. (2015). Scale economies, technical efficiency, and the sources of total factor productivity growth of Quebec dairy farms. Canadian Journal of Agricultural Economics, 64(2), 339-363.
 • Świtłyk, M. (1999) Zastosowanie metody DEA do analizy efektywności gospodarstw rolnych. Zag. Ekon. Rol., 6(99), 28-41.
 • Ziętara, W. (Ed.). (2013). Polskie gospodarstwa z chowem bydła na tle wybranych krajów. Warszawa: IERiGŻ PIB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171597405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.